Offentlig støtte

Fire måneder før Spacemaker ble solgt til utlandet fikk selskapet 38,5 millioner i offentlig tilskudd - pengene ble aldri krevd tilbake

Nesten ingen må betale tilbake tilskudd fra Innovasjon Norge - selv om reglene sier at dette kan skje hvis bedriften selges til eiere utenfor Norge.

Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli.
Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli.
Publisert

Sommeren 2020 hadde Spacemaker vind i seilene. Selskapet hadde utviklet digitale løsninger for optimal tilpasning av bygg til tomt, og kunne vise til driftsinntekter på 18,5 millioner kroner i 2019 - som var i ferd med å øke til 26,5 millioner det året.

Tilskudd og tilbakebetaling

Startups som får tilskudd fra Innovasjon Norge, trenger ikke frykte krav om tilbakebetaling.

Mens det i gjennomsnitt utbetales 4622 tilskudd hvert år, er det kun et snitt på 30 som må betale tilbake.

Samtidig er det store svingninger fra år til år. I 2020 ble det betalt ut 6774 tilskudd, og i året etter ble det tilbakebetalt av 46 mottakere.

På denne tiden hadde befolkningen stort sett innfunnet seg med at pandemi var noe man måtte leve med de neste årene. Børsene hadde hentet inn mye av den brutale nedgangen fra mars etter lovnader om tung offentlig støtte, og ryktene om fungerende vaksiner spredde seg.

Spacemaker mottok denne sommeren et tilskudd på 38,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge gjennom støtteordningen for miljøteknologi.

Ordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny teknologi innen klima og miljø. Tilskuddet til Spacemaker var det fjerde største til da. Innovasjon Norge ga også et risikolån på 10 millioner kroner på toppen.

At selskapet kunne bli en eksportsuksess, var det mange som trodde. Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli forklarte overfor Shifter at koblingen mellom proptech og miljø gikk via en ambisjon om smartere byer.

Selskapet pekte selv på behovet for å sette fart på sine betydelige ekspansjonsplaner.

Deler ut 4000 tilskudd hvert år

Hvert år deler Innovasjon Norge ut over 4000 tilskudd til norsk næringsliv i en rekke forskjellige tilskuddsordninger.

Gründere henter ofte støtte via oppstarts- og innovasjonstilskuddene som i 2022 var på 1,45 milliarder kroner.

Disse tilskuddene kommer også med krav. Dersom virksomheten for eksempel selges ut av landet eller flyttes fra et distrikt til et annet, kan Innovasjon Norge kreve tilbakebetaling av støtten.

Men i praksis skjer dette så å si aldri. Hvert år er det kun rundt 30 som betaler tilbake (se faktaboks). Det innebærer, uten å justere for at tilbakebetaling kan skje flere år etter utbetaling, at 99.35 prosent av mottakere beholder tilskuddet.

Kjøpt opp fire måneder etter tildeling

Høsten 2020 vil i venture-miljøet bli husket som opptakten til tidenes pengefest for startups. Finansmarkeder preget av nullrenter, jaktet desperat etter avkastning, og mye fant veien til venture, med galopperende verdsettelser som et av resultatene.

I november 2020 og omtrent synkront med offentliggjøringen av vaksinene til Moderna og Pfizer Biontech, ble Spacemaker solgt til amerikanske Autodesk for 2,2 milliarder kroner. De tre gründerne, Anders Kvåle, Håvard Haukeland og Carl Christensen satt igjen med en gevinst på 270 millioner kroner hver.

Skulle staten gi så mange penger til et selskap som så ble solgt til utlandet etter bare noen få måneder, ble spørsmålet.

Krevde ikke tilbakebetaling

I en vanlig avtale om tilskudd med Innovasjon Norge heter det at tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom eiendom selges eller tilskuddsmottakers virksomhet, utstyr eller immaterielle rettigheter selges eller flyttes ut av landet eller fra et distriktspolitisk virkeområde til et annet virkeområde innen fem år regnet fra utbetalingsdato.

Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å underrette Innovasjon Norge om salg eller flytting.

Reglene for tilbakebetaling gjelder også for tilskudd til miljøteknologi. Med andre ord skulle tilskuddet til Spacemaker kvalifisere for tilbakebetaling.

Men tilskuddet ble aldri krevd tilbake. Dette bekreftes av Innovasjon Norge etter at saken ikke lenger er unntatt offentlighet.

«Da salget ikke innebar utflytting med tilhørende tap av kompetanse og verdiskaping i Norge, besluttet Innovasjon Norge at tilskuddet ikke skulle tilbakebetales», heter det i en kommentar fra Innovasjon Norges kommunikasjonsavdeling.

Lånetilbudet på 10 millioner kroner ble likevel annullert av bedriften selv.

Peker på tidsbegrensning

På spørsmål fra Shifter om salget til Autodesk ble godkjent i forkant av Innovasjon Norge, er svaret fra kommunikasjonsrådgiver Anders Vinnogg i Innovasjon Norge at:

«Innovasjon Norge ikke går inn og vurderer om de bedriftene vi støtter skal selges eller ikke, men vi har standardvilkår som trer inn i tilfeller der bedrifter vi har støttet med lån eller tilskudd selges eller flyttes, helt eller delvis».

I en tidligere korrespondanse mellom Shifter og Innovasjon Norge fra januar 2021 og som Innovasjon Norge henviser til igjen i nå, heter det:

«Siden den grunnleggende forutsetningen for vår involvering er kompetanseutvikling og verdiskaping i Norge, blir det benyttet et standardvilkår der det kreves tilbakebetaling av tilskuddet om virksomheten helt eller delvis skulle selges eller flyttes innen 5 år etter utbetaling. I de fleste tilfeller er et oppkjøp positivt for det norske selskapet og verdiskapingen i Norge ved at selskapet får tilgang på nødvendige ressurser og markeder. Dersom resultatet av oppkjøpet er utflytting med tilhørende tap av kompetanse og verdiskaping i Norge, vil vilkåret føre til at utbetalt tilskudd må tilbakebetales».

Dermed holdes muligheten for tilbakebetaling dersom Spacemaker forlater landet innen sommeren 2025, fortsatt åpen.

Shifter har vært i kontakt med Anders Kvåle og Carl Christensen som begge har overlatt til Innovasjon Norge å kommentere saken.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!

Powered by Labrador CMS