Daglig leder Øivind Aabye i Wiral, under produksjon av kabelkamerateknologien i Kina.

Fortsatt stillstand i startup-satsingen til Oslo Børs, og nå trekker det eneste gründerselskapet seg ut

Wiral fjerner aksjen fra Oslo Børs sin markedsplass for tidligfase-selskaper, og henter i stedet penger i en lukket runde via Folkeinvest. To år etter lansering, er ingen av selskapene den ble opprettet for, tilgjengelig på børslisten NOTC Friends & Family.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken fjernet kabelkamera-startupen Wiral aksjen fra NOTC-listen Friends & Family, etter månedsvis med så godt som null aktivitet på markedsplassen.

Listen, som er beregnet på oppstartsselskaper i tidlig fase, ble opprettet av Oslo Børs' datterselskap NOTC for drøyt to år siden. Det var et forsøk på å knytte til seg den stadig økende massen av attraktive, norske gründerselskaper, og skape likviditet i disse aksjene. Wiral ble det første gründerselskapet som prøvde seg på listen, og når det nå trekker seg ut, står kun tre selskaper igjen, alle i «legacy»-kategorien, som uansett har lav omsetning av aksjer.

Mens andre initiativer i markedet for unoterte aksjer har skutt fart, og selskaper i noe senere fase har flokket til børsens vekstmarked, har denne listen ligget brakk.

– Det er knapt andre selskaper enn oss der, og det har ikke vært noen aktivitet eller markedsføring fra NOTC sin side. Og så koster det penger, så ga det ikke mening for oss å være der, sier ny daglig leder og medgründer Øivind Aabye i Wiral.

Tror på markedet

I stedet gjennomfører Wiral for tiden en lukket emisjon blant eksisterende aksjonærer på opptil to millioner kroner, via plattformen til Folkeinvest. Selskapet har svært mange aksjonærer, ettersom de tidligere har hentet penger via folkefinansieringsplattformen Around.

– Når det er såpass mange det er snakk om, er det nyttig å bruke en plattform som administrerer dette. Alle aksjonærene får tilgang på den samme informasjonen, forklarer Aabye.

– Hvilke håp hadde dere da dere gikk på listen, og hva er erfaringene nå?

– Håpet med listen var at det skulle bli likviditet i vår aksje, slik at det i fremtidige emisjoner skulle bli mer attraktivt å investere i oss, fordi det fantes muligheter for å få med seg deler av verdistigningen. Tanken var at det skulle bli en bransjestandard.

– Det kunne nok slått til, men det har ikke vært noe reelt forsøk på det. Det ville krevd en større innsats fra de som står bak listen, mener Aabye.

Han presiserer at han tror potensialet i markedsplasser for unoterte aksjer er stort, også for selskaper i tidlig fase. Det mener han kommer tydelig frem når interessen for en oppfølgingsinvestering blant de eksisterende aksjonærene som kom inn via folkefinansiering, er stor.

– Kan ikke slike lister virke villedende, og fremstille mulighetene for likviditet i slike aksjer som større enn den faktisk er?

– Det kan du kanskje si. Det er en fare for at det blandes for tett mot det øvrige aksjemarkedet. Men hvis det hadde blitt tilstrekkelig brukt, ville det også blitt tydelig over tid at det er snakk om startup-investeringer, med større volatilitet.

Shifter har vært i kontakt med Oslo Børs. De vedgår at det har vært vanskelig å få til omsetning på denne listen, men opplyser at det ikke er gjort noen «formell vurdering» av fremtiden til Friends & Family-listen og således har de ikke besluttet hva de skal gjøre med den.

Satser på lønnsomhet i år

For Wirals del, var 2020 et krevende år. På salgssiden sto det nesten stille, og det ble gjort endringer i ledelsen da gründer Andrea Holvik Thorson ga seg i sommer. Organisasjonen består nå av seks ansatte, hvorav tre er på fulltid.

– Vi har lagt et tøft år bak oss, med corona og endringer i gründerteamet. Nå begynner vi å se at det åpner opp igjen. Vi tror at det virkelig begynner å komme seg. Veivalget vi la i starten av 2020, kan vi ta opp igjen. Vi vil satse mer på distribusjonskanaler og selge via butikker, i stedet for egen nettbutikk, forteller Aabye om planene fremover.

– Var 2020 et tapt år?

– Helt tapt var det ikke. Vi har bygget merkevare og fokusert på andre ting, som vi vil høste fruktene av nå. Men salgsmessig ga ikke 2020 oss noe. Vi starter litt tilbake der vi var i januar 2020. Men nå tror vi på at vi skal kunne få økt salget.

Emisjonen de nå gjør, er ifølge gründeren ikke et direkte resultat av det vanskelige året. Selskapet skulle uansett hente kapital før de nådde «break even». Nå tar de sikte på at det skjer rett etter sommeren 2021. I hjemmemarkedet jobber de blant annet med Foto.no og Elkjøp, men det er utenfor Norges grenser at veksten skal skje.

– Vi jobber nå med de mest attraktive kamerabutikkene i verden. Vi satser tyngst i USA, samt i deler av Europa, sier Aabye.