POLITIKK

Innovasjonsleder: – Bruk AI for å finne styringsdyktig byråd i Bergen

To uker etter valget er det fremdeles ikke bestemt hvem som skal styre Bergen de neste fire årene. Torleif Markussen Lunde ber politikerne bruke kunstig intelligens.

Torleif Markussen Lunde er leder for VIS- Vestlandets innovasjonsselskap Startup, som driver tre inkubatorer i Bergen.
Publisert Sist oppdatert

– Vanligvis ville jeg ikke ha deltatt i denne typen politiske diskusjoner. Men vi trenger et byråd, og kanskje tiden er moden for å tenke nytt, starter Lunde sitt innlegg på LinkedIn søndag kveld. 

Han har de siste to årene ledet helseinkubatoren Eitri og jobbet blant annet med kunstig intelligens i helsesektoren. Nå er han leder for VIS - Vestlandets innovasjonsselskap Startup, som driver inkubatorene Eitri Medical Incubator, Ada Tech Incubator og Future Ocean Incubator. Lunde mener at ny teknologi også bør brukes i politikken. Han understreker at han uttaler seg som privatperson. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Uenighet om bybane-trasé

Leder i Bergen Næringsråd og tidligere Høyre-topp, Monica Mæland, har frarådet omkamp om bybanen. Og søndag gikk 16 næringstopper i Bergen ut i BT og ba politikerne redde Bybanen. Det er vedtatt at det skal bygges bybane fra Bergen sentrum, langs Bryggen og videre ut i Åsane. Høyre har gått til valg på at de ikke vil ha omkamp om dette. Nå har partiet likevel åpnet opp for omkamp for å tilfredsstille samarbeidspartier som Frp og Senterpartiet. Verken tradisjonell venstre- eller høyreside har flertall. Men partier som er for gjennomføring av vedtatt bybane-bygging har flertall, men da må man krysse venstre-høyre-aksene.

Spurte kunstig intelligens

– I en tid hvor teknologisk innovasjon raskt former vår fremtid, står 2023 frem som året for kunstig intelligens. Mens vi navigerer gjennom de komplekse utfordringene med å finne et styringsdyktig byråd, gir teknologien oss verktøy for å tenke nytt, fortsetter Lunde. 

Han har henvendt seg til ChatGPT med programmene til de respektive partiene i pdf-form og stilt følgende spørsmål: «Kan du lage et poengsystem som sammenligner Arbeiderpartiet, Høyre og FrP for å få en mest mulig objektiv sammenligning av hvilke partier som har best grunnlag for å samarbeide?»

Ut i fra dette fikk Lunde følgende svar: 

Dette svarte ChatGPT

Selvfølgelig! For å lage et objektivt poengsystem, kan vi vurdere partiene basert på nøkkeltemaer fra deres programmer. Vi kan gi poeng basert på hvor like deres standpunkter er innenfor hvert tema.

Poengsystem:

- 2 poeng: Veldig likt standpunkt

- 1 poeng: Noe likt standpunkt

- 0 poeng: Ulikt standpunkt

Nøkkeltemaer:

1. Bærekraftig byutvikling

2. Utdanning

3. Helse og omsorg

4. Miljø og klima

5. Næringsliv og økonomi

6. Skatter og avgifter

7. Kultur

8. Trygghet og beredskap

Sammenligning:

Høyre og Arbeiderpartiet:

- Bærekraftig byutvikling: 2 poeng

- Utdanning: 2 poeng

- Helse og omsorg: 2 poeng

- Miljø og klima: 2 poeng

- Næringsliv og økonomi: 1 poeng

- Skatter og avgifter: 1 poeng

- Kultur: 2 poeng

- Trygghet og beredskap: 1 poeng

Totalt: 13 poeng

Høyre og FrP:

- Bærekraftig byutvikling: 1 poeng

- Utdanning: 1 poeng

- Helse og omsorg: 2 poeng

- Miljø og klima: 1 poeng

- Næringsliv og økonomi: 2 poeng

- Skatter og avgifter: 2 poeng

- Kultur: 1 poeng

- Trygghet og beredskap: 2 poeng

Totalt: 12 poeng

ChatGPT konkluderer med følgende: 

Basert på dette poengsystemet har Høyre og Arbeiderpartiet en total score på 13 poeng, mens Høyre og FrP har en total score på 12 poeng. Dette indikerer at Høyre og Arbeiderpartiet har et litt sterkere grunnlag for samarbeid basert på likhetene i deres partiprogrammer, men forskjellen er minimal.

Innovasjonslederen utfordrer nå både politikere og innbyggere i Bergen om å tenke nytt. 

– Kan 2023 være året hvor vi kombinerer menneskelig innsikt med AI's objektivitet for å bryte gamle tankemønstre? Kan vi, med hjelp fra teknologi, forme et styringsdyktig byråd som virkelig driver fremgang for byen vår, spør Lunde. 

– Har du spurt ChatGPT om hvilken trasé Bybanen burde ha? Tunnel eller over Bryggen? 

– Nei, det har jeg ikke. Jeg ønsket opprinnelig å ha den i tunnel, men når det nå er vedtatt at den skal gå over Bryggen mener jeg det er viktig at vi jobber for at det blir realisert. Jeg er imot en omkamp. Politikerne må også belite seg og unngå omkamp nå, sier Lunde. 

Å “belite seg” ble i 2018 kåret til verdens mest bergenske uttrykk. Det betyr å følge spillereglene og akseptere en avgjørelse.

Shifter har etterspurt en kommentar både fra Ap og Høyre, men per mandag ettermiddag bare fått svar fra Høyre. 

Meyer svarer følgende per epost via sin rådgiver: 

– Bergenserne viste ved valget at de ønsket et politisk skifte i byen, og venstresiden gikk samlet sett tilbake. Høyre tar nå ansvar i en krevende parlamentarisk situasjon, og vil samarbeide med dem som sikrer et politisk skifte og mest mulig gjennomslag for Høyres politikk. Arbeiderpartiet og Høyre er i mange saker helt grunnleggende uenige. Det står omtrent 160 bergensere i sykehjemskø nå, og her er Ap og H uenige om organisering og utbygging av eldreomsorg. Vi lever i en dyrtid og mange bergensere sliter med å få endene til å møtes, her er vi også uenige med Ap om løsningen. Høyre ønsker å bedre bergensernes personlige økonomi gjennom å senke eiendomsskatten. Dette er eksempler på saker som viser at det er det utenkelig at Ap og Høyre danner byråd sammen. Likevel er det viktig at alle partier i Bergen fremover samarbeider godt til det beste for byen, også innenfor byutviklingsfeltet.