skatt

Forvalter av 270 Nysnø-millioner om potensiell global formuesskatt: «Ikke...tyngende» 

Klimaforkjemper og forvalter av rundt 270 millioner kroner av Nysnøs midler gjennom fondene Actern Fund II og III, canadieren Tom Rand, tok til Linkedin tirsdag for å kommentere en Guardian-artikkel om formuesskatt.

Tom Rand er forfatter, klimaforkjemper og forvalter Nysnø-penger.
Publisert Sist oppdatert

I artikkelen diskuteres et forslag om å innføre en global skatt på formue som totalt skal kunne skaffe til veie et proveny på 250 milliarder dollar i året. 

Rapporten, utarbeidet av den franske økonomen og skatteforskeren Gabriel Zucman, konkluderer ifølge artikkelen med at det skal være gjennomførbart å innføre en global skatt på formue, selv om ikke alle land deltar frivillig. 

Rapporten var bestilt av myndighetene i Brasil, for tiden under ledelse av president Lula da Silva. Brasil har presidentskapet i grupperingen av de største økonomiene i verden, G20, i år, og bruker posisjonen til å løfte saken.

I rapporten pekes det på at globale milliardærer i snitt har betalt 0,3 prosent av formuen i skatt per år. Samtidig anslås det at den samme gruppen individer har hatt 7,1 prosent avkastning på formuene sine i snitt hvert år siden 1987.

Zucmans forslag går ut på å stramme inn hvert enkelt lands exit-skatt, noe som for tiden vurderes i Norge - til gründeres store misnøye. Han peker også på mulighet for å innføre en ordning hvor land som deltar i ordningen går sammen om å skattlegge individer fra som ikke deltar. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Forslaget skal diskuteres av finansministre på G20-møtet i Rio de Janeiro i juli, men USA har allerede varslet motstand mot en global formuesskatt. Ifølge artikkelen sier Zucman at forslagene hans er innenfor rammen av det president Biden selv har vurdert rundt beskatning av svært rike individer. 

En global formuesskatt skal diskuteres på G20-møtet i juli.

I kommentaren på Linkedin skriver Rand at gitt at avkastningen for sofistikerte investorer i snitt ligger på 7+ prosent per år over flere tiår, vil ikke en formuesskatt på mindre enn to prosent være...tyngende (oversatt fra «onerous»). 

Han legger til at han tror den kan bli ufattelig vanskelig å samle inn.