Konkurranse

Informasjon i database førte til 545 millioner i bøter

Forlagene koordinerte prising og posisjonering gjennom Bokbasen, ifølge Konkurransetilsynet. Nå kommer bøtene.

Forlagene har brukt database til å koordinere seg, slår Konkurransetilsynet fast.
Publisert Sist oppdatert

Det er i dag gjort kjent at Konkurransetilsynet har fattet vedtak i saken mot Bokbasen og de fire forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Vigmostad og Bjørke.

Bokbasen er eid av de fire største aktørene på bokmarkedet og har som mål å tilgjengeliggjøre litteratur og å forenkle bokverdenens formidlingsoppdrag.

Forbudt å begrense konkurranse

Bakgrunnen for bøtene er at det er ulovlig for konkurrenter å dele informasjon som kan begrense konkurransen i et marked.

Vedtaket omhandler overtredelse av konkurranseloven § 10 for å ha deltatt i et ulovlig samarbeid som har gått ut på å dele konkurransesensitiv informasjon gjennom Bokbasen fra 2009 frem til 2018.

Dette er saken

  • Konkurransetilsynet gjennomførte i januar 2018 bevissikring hos de fem involverte aktørene.
  • I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått.
  • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til aktørene 24. september 2020.
  • De fem aktørene ga sine tilsvar til Konkurransetilsynets varsel i januar 2021.
  • Overtredelsesgebyrene er justert siden varseltidspunktet for å reflektere siste års omsetningstall for de ulike aktørene.

Kilde: Konkurransetilsynet

Forlagene har gjennom mange år stått for rundt 90 prosent av omsetningen i markedet. Konkurransetilsynet har funnet det bevist at forlagene har delt og mottatt konkurransesensitiv informasjon via Bokbasen og abonnementet Mentor Forlag.

– Konkurransetilsynet har gjennom etterforskningen funnet mange bevis på at forlagene har delt konkurransesensitiv informasjon i en database de alle hadde tilgang til. Dette har gitt aktørene fullstendig oversikt over hverandres opptreden i markedet, og kan ha ført til at vi forbrukere har måttet betale høyere priser på bøker, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Bokbasen selger flere typer abonnement og det er ett av disse, Mentor Forlag, denne saken gjelder. Bokbasen har brutt konkurranseloven ved å legge til rette for informasjonsutvekslingen gjennom dette abonnementet. Delingen av konkurransesensitiv informasjon har gjort det lettere for forlagene å tilpasse sin egen markedsstrategi ut fra konkurrentenes planer.

– Det er forbudt for konkurrerende selskaper å utveksle informasjon som kan begrense konkurransen i et marked. Forlagene har systematisk lagt inn slik informasjon i databasen, i visshet om at den da ble tilgjengelig for konkurrentene. Størrelsen på gebyrene understreker at det i denne saken har skjedd et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Vedtaket innebærer et gebyr som tilsvarer 10 % av fjorårets konsernomsetning for de ulike partene. Totalt kommer bøtene på 545 millioner kroner.

– Vi er fundamentalt uenige i tilsynets vurdering og vil forfølge saken videre. Bokbasen gir alle offentlig og lik tilgang på informasjon om alle bokutgivelser, og er helt vesentlig for å gi befolkningen et bredt tilbud av litteratur. Den er ikke innrettet for å utveksle konkurransesensitiv informasjon, har ikke egnet seg til dette og har ikke vært brukt til dette. Det foreligger heller ikke noe som viser en slik adferd fra de involverte partene, sier Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal.

Konkurransetilsynets vedtak er endelig. De involverte selskapene har mulighet til å klage saken inn for Konkurranseklagenemnda, innen en frist på 6 måneder.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!