F.v. Sigve Brekke, CEO Telenor, Tor W. Andreassen professor ved NHH og leder av DIG-senteret og Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige.

Gjensidige og Telenor vil finne ut av hvorfor innovasjonsideer mislykkes

Norges Handelshøyskoles nye senter Digital Innovation for Growth (DIG) vil komme til kjernen av hvorfor innovasjonsideer mislykkes.

Publisert

– Innovasjoner er komplekst og krever samspill mellom en rekke disipliner og funksjoner i virksomhetene. Vi må i langt større grad bringe inn kundestemmene i utviklingsarbeidet, sier NHH-professor Tor W. Andreassen i en pressemelding.

Han leder det nye DIG-senteret, og har fått med seg blant annet Telenor og Gjensidige som partnere.

Senterets samarbeidspartnere innen akademia, næringsliv og offentlig sektor har gått inn med 80 millioner til innovasjonsforskning. Offisiell åpning var 1. september.

Hvorfor feiler ni av ti?

Det nye forskningssenteret skal utforske digitale innovasjoner og forretningsmodeller som skaper verdier på en mer effektiv måte. Senteret skal blant annet svare på utfordringen om at 9 av 10 innovasjonsidéer flopper fordi de ikke er godt nok forankret i markedet og kundenes behov.

– Verdens beste teknologi har liten eller ingen verdi dersom den ikke tas i bruk av mange. Det er først når kundene er involvert at vi kan høste de økonomiske gevinstene for virksomhetene og for samfunnet. DIG svarer på dette ved å posisjonere sin innovasjonsforskning mot virksomhetenes aktiviteter mot kundene, sier Andreassen.

Håper det vil gi svar til næringslivet

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige mener DIG kan utgjøre en viktig plattform for næringslivsrettet forskning. Han fremhever forskning knyttet til hvordan bruke eksisterende og ny teknologi til å skape ny verdi og styrke tilbudet til kundene.

– DIG er også en unik arena til å diskutere bærekraftig utvikling. Dette gir oss muligheten til å gjøre en større forskjell gjennom å bidra til anvendt forskning om hvordan man kan lykkes bedre med innovasjon og verdiskaping, sier Baastad.

Samarbeider med NTNU Nylig inngikk DIG avtale med NTNUs forskningssenter Norwegian Open AI Lab (NAIL), og blir med det en del av deres nettverk: Open AI Lab Bergen.

– Virksomhetenes konkurransefortrinn har flyttet seg fra effektiv produksjon og logistikk til kunnskap om kundene basert på avanserte algoritmer og læring – kunstig intelligens. NAIL er de fremste på utvikling av teknologien i Norge. NHH og DIG skal bli de beste på å forstå verdifangsten av teknologien i virksomheter, sier Andreassen.

– Samarbeidet gir også grunnlag for utveksling av studenter og faglige ansatte – noe som vil styrke begge institusjonene, sier professoren.