Alexander Woxen, StartupLab. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Her er innovasjonsledernes bønn til regjeringen: «Det handler om å unngå å miste en generasjon av gründere»

De ber Erna Solberg ta frem de kraftigste verktøyene i verktøykassa, for å redde oppstartsbedriftene fra viruskrisen. I dag leverte de listen over tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med en rekke ledende profiler i det norske innovasjonsmiljøet roper Alexander Woxen i StartupLab nå et kraftig varsku om at det er i ferd med å gå helt galt for ganske mange. I et brev til regjeringen peker de på to forhold:

* Treghet i omsetningen vil bremse veksten på kort sikt. Kundegrunnlaget vil for de fleste selskaper alene ikke være tilstrekkelig for å bære behovet for likviditet.

* Egenkapitalmarkedet for risikokapital er borte. Typiske kilder til kapital er forretningsengler, formuende familier og tidligfasefond. Det som nå er bygget opp de siste 10 år, etter en langvarig dvale etter teknologifallet rundt 2000, har tørket dramatisk inn.

Woxen viser til hvor viktig nye selskaper er blitt på mange samfunnsområder, og at denne tilveksten nå kan stoppe opp. Han peker også på at flere av selskapene fra miljøet i Forskningsparken spiller en viktig rolle i helseinnsatsen som nå gjøres i kampen mot viruset.

- Hvis man skal samle bevis for at unge bedrifter har en verdi, har man fått bevisene nå, sier Woxen. Han viser til isolasjonsbåren til Epiguard og videokonsultasjonssystemene som Confrere lager for helsepersonell.

Unngå dot.com-konsekvenser

Erling Nordbø i Aleap, Jonas Einarsson i Radforsk, Tor Olav Mørseth i DigitalNorway, Kathrine Myhre i Norway Health Tech, Esben A. Nilssen i Sharelab, Yngve Tvedt i Norselab, Christine Wergeland i Oslo Science City, Hanne Mette Dyrlie Kristiansen i The Life Science Cluster og Karl-Christian Agerup i Forskningsparken står som avsendere av brevet, sammen med Woxen fra StartupLab.

Woxen ser med bekymring tilbake på situasjonen fra da dot.com-boblen sprakk på begynnelsen av 2000-tallet. Da ble mye av det yrende tech-økosystemet i Norge lagt dødt.

- Nå må vi sikre kontinuiteten, ikke la inkubatorer og investorer forsvinne slik det gjorde den gangen. Kort fortalt handler det om hvordan vi kan unngå å miste en hel generasjon gründere, sier Woxen.

Her er grepene

Innovasjonstoppene peker på følgende tiltak for å løse utfordringene på kort og lang sikt.

Egenkapital og likviditetsfremmende tiltak

* Øke rammen for dagens investeringsfradrag i oppstartsbedrifter og-vekstbedrifter (under 5 år) fra NOK 1 million til NOK 10 millioner i 2020 for å motivere engler og formuende til å ikke forlate markedet.

* Å beholde kompetansen i vekstselskaper vil være kritisk fremover i en periode med stram likviditet. Unge selskaper (under 5 år) må ubyråkratisk kunne tilby aksjeopsjoner for å insentivere når lønn ikke strekker til. Opsjoner tildelt ansatte i 2020 bør kunne ekserseres skattefritt på innløsningstidspunktet. Skatten på verdien på aksjer opptjent gjennom opsjoner utsettes til realiseringstidspunkt.

● Gjør et midlertidig unntak for unge teknologiselskaper (under 5 år) mht permisjonsreglene og la ansatte få arbeide i permisjonstiden uten bli kriminalisert. Dette kan for eksempel gjelde unge selskaper som er godkjent av skattefunn for å unngå misbruk.

Investinor

* Øke rammene til Investinor med NOK 4 milliarder, og utvide fond-i-fond mandatet, slik at Investinor kan bidra til vesentlig økt kapasitet i kapitalmiljøer som investerer i oppstarts- og vekstbedrifter.

* Bidra til at Investinor umiddelbart oppkapitaliserer eksisterende og eventuelt nye profesjonelle kapitalmiljøer (såkorn- og venturefond), med inntil 7 prosent andel av deres totale investerings kapital.

* Bruke resterende kapasitet hos Investinor til å investere i selskaper med 2019 omsetning inntil NOK 50 millioner.

* Redusere kravet til at privat matchingskapital ved Investors direkteinvesteringer i enkeltselskaper fra 50 prosent til 20 prosent.

Innovasjon Norge og Siva:

* Gi Innovasjon Norge anledning til å gi tilskudd til enkeltselskaper uavhengig av hva de har fått tidligere, ubyråkratisk og effektivt.

* Fjern usosiale kausjonskrav på lån. Dobbel risiko for gründer som i utgangspunktet er i en fortvilet posisjon.

* Gi anledning til større lån/tilskudd og reduser krav til matching av ekstern kapital for innovasjonslån/tilskudd.

* Inkubatorene spilte en kritisk rolle ved oljeprisfallet i 2014 og 2015 ved å omstille ledig kompetanse til nye selskaper. SIVA bør få økte midler til å sine program til landsomfattende inkubatorer og veksthus

* Gi SIVA anledning til også å støtte til co-working-miljøer økonomisk

* Ikke still krav til egenkapitalmatching til de bedrifter som allerede står med bevilgningsbrev fra IN og NFR (innovasjonslån, kommerisaliseringsstøtte, FORNY, milepælsstøtte, etc). Det samme bør gjelde for søknader som allerede er innlevert og under behandling.

* Utbetale Skattefunn som allerede er tildelt for 2019, nå i mars i stedet for i oktober.