sosiale medier

Flertallet ønsker å øke aldersgrensen i sosiale medier

Et flertall av nordmenn ønsker å øke aldersgrensen i sosiale medier, viser en fersk undersøkelse. Andelen har økt fra i fjor.

64 prosent ønsker at aldersgrensen i sosiale medier økes fra 13 år til 16 år, ifølge undersøkelsen. 23 prosent som sa seg uenig, mens resten var usikre.
Publisert Sist oppdatert

– Vi ser en økende støtte i befolkningen til å øke aldersgrensen i sosiale medier, sier ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor, Tove Botnen.

1000 personer har svart på undersøkelsen.

64 prosent ønsker at aldersgrensen i sosiale medier økes fra 13 år til 16 år, ifølge undersøkelsen. 23 prosent som sa seg uenig, mens resten var usikre.

I 2023 var det 52 prosent som var for høyere aldersgrense.

Botnen forteller at Opinion har fulgt unge i flere år og har fått høre av flere at de ønsker å logge av sosiale medier, men syns det er vanskelig.

Flere som er på muligheten

I april kom det fram at regjeringen ser på muligheten for å begrense barns tilgang til sosiale medier. De vurderer å heve aldersgrensen til 16 år.

– Det er for tidlig å konkludere med hvordan, men vi skal se nærmere på hvordan vi kan sette og håndheve aldersgrenser for innlogging i sosiale medier for barn, fortalte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Dagbladet i april.

Et flertall av partiene på Stortinget var også åpne for innstramminger av tilgangen til sosiale medier. Blant mulighetene som er vurdert, er å knytte innlogging i sosiale medier til Bank-ID.

Ikke alle som er enige

Dette har derimot ikke fått støtte fra verken Forbrukerrådet eller Datatilsynet, som mener det å verifisere alder ved innlogging til sosiale medier er et for inngripende tiltak.

Juridisk seniorrådgiver Anders Sæve Obrestad i Datatilsynet fortalte i juni at en slik verifisering vil påvirke anonymiteten i sosiale medier.

– Innfører man en aldersgrense som må verifiseres, må alle forholde seg til den. Det utfordrer muligheten til å være anonym på internett, sa han.

Doktorgradsstipendiat Clara Julia Reich fra Oslo Met som forsker på barn og unge i sosiale mediet fortalte til Aftenposten at hun mener barn har en rett til å delta på nett.

– Man må tenke på barnas perspektiv. De bruker sosiale medier til å lære, leke og de får tilgang på informasjon. Og viktigst av alt holder de kontakt med venner der, noe som er spesielt viktig for barn som havner på utsiden, sa hun til avisa.

Hun peker også på at det er mulig å koble seg opp via VPN og omgå hele verifiseringen.