Sirkulærøkonomi

Gründere går sammen med forsikringsselskap for å øke gjenbruk av byggevarer

Loopfront og Fremtind vil få håndverkere og entreprenører til å gjenbruke byggematerialer i forsikringssaker.

Michael Anthony Curtis i Loopfront og Benjamin Raugland i Fremtind har gjort en deal.
Publisert Sist oppdatert

Bygg- og anleggsbransjen i Norge kaster to millioner tonn materialavfall i søpla hvert år. Startup-selskapet Loopfront og forsikringsselskapet Fremtind har nylig signert en intensjonsavtale, og skal nå utvikle en pilot for å øke gjenbruken av brukte byggematerialer.

– Vi registrerer mange skader på bygg og eiendom som krever restaurering og gjenoppbygging. Som stor innkjøper av entreprenør- og håndverkstjenester, har vi gode muligheter til å øke gjenbruken av brukte byggematerialer, sier Benjamin Raugland i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, i en pressemelding.

Sparer materialer

Loopfront tilbyr en teknologiplattform som muliggjør mer gjenbruk av materialer. Alle som på en eller annen måte jobber i bransjen eller med byggematerialer kan bruke denne plattformen.

Fremtind får innmeldt nær 36 000 skadesaker på boliger og bygg hvert år. I snitt vil over 7000 av disse ende med at boliger må repareres eller bygges opp helt på ny. Materialkostnader står for nær 35 prosent av skadeoppgjøret på boliger og bygninger, og prisene på materialer øker.

– Samtidig har både pandemi, krig og utfordringer i skipstrafikken svekket tilgangen på materialer betydelig. Dette fremskynder en allerede nødvendig og ønsket omstilling. Entreprenørene og håndverkerne vi har avtale med kommer til å hilse dette velkommen, sier Raugland.

Vil skjerpe miljøkrav

– For å endre på dagens situasjon, må vi etablere et økosystem med aktører som ønsker endring. Virksomheter med stor innkjøpsmakt, som Fremtind, er sentrale for å få dette til, sier daglig leder i Loopfront, Michael Anthony Curtis.

I 2023 skal Fremtind reforhandle avtalene de har med sine 16 leverandører innenfor tømring, og entreprenør- og skadesanering.

– Vi skjerper miljøkravene og skal følge opp leverandørene enda tettere. Vi vil stille krav til gjenbruk av materialer, sier Raugland.

Sparte 20 millioner på kommunale bygningsprosjekter

– For oss handler det om prosesser og data. Det må være lett for alle aktører som jobber med byggematerialer å legge inn informasjon om materialer, bestille brukte materialer, og ha oversikt over bruk, kostnader og utslipp i plattformen, sier Curtis.

Loopfront har blant annet jobbet med Asker kommune og Trondheim kommune, med gode resultater. Asker kommune har spart 20 millioner kroner på kommunale bygningsprosjekter gjennom å benytte brukt byggemateriale. I Trondheim prøver de nå utdeling av byggematerialer med en eiendomsaktør, i en tid med stor mangel på materialer.

Hør også Michael Anthony Curtis i podkasten «Folk som fikser verden»: