Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger fram tiltakspakke i forbindelse med koronaviruset.

Ingen økte kriselån til startups: Regjeringen oppfordrer til å bruke eksisterende løsninger

Men vil vurdere endringer i virkemiddelapparatet etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Publisert Sist oppdatert

Fredag la regjeringen frem sine «fase 1»-tiltak for å motvirke de negative virkningene av virusutbruddet på den norske økonomien.

Blant annet får selvstendig næringsdrivende nedjustert forskuddsskatten og betalingsfristen av denne utsettes.

Foreløpig gjøres det imidlertid ingen endringer i Innovasjon Norge eller det øvrige virkemiddelapparatet, til tross for frykt om likviditetsmangel og kapitaltørke i startup-Norge.

Derimot oppfordrer regjeringen til å benytte eksisterende ordninger. I en foreløpig stortingsproposisjon skriver regjeringen at Innovasjon Norges lavrisikolåneordning, innovasjonslåneordning og garantiordninger vurderes å være «de mest aktuelle» i en situasjon der bedriftene skulle få midlertidige utfordringer med likviditet.

«Tidlig på året, slik situasjonen er nå, er midlene til låneordningene i liten grad bundet opp, og tilgjengelige rammer vil være store,» heter det i proposisjonen.

Regjeringen viser samtidig til at det etter finanskrisen i 2009 ble gjort en evaluering av Innovasjon Norges rolle i kapitalmarkedet. Den konkluderte med at særlig lavrisikolån og innovasjonslåneordningen var godt egnede virkemidler i en kredittkrise.

Lavrisikolåneordningen har en ramme på 2,5 milliarder kroner, mens innovasjonslåneordningen har en ramme på 1,4 milliarder. Vekstgarantiordningen kan, gjennom samarbeid med private banker, gi utlån på opptil 1 milliard kroner i løpet av året.

«Regjeringen vil følge utviklingen i forbruket av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger. Regjeringen vil be Innovasjon Norge utnytte sitt handlingsrom og sine rammer til å håndtere situasjonen, slik den måtte utvikle seg. Dersom det vurderes å være behov for å justere rammene, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om dette,» heter det i proposisjonen.

Kjære leser!

Vi i Shifter har bestemt oss for å legge ut all vår journalistikk om coronaviruset gratis inntil videre, slik at viktig informasjon når ut til flest mulig som trenger det. Vi håper likevel mange av dere vil støtte oss gjennom å tegne et abonnement, og bidra til vårt arbeid med å gi økt kunnskap og innsikt om norsk innovasjon og teknologi. Gå inn her for å se hvordan du tegner abonnement.