Investorenes råd til gründere når børsene surner

Hent kapital når du kan og fokuser på kundene, er noen av rådene.

TECH-KRASJ

Lauga Oskarsdottir, Kristian Øvsthus, Murshid M Ali, Christian Horn Hanssen, Magne Uppman, Margrehte Markussen, Christian Bjørnæs og Mangus Jepson.
Publisert Sist oppdatert

Shifter har hørt med en rekke av investorene på venture- og englenivå om hva de tenker om fallet på børsene som i størst grad rammer tech-selskaper.

Flere av investorene er klare på at det får mindre effekt på dem og at de vil fortsette å investere en store mengden med kapital de har fått fra sine eiere i tiden fremover. Samtidig varsler de at verdsettelsene trolig vil følge børsene ned.

Her er rådene oppsummert:

  • Ikke la en krise gå til spille
  • Kutt i kostnader
  • Hent penger når du kan
  • Hold ut og tenk langt fremover
  • Bruk tid på det som gjør selskapet robust
  • Tenk mest på kundene
  • Gir målbare bevis på skalerbarhet
  • Kom dere ut av hjemmekontoret

Stram inn og hold ut

Tidligere styreleder i Investinor og engleinvestor Thomas Falck mener at gründere ikke bør la en krise gå til spille.

– Stram inn livreima om du må, sats klokt om du har kapitalen, er hans råd til tech-selskapene nå.

– Vær proaktiv i dialogen med investorene. Fokuser på din kjerne. Hold ut i det korte bildet og forbered deg på at det kan bli en langvarig tilbakegang om børsene faller mer enn 25 prosent.

–Det går ikke raskt opp igjen, sier han.

Magne Uppman i Snö Ventures råder selskapene i porteføljen til å tenke fornuftig, fokusere og gjerne gjøre rullebanen noe lengre så lenge markedet potensielt utvikler seg i negativ retning.

– Samtidig byr det seg ofte muligheter dersom det blir en langsiktig nedgang, for eksempel i tilgang på talent, så det er viktig med to tanker i hodet samtidig, sier han.

Kutt kostnader

Gründer i Huddlestock og Norsk Solar Murshid M. Ali anbefaler også å kutte kostnader. Selv har han kommet i en likviditetsskvis som investor.

– Kutt ihvert fall til du leverer på vekst, så går det over.

Han minner om at det som skjer er en stor omveltning hvor teknologi er det dominerende gjennomgangstemaet.

– Så lenge du er i «de hotte vertikalene», så vil tilgang på kapital komme før eller senere, sier han.

Hent penger når du kan

Mats Staugaard og Christian Horn Hanssen i Schibsted Ventures tror det kan være lurt å hente penger mens man kan.

– Hvis man tror dette er begynnelsen på en større nedgang, kan det være lurt å fremskynde neste investeringsrunde og si seg fornøyd med en lavere verdivurdering enn man opprinnelig hadde tenkt, sier Staugaard.

Horn Hanssen supplerer:

– Er det en bred nedgang, kan det bli vesentlig vanskeligere å hente kapital, og det gamle ordtaket om en fulg i hånden er bedre enn ti på taket, er veldig relevant.

Samtidig er flere av de større investorene klare på at de har mye penger klar til de riktige selskapene.

– Vi tenker at det alltid er kapital tilgjengelig for gode slskaper, og at andre nøler eller er forsiktige, kan gi muligheter for de som satser, sier Lauga Oskarsdottir i Firda. – Mange suksessrike selskaper har blitt startet i kjølvannet av en krise.

Skaff bevis på skalerbarhet

Kristian Øvsthus i Idékapital råder til å fokusere på å bygge robuste selskaper og forretningsmodeller.

– Investorer kommer til å bli mer opptatt av de underliggende målene i selskapene, og de vil ønske å se bevis på skalerbare forretningsmodeller med kapitaleffektive vekstmodeller, sier han.

Som eksempel viser han til fornuftig «burn ratio» altså hvor raskt et selskap bruker opp investert kapital. Øvsthus vil også se gode forholdstall mellom verdien på et helt kundeforhold (lifetime value - LTV) og kostnaden ved å hente inn en ny kunde (customer acquisition cos - CAC), to mye brukte mål innen «programvare som en tjeneste» (Saas). Når denne raten øker, er bedriften trolig inn på noe som fungerer bra.

Et annet viktig mål han peker på, er Net revenue retention (NRR) som måler selskapets evne til å øke omsetningen når man tar høyde for frafall av kunder (churn) og mersalg til eksisterende kunder.

Tenk mest på kundene

Margrethe Markussen i Tidligfasefondet råder gründere til å fokusere på problemene de skal løse for kundene og ikke prisingen av selskapet.

Leadenhall-investor (og deleier i Shifter) Christian Bjørnæs slutter seg til det rådet.

– Ikke bekymre deg altfor mye over svingninger på børsen, med mindre du er svært nær en børsintroduksjon, sier han.

Kom dere ut av hjemmekontoret

Investorene i Sagene Tech Ventures velger å snu på det.

– Ikke tenk at lavere prising av selskapet er negativt. En mer sober prising fra start gir et flott utgangspunkt til å bevise potensiale på kort sikt, sier Kjetil Moløkken-Østvold.

Han råder gründere til å komme seg mer ut av hjemmekontoret etter pandemien.

– Kom dere ut og møt nye kunder, partnere og mulige investorer!