Geir Tellefsen, daglig leder i Flexistore.

Flexistore henter 40 millioner kroner

Minilager-selskapet Flexistore fyller på pengekassa.

Publisert

Gjennom en rettet emisjon ledet av Br. Jensen AS og Mont Investor AS, henter nå minilagerselskapet Flexistore 40 millioner kroner.

Selskapet har utviklet en minilagerløsning som gjør at du får nøkkeltilgang til et minilager gjennom en mpbilapp idet du registrerer deg på plattformen.

—Dette sammen med muligheten til å enkelt dele nøkler med kollegaer, venner og familie - samt samarbeidsselskaper som transportselskaper øker nytten betydelig, sier daglig leder Geir Tellefsen i en pressemelding.

Største aksjonær

Nå skal pengene som er hentet inn brukes til å 1) akselerere ekspansjon i større nordiske byer, 1) videreutvikle selskapets ledende digitale plattform og 3) styrke organisasjonen, forteller Tellefsen.

Etter emisjonen blir Br. Jensen AS største aksjonær i selskapet med en samlet investering på 30 millioner kroner.

I tillegg til Mont investor, finner vi også Pegasi på aksjonærlista.

—De nye investorene bringer med seg dyp bransjekunnskap innenfor eiendom og solid erfaring fra utvikling av tidligfase selskaper og vil aktivt bidra til at Flexistore når sin ambisiøse vekstmål, uttaler Tellefsen.

Vil ekspandere internasjonalt

Han forteller at Flexistore sitt ambisjonsnivå er å ekspandere internasjonalt og fremstå som en ledende digital tjenesteleverandør til kunders behov for å få effektiv tilgang til tingene som det ikke er plass til i egen bopel.

Litt som selskapet Wanda, som Shifter nylig har omtalt.

Flexistore vil ekspandere gjennom en kombinasjon av lange leiekontrakter, fleksible kontrakter og franchise.

—Dette vil muliggjøre et bredere fotavtrykk raskere enn den tradisjonelle måten å ekspandere på i denne bransjen. I løpet av de neste to årene ser vi for oss en ekspansjon på ytterligere 10 lokasjoner, sier Tellefsen.