Forsvaret kompenserer selvstendig næringsdrivende når de må gjøre sin plikt i HV. En liknende kompensasjonsordning kan brukes under coronakrisen, mener Gründerforeningen.

Foreslår «militær-modell» for å redde de minste bedriftene

Gründernes interesseorganisasjon frykter for de minste bedriftene. – Trenger ikke finne opp kruttet på nytt, sier generalsekretæren, og foreslår løsning fra Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Myndighetene pøser ut milliarder i et forsøk på å unngå konkursras og kollaps i den norske økonomien.

Et av de viktigste tiltakene stortingspolitikerne nå diskuterer, er kontantstøtteordningen som skal dekke de faste, ufravikelige kostnadene til selskaper som har mistet 30 prosent eller mer av sin omsetning som følge av virusutbruddet.

Fra før har det blitt advart kraftig mot å ekskludere vekstbedriftene ved å tvinge alle inn i samme ramme, og regjeringen har tilsynelatende lyttet.

Nå frykter interesseorganisasjonen Gründerforeningen at de aller minste bedriftene; selvstendig næringsdrivende og andre med færre enn fem ansatte, faller utenfor. Samlet utgjør disse flere hundretusener arbeidsplasser.

Inspirasjon fra Forsvaret

I et brev til regjeringen stiller de særlig spørsmål ved at det stilles krav til revisor eller autorisert regnskapsfører i selskapene som kan motta krisestøtte, fordi mange av de små fører regnskap selv. Dessuten bør disse slippe egenandelen på 10.000 kroner, ifølge foreningen. De mener også at bedrifter som har blitt pålagt av myndighetene å stenge ned, bør få kompensert alle faste utgifter, ikke kun en andel.

Helt konkret foreslår foreningen deretter å adoptere en eksisterende løsning fra Forsvaret, for å kompensere småbedriftene.

– Man trenger ikke å finne opp kruttet på nytt hver gang. Det er gode rammer som ligger der fra før. Nå handler det om å være effektiv, og sørge for at hjelpen kommer dit den skal, sier generalsekretær Helen Vonn Solli. Hun er også styremedlem i SMB Norge.

Hun viser til at Forsvaret har en godt etablert praksis med å kompensere for nedlagt drift når vernepliktige er inne til for eksempel heimevernstjeneste. Ordningen sørger for at den vernepliktige kan få dekket mellom 500 kroner og 2000 kroner daglig, avhengig av dokumentasjon.

«Denne modellen er enkel, etablert og godt utprøvd, og den ivaretar de minste foretakene som har behov for støtte inntil 45000 kr per måned,» skriver foreningen i brevet, signert Solli.

Todelt utfordring

Det er Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) som administrerer ordningen. Disse kan med fordel involveres i utarbeidelsen av en slik ordning for småbedrifter, mener Solli.

«Modellen gir de minste foretakene mulighet til å kunne søke om minimumsbeløpet uten å måtte fremlegge annen dokumentasjon enn firmaattest, og at søker har foretaket som sin hovedinntekt. Dette forenkler arbeidet både for foretakene og for myndighetene», skrives det videre i brevet.

– Disse bedriftene står overfor en todelt problematikk, det umiddelbare behovet og rammene fremover i tid. Kontantstøtten er den mest prekære. Kommer ikke den frem, vil det komme et ras av bedrifter som velter, spår Solli.

– Deretter, når vi har landet denne kriserunden, må vi tenke fremover. Vi trenger verdiskaping, ikke bare penger.