Eiendom

Daniel Nilsen (t.v.) og Haakon Walmann i Propcloud.
Daniel Nilsen (t.v.) og Haakon Walmann i Propcloud.

Gründerduo mener de har funnet en gullgruve i norsk eiendomsdata

For et drøyt år siden startet Daniel Nilsen og Haakon Walmann PropCloud. Siden har proptech-selskapet som analyserer eiendomsmarkedet som aksjemarkedet vokst til 17 ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Eiendomsteknologi, eller proptech, er for tiden blant de hotteste teknologivertikalene både i Norge og internasjonalt, og man har sett en mangedobling av venturekapital og avtaler i segmentet de siste årene.

Selv om det alltid er noe usikkerhet bak slike tall, er vekstanslagene for proptech-markedet internasjonalt rundt 8 til 12 prosent årlig de neste 5-10 årene.

I Norge har flere proptech-selskaper hentet rekordstore summer. Spacemaker er en av de største exitene de siste årene.

Blant nyetableringene i markedet, er Propcloud. Oppstartsselskapet ble etablert i januar 2021 av Daniel Nilsen og Haakon Walmann. Siden da har de vokst til 17 ansatte.

Vil analysere eiendomsmarkedet som aksjemarkedet

Gründerduoen ble kjent under studiene ved Norges Handelshøyskole. I løpet av studietiden startet Nilsen eiendomsutviklingsselskapet R&D Invest, som han i 2020 valgte å satse fullt på, til fordel for en karriere som aksjeanalytiker i Pareto Securities.

Sommeren 2020 var Walmann, som var styremedlem i R&D Invest, og Nilsen på hyttetur der de diskuterte muligheter for å vokse selskapet. Der ble frøet til PropCloud planta.

Begge gründerne har bakgrunn fra finansbransjen, og begynte å stille spørsmål rundt hvordan de kunne navigere eiendomsmarkedet analogisk til hvordan de navigerer aksjemarkedet.

– Det er veldig mye aktivitet innenfor proptech for tiden, og det er et stort digitaliseringsbehov i bransjen. Stadig mer data blir tilgjengelig, og stadig flere aktører får øynene opp for hvordan teknologi og data gjør dem mer produktive i det daglige, sier Nilsen, som er daglig leder i selskapet.

Tjenesten Propcloud utvikler er noe de selv skulle ønske var på markedet. Da de ikke fant noe, tok duoen saken i egne hender.

– Vi har bakgrunn fra profesjonelle finansmiljøer og vil ta med oss den dataorienterte metodikken vi har herfra til eiendomsbransjen, der vi ser at utviklere og investorer kan analysere betydelig mer informasjon og vurdere vesentlig flere eiendommer ved hjelp av stordata og nye analysemetoder enn de gjør i dag, sier Walmann.

Unik teknologi gir nye muligheter

En av de største utfordringene Nilsen og Walmann støtte på da de skulle gjøre stordataanalyse på eiendom, var at kritisk informasjon er spredt på tvers av utallige kilder.

Slik gründerne vurderer det, er dagens løsninger for eiendomsinvestorer hovedsakelig kartbaserte løsninger der det er mulig å vurdere enkelteiendommer eller nabolag.

Det er derimot vanskelig å gjøre spissede søk på eiendommer basert variabler som har klar innvirkning på eiendomsverdi, som utnyttelsesgrad og reguleringsstatus. Videre har man ikke hatt noen tallfestelse av hvordan disse variablene påvirker eiendomsverdien, mener de.

For å løse dette har Propcloud utviklet proprietære algoritmer som gjør analyser av eiendoms- og kartinformasjon i sanntid ved hjelp av kunstig intelligens. Dette mener de gjør det mulig å svare på ting som ikke lar seg gjøre med eksisterende løsninger.

– Det er bred enighet blant kundene vi snakker med at de bruker for mye tid på å hente informasjon og strukturere prosesser. Med vår løsning kan du søke og få treff på for eksempel: «Boligregulerte tomter i Bergen uten bygg på eiendommen».

– Videre kan du vurdere potensialet til eiendommen ved å få verdivurderinger på tomten og vurdere endelig salgspris til et prosjekt.

Gründerne mener at aktører i dette markedet kan sparer både tid og penger på dette, samt finne nye muligheter.

– Kunder blir sjokkert når de ser at man kan starte med de 3,5 millioner eiendommene i Norge og snevre dette ned til bare 10-20 eiendommer som er de mest aktuelle for akkurat dem. Alt dette gjør Propcloud på under ett minutt, hevder Nilsen.

Har kunder i alle størrelser

Et lite eiendomsprosjekt kan være i størrelsesorden 10 - 20 millioner kroner. Større prosjekter er i størrelsesorden på flere hundre millioner kroner.

– Å ikke ha det fulle bildet over muligheter og risiko når man gjør slike investeringer kan lede til at man lar flere millioner bli liggende igjen på bordet - så dette er flere millioner kroner viktig for kundene.

Kundene er hovedsakelig store og små eiendomsutviklere- og investorer. Til nå har de blant annet fått med seg Merkantilbygg, som gjør det meste innenfor bransjen; erverv, eiendomsutvikling, byggeprosjekter og hotelldrift, blant annet.

Gründerne forteller at de også er i dialog med andre, store eiendomsselskaper.

– Videre har takstmenn tatt i bruk tjenesten og rapporterer at de bruker den daglig og at den skaper mye verdi for dem. Sikter man litt bredere, mener vi at andre relevante kundegrupper er bolig - og næringsmeglere, analysehus, banker- og finansinstitusjoner og byggetekniske konsulenter, sier Nilsen.

«Luxury bootstrapping»

Til nå har utviklingen av Propcloud blitt finansiert gjennom mindre investeringer fra utviklingsvirksomheten til R&D Invest og partnere.

Grunderne beskriver metoden som «luxury bootstrapping». Det innebærer at man har hatt penger til å utvikle produktet og kunne betale moderat lønn uten institusjonell kapital.

– Vi har valgt å gå denne veien, da det har tillatt oss å fokusere fullt på å lage et godt produkt - noe som vil gi betydelig mer slagkraft frem mot potensielle investorer og andre interessenter, sier Walmann.

I første omgang planlegger gründerne å utvikle produktet for det norske markedet, men ser også på internasjonal ekspansjon som en mulighet - på sikt. Norden er mest aktuelt.

– Det kommer alltid til å være nye «hotte» trender, men en ting som er konstant over både tid og geografi er at informasjon som kan tjene deg millioner, vil være verdt millioner.

Powered by Labrador CMS