Skatt

– Jeg måtte velge: Skal jeg holde til i Norge eller vil jeg at selskapet mitt skal lykkes?

Fredrik Haga i Dune Analytics melder flytting til Sveits.

Zug i Sveits blir Fredrik Hagas nye hjemsted.
Publisert Sist oppdatert

Financial Times melder fredag at Dune Analytics-gründer Fredrik Haga flytter til Sveits.

– Jeg måtte velge: skal jeg holde til i Norge eller vil jeg at selskapet mitt skal lykkes? Det handler ikke om å ikke ville betale skatt. Det handler om å skatte av penger jeg ikke har, sier Haga til Financial Times.

Formuesskatt på startups

  • Aksjer i ikke-børsnoterte norske selskaper verdsettes basert på selskapets samlede skattemessige formuesverdi per 1. januar året før skattefastsettingsåret.
  • For å beregne den skattemessige formuesverdien helt korrekt skal man ta utgangspunkt i skattemeldingen som gjøres klar av Skatteetaten.
  • Men man kan med utgangspunkt i bokførte verdier på eiendelene i selskapet og deretter ved å justere disse basert på en rekke skattemessige særregler, kommer frem til om lag samme resultat.
  • Forretningsverdi (goodwill) skal ikke inngå i beregningen.
  • Det finnes spesielle verdsettelsesprinsipper for skatteformål som medfører at visse eiendeler og forpliktelser kan få en annen skattemessig verdi enn hva som er bokført.
  • Selskaper notert på Euronext Growth regnes som unoterte aksjer.
  • Formuesskattesatsen er for 2022 på 0,95 prosent, opp fra 0,85 prosent.
  • Det gis en verdsettingsrabatt på 25 prosent for 2022, dette er ned fra 35 prosent året før.

Kilde: Skatteetaten

Formuesskatten rammer startups i Norge på en spesiell måte (se faktaboks). Unoterte selskaper får fastsatt skattemessig verdi av myndighetene basert på anslått verdi av eiendelene og gjelden.

1,3 millioner i formuesskatt neste år

For 1. januar 2022 hadde Dune trolig minst 600 millioner kroner på konto etter en stor emisjon i ukene før. Siden selskapet ikke hadde gjeld, blir Hagas formuesskatt på sin andel av Dune på 30 prosent på rundt 1,3 millioner kroner i 2023 etter verdsettingsrabatten på 25 prosent for 2022.

Denne rabatten har regjeringen redusert til 20 prosent for neste år. Samtidig er rabatten for driftsmidler økt fra 25 til 30 prosent. Selve skattesatsen er holdt på 1,1 prosent for formuer over 20 millioner, mens den er økt fra 0,95 til 1 for formuer under 20 millioner kroner.

Hadde startupen til Haga vært børsnotert, ville formuesberegningen blitt mye høyere. Gitt at selskapet er fortsatt verdt 10 milliarder kroner som det var ved siste emisjon i desember 2021, ville skatteregningen til Haga kommet på over 20 millioner kroner neste år.

Hadde Dune Analytics tatt opp 600 millioner kroner i gjeld, ville det ha redusert formuesverdiene slik at skatteregningen til Haga ville blitt tilnærmet null. Det hjelper ikke for Dune å bruke opp kontantene ettersom formuesverdien fastsettes ved inngangen til det nye året.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!