Hafslund Nett skal senke nettleien med drone-startup

Hafslund Nett og KVS Technologies inngår samarbeid.

Publisert Sist oppdatert

I dag lokaliseres brudd på luftlinjenettet av utemannskap fra Hafslund Nett som går befaring langs linjene når det oppstår feil. Noen linjer er mer utsatte enn andre, spesielt de som går gjennom skog, der trær kan falle over linjene og forårsake strømbrudd, skriver Hafslund Nett i en pressemelding.

Vinterstid risikerer mannskapene å måtte gå flere kilometer i dyp snø for å lokalisere brudd i områder utenfor bilvei.

– Vi bruker også helikopter til feilsøking, men du får ikke et helikopter i lufta på fem minutter, og det har sine begrensninger når det gjelder vær og sikt, forteller Arild Haugen, direktør for nettdrift i Hafslund Nett og ansvarlig for all drift og beredskap av strømnettet.

Lenge sett på droner

Hafslund Nett har lenge sett på droner og vært på leting etter tjenester som kan benyttes både i feilsituasjoner og ved tilstandskontroll.

I 2019 kom de i kontakt med det norske gründerselskapet KVS Technologies, som har spesialisert seg på å gjøre autonom inspeksjon av kraftnettet til en tjeneste. Senere samme år inngikk de en omfattende innovasjonskontrakt sammen.

– Innen få år håper jeg vi kan bruke droner til å lokalisere alle brudd som oppstår i luftledningsnettet, slik at feil kan utbedres enda raskere enn i dag, sier – I Norge har vi godt over hundre tusen kilometer med strømlinjer, og en linje kan være flere mil lang. En effektivisering av beredskap og vedlikehold hadde betydd mye for både kundene våre og oss som selskap, sier Haugen.

– Vi har møtt en del skepsis underveis. Mange viser til begrensninger i regelverket til luftfartsmyndighetene, og at det derfor ikke er mulig å fly selvkjørende droner per i dag, men heldigvis har KVS bevist at det ikke stemmer og at teknologien fungerer, sier Haugen.

Kortere avbruddstider

Målet med prosjektet er at en flåte av utplasserte droner om noen år skal supplere utemannskapets beredskapsarbeid.

Når dronene settes i drift, vil tiden som går før feil blir lokalisert, reduseres kraftig, og kundene vil oppleve kortere avbruddstider og et mer stabilt strømnett.

– Vi flyr inspeksjoner av kraftlinjer daglig. Dronene har en rekkevidde på nærmere ti mil og flyr opptil åtti kilometer i timen, det gjør at vi effektivt kan inspisere store deler av linjenettet og raskt finne feil, slik at kundene får strømmen tilbake, sier Cato Vevatne.

Han er daglig leder i KVS Technologies, som ble etablert av Vevatne og de to ingeniørkollegaene Håkon Kjerkreit og Steffen Solberg i slutten av 2015.

Selskapets visjon har fra første stund vært å gjøre krevende oppgaver tryggere og mer effektive.

– Det handler om å finne sin nisje, og vi har ikke tro på at man lykkes om man prøver å bli verdensmester i mange ting samtidig, forteller han.

All informasjon om funn på linjene, sendes i sanntid til operasjonssentralen, og utemannskapet vil få beskjed om hvor bruddet er lokalisert.

– Norge er lengst fremme i verden når det gjelder å ta i bruk denne teknologien til beredskap og vedlikehold av strømnettet. Målet nå er at dronene skal bidra til at kunder som er berørt av strømbrudd, skal få strømmen raskere tilbake, noe som på sikt også vil bidra lavere nettleie, sier Vevatne.