Stor oversikt

Her er de 75 startupene og 11 venturefondene som har staten som storeier

Selskapene hvor Investinor var investert per q1 2022.
Publisert Sist oppdatert

Antallet selskaper som har staten som investor, vokser. Og etter at Investinor fikk utvidet mandat, har staten blitt en betydelig aktør i venturefond også.

Det går frem av Shifters gjennomgang av Investinors portefølje og rapportering.

Doblet siden koronakrisen

I årsrapporten for 2021 som ble presentert sist uke, er det klart at fjoråret ble rekordartet også for Investinor. Selskapet har brukt koronakrisen på å doble forvaltningskapitalen og hente inn 50 prosent flere ansatte for å følge opp sitt toårige mandat om fonds- og matcheinvesteringer (se faktaboks).

Dette er Investinor

  • Investinor er inne i totalt 28/29 fond per 2. kvartal 2022: 12 venturefond, 6/7 presåkornfond, 5 såkornfond, 5 såkornfond som långiver

  • Investinor er statens verktøy for investeringer i startups og scaleups. Selskapet ble stiftet i februar 2008 med mål om å bidra til økt verdiskaping gjennom risikovillig kapital til selskaper med internasjonalt potensial.
  • I en ringvirkningsanalyse som Investinor selv la frem i 2019, ble det pekt på at selskapet siden 2009 hadde utløst 7 milliarder kroner i private investeringer.
  • Fra 2020 overtok Investinor også Innovasjon Norges investeringsmandater innen presåkorn- og såkornfond, som den gangen utgjorde rundt tre milliarder kroner i forvaltningskapital.
  • Samtidig kom mandatet om at Investinor kan investere i fond og gjennom såkalt matching - altså at Investinor stiller med opptil 49 prosent av den totale kapitalen som skytes inn av investorfelleskapet i et selskap.
  • Investinor har per 31. mars 2022 en portefølje med selskaper verdsatt til 2,4 milliarder kroner. De har kommittert 581,6 millioner kroner i fond. 296,2 millioner korner er investert via matcheinvesteringer og 49,9 millioner i presåkorninvesteringer.

Ifølge rapporten tilførte Investinor bedrifter og fond over 850 millioner kroner, opp fra 600 i 2020 og rundt 300 i årene før pandemien. Tallet inkluderer ikke kommittert (forpliktet, men fortsatt ikke utbetalt) kapital til fondene. Om det tas med i regnestykket, er gjennomsnittlig investert kapital per år 1,6 milliarder kroner.

Totalt ble det gjort 15 nyinvesteringer og seks avhendinger i 2021

Dagens setter kunder i kontakt med unike og lokale matvarer. Investinor gikk i 2021 inn med 9,5 millioner kroner.

Kezzler som har et system for sporing av produkter gjennom internasjonale forsyningslinjer, fikk 25 millioner i fjor.

Investinors portefølje består nå av aktive direkteinvesteringer på 4,6 milliarder kroner, 1,4 milliarder i fonds- og matcheinvesteringer og 1,8 milliarder i såkalte mandater med statsstøtte som hovedsaklig er investeringer i presåkorn og såkornfase.

To av tre kroner, eller tre milliarder, er plassert i et selskap som hovedsaklig driver innen IKT. Deretter følger helse med 869 millioner, energi og miljø med 420 millioner og marin og akvakultur med 381 millioner kroner. Skog og sekkeposten Annet utgjør også rundt 400 millioner kroner.

Kebony snudde minus til pluss

Den største direkte investeringen er i Kviteseid-bedriften Novelda AS med kontorer i Trondheim og Oslo som har utviklet en av verdens mest følsomme sensorer. I 2019 hadde selskapet gått med underskudd i ti år. Investinor hadde i første kvartal 2022 en kostpris for investeringen i selskapet på 181 millioner kroner. I det sist kjente regnskapet fra 2020 står Novelda oppført med et negativt driftsresultat på 93,4 millioner kroner.

Da er det nok hyggeligere å løfte frem resultatene til Kebony som snudde minus til pluss i 2021 og fikk inn utenlandske investorer og fyrstefamilien i Liechtenstein. I årsrapporten kan en fornøyd Kebony-styreleder Thomas Høegh i Arts Alliance Ventures konstatere at Investinor har vært en profesjonell og utholdende eier.

Staten som stor investor i venturefond

Mens fondsinvesteringer lå på 85 millioner i 2020 da mandatet fortsatt var nytt, var summene økt til 212 millioner ett år senere. Totalt kommittert beløp til fondene var ved utgangen av året på 556 millioner kroner.

Ved utgangen av første kvartal 2022 var det økt ytterligere til 581 millioner med en nyinvestering i i Norselabs Meaningful Equity II på 7,5 millioner kroner, og oppfølgingsinvesteringer i Alliance Venture Delta AB, Hadean Capital I AS, Hadean Capital II AS og Sintef Venture IVB AS med 11,8 millioner.

Den største fondsinvesteringen er i Idekapitals Fund 2 IS og Norselabs Feeder Fund I AS som begge vil få muligheten til å foredle 100 millioner kroner av Investinors penger når alt av kommittert beløp er ferdig investert.

Staten tjener på Sky Mavis og Portal One

Så langt er det investeringen i Snö Venture som har vært den beste. Investinor var en tidlig investor i Snö True North og har tatt del i den eventyrlige utviklingen de siste årene med oppgangen i Sky Mavis som i 2021 ble verdsatt til over 25 milliarder kroner og Portal One som tidligere i år hentet 800 millioner kroner i kapital. Selv om gründerne er norske, er ingen av disse selskapene hjemmehørende i Norge.

I takt med opptrappet fondsatsing, er matcheinvesteringer økt fra 101 millioner i 2020 til 269 millioner. Den største matcheinvesteringen er i chatbot-selskapet Cavai som har hovedkvarter i Stockholm.

Saktere fart i første kvartal 2022

2021-tempoet i nye investeringer var kraftig redusert allerede i første kvartal 2022. Det ble totalt bare investert 9,9 millioner i nye fonds- og presåkornsinvesteringer gjennom kvartalet. Samtidig ble eksisterende investeringer fulgt opp med 68 millioner kroner.

Krisestyringsappen Rayvn var blant selskapene som fikk 25,4 millioner i oppfølging, hvorav åtte millioner kom fra Investinor. Cimon Medial, Fonn og Joymo fikk oppfølging gjennom ordningen for matcheinvesteringer på tilsammen 27 millioner kroner.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*

Investinor gikk i løpet av kvartalet inn med 2,4 millioner kroner i Skyfall Ventures Fund II. Planen er å gå inn med 20 millioner kroner totalt. Founders Fund IV ble fulgt opp med 3,3 millioner kroner.

Tredje beste avkastning i selskapets historie

Avkastningen totalt sett er beskjeden er Investinor. Snittet for de fem siste foregående årene varierer fra -1,5 til fire prosent.

For 2021 var bruttoavkastningen på investeringsporteføljen på 4,6 prosent, fortsatt under målet om 10 prosent på lang sikt, men også den tredje beste avkastningen i selskapets historie.