Saas-Verdsettelse 2 av 3

Her er tallene som gir høy verdsettelse for SaaS-selskaper som trenger penger nå

Verdane-partner Pål Malmros mener selskaper som må hente penger, bør vise frem andre sider ved seg selv enn bare de mest vanlige vekst-tallene. Her er listen:

Verdane-partner Pål Malmros.
Publisert

Kortversjonen

  • Mange tech-selskaper har fått heftig julig på børs de siste årene ettersom markedene frykter inflasjon og høyere renter. Å gå på børs er ikke lenger et alternativ.
  • Her peker Verdane-partner Pål Malmros på hvilke nøkkeltall som gir høy verdsettelse: Net retention rate over 130 prosent og minst 30 prosent vekst må til for å komme over snittet.
  • Men vekst er ikke alt. Når veksten er svak, kan selskaper på pengejakt fremheve andre sider ved seg selv, som suksess i talentkrigen eller innen markedsføring.

Shifter vil i en serie artikler peke på verdsettelsene på nordiske SaaS-selskaper. Denne er den andre i rekken. Her er den første.

– Børsveien er lukket nå, sier Verdane-partner Pål Malmros som under et innlegg på SaaSiest-konferansen i Malmø sist uke hvor han ga et innblikk i hvordan SaaS-verdenen ser ut sett fra private equity-siden akkurat nå.

For selskaper som trenger å hente kapital i år, er verdsettelser er sentralt tema. Lave verdsettelser gir mindre kapital i bytte mot eierskap. Og når man først har gitt fra seg egenkapital, er det vanskelig å gjøre noe med det i ettertid.

Malmros peker på at SaaS-selskapene nå gjennomgår en volatil periode som følge av økende inflasjon og renter.

I snitt har de amerikanske SaaS-selskapenes verdi falt 50-60 prosent fra toppen, og noen har falt mye mer. I Norden har også verdsettelsene korrigert.

Målt med enterprise value (brukes ofte om et selskaps totale verdi og er definert som verdien på egenkapitalen pluss netto gjeld) delt på salg de siste 12 månedene (EV / LTM Salg) er nordiske SaaS-selskaper i snitt fortsatt høyere verdsatt enn i perioden 2016-2020 da dette forholdstallet lå i underkant av 4. Fallet man ser nå, skyldes stort sett skyhøye verdsettelser i 2021 da EV/LTM Salg spratt opp til over 11. Nå er det nede på 5.

Utvalgte nøkkelindikatorer for SaaS-selskaper og hva som historisk har gitt høyest verdsettelse.

– For unoterte selskaper er svingningene dempet i forhold til det som skjer på børsene. Multiplene er ti til femten prosent lavere enn før covid, sier Malmros. – Men det er ikke snakk om en enorm forskjell ennå.

Timingen er med andre ord ikke krise, og heller ikke helt optimal.

Ta disse grepene for vise frem verdier når veksten stopper opp

Verdane-partneren mener selskaper som må hente penger, bør vise frem andre sider ved seg selv enn bare de mest vanlige vekst-tallene.

Shifters SaaS-spesial (for abonnenter):

  • Hvorfor har abonnement blitt den viktigste strategien for verdens ledende selskaper? (LES SAKEN)
  • Slik bygger du tjenester som abonnentene faktisk bruker og vender tilbake til (LES SAKEN)
  • Tredoblet SaaS-inntektene: Nøkkeltallene Ardoq har fokusert på for å få den eksplosive veksten. (LES SAKEN)
  • Dette må på plass før ledende Saas-investorer putter penger i selskapet ditt (LES SAKEN)
  • Ny Saas-rapport: Seks tips som forhindrer kundene dine fra å si opp (LES SAKEN)
  • Slik får SaaS-selskapene kontroll på «churnen» (LES SAKEN)
  • Hvordan Salesscreen-gründeren løste USA-koden og løftet suksessen til andre markeder i Europa og Asia (LES SAKEN)

Før techfallet kunne SaaS-selskaper enkelt og greit vise frem mål på veksten i omsetning, churn og mersalg og få høye verdsettelser i emisjonene.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*

– Lønnsomhet spilte ingen rolle. Og investorene så ikke på cash-burn i det hele tatt. Det har endret seg for børsnoterte selskaper, sier Malmros. – Nå er det viktig å kunne vise til en helt konkret plan om hvordan og når lønnsomhet skal oppnås.

– Man kan for eksempel vise frem at man lykkes med markedsføring og branding samt å skaffe lovende salgsprospekter.

Når det kommer til et av de vanligste nøkkeltallene, net retention rate (hvor mye salget hadde økt hvert år hvis man ikke fikk en eneste ny kunde), peker Malmros på at det går an å illustrere for investorene hvor bra man er på å forutsi frafall av kunder (churn).

– Hvis du har etablert en datadreven customer success-avdeling, vis det frem. Det teller positivt. Lykkes du med å ansatte i et veldig tøft arbeidsmarked, er det også et stort pluss.

Stup ned i kohortene for å finne langsiktig verdi

Under pandemien ble folk flest kjent med å dele grupper inn i kohorter etter kjennetegn som alder, geografi eller smittetidspunkt. Malmros mener det ligger et stort potensial i å dukke ned i kundemassen inndelt i kohorter.

Han illustrerer med et eksempel som viser forskjellen over ti år når man har små kohorter med kunder som vokser i omsetning sammenlignet med litt større kohorter innledningsvis som etterhvert skrumper inn.

Et eksempel med to selskaper som ser like ute etter år to, men som ender opp helt forskjellig.

Eksempel på viktigheten av langsiktig arbeid med kohorter

To selskaper har en million i nye gjentakende inntekter (ARR) det første året.

Selskap 1 mister 25 prosent av abonnentene (churn) i år 1 og selger 5 prosent mer til eksisterende kunder som gir en net retention rate på 80 prosent.

Selskap 2 mister bare 5 prosent av abonnentene (churn), men selger 25 prosent mer til eksisterende kunder det første året slik at NRR landet på 110 prosent.

Men det neste året fallet churnen til selskap 1 til 10 prosent og oppsalget øker til 10 prosent slik at NRR landet på 100.

Selskap 2 har negativ utvikling, men lander på de eksakt samme nøkkeltallene som selskap 1 (10,10,100). Så i år 3 og alle etterfølgende år har selskap 1 fem prosent churn, 25 prosent oppsalg og NRR på 110, mens selskap 2 har 25 prosent churn, 5 prosent oppsalg og en NRR på 80 prosent.

Disse to selskapene vil ha samme størrelse etter seks år, men selskap 1 vil være dobbelt så stort etter ti år.

– Det er viktig å spørre seg hva man gjør for å sikre kohortene på lengre sikt. Vi ser at stadig flere selskaper jobber med dette nå. Jeg tror det er på dette området SaaS-investorene bruker mest tid akkurat nå faktisk, sier Malmros.