Transport

Før slepte han yachten til Røkke. Nå vil han skape Airbnb for frakt på sjøen

Gründer Svein Arild Vatsø i Keelspot ønsker å utnytte tomtransport og gjøre det lettere å frakter varer på sjøen. 

På sjøen: Her er Svein Arild Vatsø om bord i en båt der han jobbet som skipper. Selskapet har fått navnet Keelspot, der "keel" betyr "kjøl" på en båt.
Publisert Sist oppdatert

– Jeg begynte å tenke på det da jeg jobbet som skipper. Det er så mange båter som har mye kapasitet som ikke blir utnyttet, sier Svein Arild Vatsø. 

I dag blir 60-70 prosent av lastekapasitet utnyttet. Dette ønsker Keelspot å gjøre noe med. Selskapet ønsker å fylle opp de resterende 30-40 prosentene gjennom å matche båter med ledig kapasitet med bedrifter som trenger hjelp til å frakte noe. 

– I dag må man ringe noen som har en båt for å få fraktet noe. Jeg fikk ofte telefoner da jeg var skipper selv.  Vi ønsker å gjøre det mye lettere tilgjengelig, forteller Vatsø. 

Han mener bransjen er organisert på en gammeldag og tungvinn måte. 

– Den eneste endringen som har skjedd de siste 30 årene er at man har gått fra faks til epost. Mye er knyttet til nettverk til den enkelte og det går via meglere. Det finnes ikke en plattform man kan bruke om man ønsker å tilby ledig lastekapasitet eller ønsker å frakte noe. 

Fisk, olje og Røkke 

Vatsø kommer fra Bremanger helt vest i Nordfjord og ble omtrent født bak roret. Både far, farfar og morfar har jobbet som skippere. 

– Jeg kommer fra en forblåst holme. Enten jobber du på båt eller i Nordsjøen. Damene jobber på butikken. 

Som 16-åring dro han til sjøs første gang, etter å ha fått sommerjobb på en fabrikktråler. Det er en fiskebåt der fisken fileteres og pakkes om bord. Vatsø sin oppgave var å stå ved transportbåndet og pakke fileter i emballasje. 

 Senere utdannet han seg ved styrmannsskole i Måløy. Han har jobbet på fiskebåter, losbåter, seismikkbåter (som leter etter olje) i Afrika, Australia og Mexico-gulfen og slepebåter langs norskekysten. 

– Jeg har blant annet slept yatchen til Røkke - fra verft til verft i Møre og Romsdal. Jeg husker baugen var veldig spiss, så det var litt utfordrende å slepe den, sier Vatsø. 

Da han jobbet på losbåter - fraktet han loser til og fra båter som kjørte inn og ut av norske farvann. En gang fraktet han en los ut til en båt som kom fra Baltikum og skulle inn hele Hardangerfjorden for å hente last i Odda. 

– På vei inn dit hadde den ikke last. Jeg tenkte på hvor ineffektivt det var og tenkte at noe måtte gjøres. 

 I 2022 startet han selskapet Keelspot, snakket med Innovasjon Norge og fikk markedsavklaringsstøtte.  Han begynte å ringe rundt og snakke med folk i bransjen. og fikk hjelp av NHH Executive til å systematisere markedsundersøkelsen. Undersøkelsen viste at det var et marked.

Nå er det fire ansatte i selskapet inkludert ham selv. En prototype av plattformen har vært i bruk siden september 2023. 

Keelspot matcher ekspeditører, rederier og selskaper som ønsker å sende noe, såkalt befraktere - men Keelspot har ikke ansvar for transaksjonene mellom partene. 

Foreløpig tar de ikke betalt ved bruk av prototypen. Etter hvert vil de ta en prosent av frakteoppdraget. Hva denne prosenten vil være på, vil variere med tanke på størrelse på oppdrag. 

Teamet: Gründer Svein Arild Vatsø (fra venstre) sammen med Jon Runar Heggelund, Ivar Borthen og Rich Jones.

Sarsia og Validé 

Selskapet har så langt fått investeringer fra fondet Sarsia i Bergen, innovasjonsselskapet Validé i Stavanger og Sogn og Fjordane-fondet som springer ut fra Sparebanken Sogn og Fjordane. Det er også engleinvestorer inne i selskapet, blant andre Jan Børge Sagmo. 

Den forrige emisjonen ble lukket i slutten av 2022 og var på totalt seks millioner kroner. I tillegg har selskapet fått 4,7 millioner kroner i såkalt "soft funding" fra Innovasjon Norge, blant annet gjennom en innovasjonskontrakt. 

Selskapet har nå 200 registrerte selskaper og foreløpig 17 transaksjoner.  De jobber nå kontinuerlig med å få flere redere, speditører og vareeiere inn på plattformen. 

– Jeg elsker å ringe til folk. Jeg har ikke frykt. Jeg blir oppslukt i det vi driver med og har en indre driv om at vi skal lykkes - nå skal vi søren meg få dette til, sier Vatsø. 

Selskapene som er inne så langt er fra Finland, Tyrkia og Nederland, foruten Norge. 

Den første ansettelsen han gjorde var logistikk-ekspert Jon Runar Heggelund. Han er kundeansvarlig, og har blant annet bakgrunn fra selskapene Saltimport og Kongsberg Maritime. 

Annerledes i oppstartsbedrift

– I de store etablerte selskapene jeg har jobbet før er det en SOP (standard operasjon prosedyre) for alt og man trenger ikke tenke så mye - det er bare å lære seg den. Her i et oppstartselskap må du sette i gang med å finne løsninger selv. Det er viktig å være kreativ og ha et ekstremt pågangsmot, sier Heggelund. 

Selskapet er i kontakt med opp mot 40 selskaper i uken - for å fortelle om plattformen. 

– Vi vet vi har en god løsning, men må jobbe for å endre tankemåten til aktørene, sier Brattvåg. 

I tillegg forenkling for frakter og befrakter, mener Keelspot at løsningen deres også er viktig for å vri mer av godstransport fra vei til sjø. 

– Det er spådd en enorm økning i godstransport på vei i Norge. Hvis vi utnytter sjøtransport bedre, kan det være med på å redusere behovet for godstransport på vei, sier Vatsø. 

Han forteller at i dag er det mye lettere for en bedrift å bestille frakt av varer på en lastebil i stedet for på en båt. Dette er målet å gjøre noe med. 

– Målet er 500 bedrifter innen 2024. Den videre veksten nå ønsker vi å gjøre i utlandet. 

Selskapet vil også gjennomføre en emisjon i løpet av 2024, der målet er 25 millioner kroner. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.