KONKURRANSE

Høyesterett gir Schibsted medhold i Nettbil-saken

– Vanskelig å ikke føle at denne saken kunne og burde vært unngått, sier Andreas Ehrenclou, juridisk direktør i Schibsted.

Konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund.
Publisert Sist oppdatert

I en dom avsagt av Høyesterett i dag får Schibsted fullt medhold i den såkalte Nettbil-saken, en sak som har pågått siden Konkurransetilsynet vedtok å forby Schibsteds oppkjøp av Nettbil i 2020.

Dermed bekrefter Høyesterett - som Lagmannsretten - at det ikke var grunnlag for Konkurransetilsynet å gripe inn overfor transaksjonen.

I bunn og grunn handlet saken om at Konkurransetilsynet mente at Finn og den digitale bruktbiltjenesten var konkurrenter.

– Dommen viser at verken Konkurransetilsynet eller Konkurranseklagenemnda foretok korrekte vurderinger av omstendighetene i saken, og at de har hatt en mangelfull forståelse av de digitale markedene disse selskapene opererer i, sier Andreas Ehrenclou, juridisk direktør i Schibsted, i en pressemelding.

– Selv om vi er glade for å ha blitt hørt av både Lagmannsretten og Høyesterett, er det vanskelig å ikke føle at denne saken kunne og burde vært unngått. Vi håper at Konkurransetilsynet gjør seg lignende refleksjoner.

Varsler gjennomgang

Konkurransetilsynet har tidligere redegjort for sin posisjon i et intervju med Shifter.

I dommen fra Høyesterett legges det til grunn at Finns produkt er begrenset til en rubrikkannonsetjeneste for salg av bruktbil, mens Nettbils produkt er en overtakelse av alt salgsarbeid og selve biltransaksjonen, mens annonsetjenesten bare er en liten del av det Nettbil tilbyr.

Det er også andre forskjeller på selskapenes produkter, mener Høyesterett, ikke minst en prisforskjell som er betydelig.

«Dette gjør at selskapenes produkter ikke er i det samme relevante produktmarkedet. Høyesterett kan ikke se at andre forhold som Konkurransetilsynet har lagt stor vekt på, endrer på dette. Oppkjøpet vil dermed ikke hindre effektiv konkurranse. Konkurransetilsynets anke over lagmannsrettens dom blir derfor forkastet,» heter det i et notat fra Høyesterett.

– Vi tar til etterretning at Høyesterett er kommet til at Finn og Nettbils produkter ikke konkurrerte med hverandre og derfor er uenig i konkurransemyndighetenes vurderinger. Vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av dommen, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i en uttalelse fra tilsynet.

Krevende prosess

Anders Espelund, daglig leder og gründer i Nettbil, gleder seg over å kunne se framover uten å ha en rettsprosess hengende over seg:

– Dette har vært en krevende prosess for Nettbil og for oss som gründere i tre år. Vi er glade for å ha fått en korrekt dom og for at Schibsted fikk medhold. Dette er en viktig beslutning for alle landets gründere. Og endelig kan vi i Nettbil gi ordentlig gass igjen – vi ser virkelig lyst på fremtiden.

Dette er saken

Konkurransetilsynet fattet i november 2020 et vedtak som i praksis ville tvinge Schibsted til å selge den nylig oppkjøpte digitale bruktbilmarkedsplassen Nettbil. Avgjørelsen fikk støtte av Konkurranseklagenemnda.

Schibsted valgte da å bringe saken inn for rettsapparatet. Nettbil-saken ble dermed den første fusjonssaken som har vært gjenstand for domstolskontroll i Norge.

I mars 2022 opphevet Gulating Lagmannsrett vedtaket til nemnda, en avgjørelse Konkurransetilsynet valgte å anke til Høyesterett.

Nå har Høyesterett sagt siste ord i saken, og det er avgjort med endelig virkning at konkurransereglene ikke er til hinder for at Schibsted kan eie Nettbil.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!