Leder av Norway Health Tech, Kathrine Myhre

Finn.no og Norway Health Tech går sammen: Ny plattform for å gi coronaløsninger til helsevesenet

Da Norway Health Tech innså at det var store propper i systemet, kom ideen om en plattform for kobling av industri og helseforetak. Nå bygges FINN-plattformen for corona-tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Norway Health Tech og deres leder Kathrine Myhre har i den siste tiden jobbet på spreng for å koble sykehus og kommuner med helseteknologi-selskaper som kan sitte på corona-løsninger. Sammen med FINN er de nå i gang med en plattform som skal gjøre det lettere for kommuner og helseforetak å få nye produkter og løsninger i kampen mot klokka.

Helse-dugnad

– Noe av det vi ofte hører fra sykehus og kommuner er at de ikke vet hvilke produkter industrien har. Og dette ser vi gang på gang i helsesektoren. Dette skal være en plattform for å koble helsetjenesten behov for produkter og løsninger – med den industrien som kan levere de ønskede produktene og tjenestene. Samtidig får helsetjenesten bred innsikt i hva som finnes av produkter der ute, sier Myhre.

Det hele startet 3. mars, da Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte Norway Health Tech til et dialogmøte sammen med NHO og andre store aktører. Her adresserte Helse- og omsorgsministeren behovet for produkter og løsninger i kampen mot Covid-19, og inviterte helseindustrien til dugnad.

I første omgang knyttet innspill og dugnaden seg til testing og smittevernutstyr, som det var et akutt behov for. Behov på mellomlang- og lengre sikt ville bli adressert senere. Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp ble gitt det koordinerende innkjøpsansvaret.

2300 henvendelser

Sammen med lederen for Sykehusinnkjøp, Kjetil Istad og hans team, planla og gjennomførte de det første online dialogmøtet mellom helsetjenesten og helseindustrien. Dette fant sted 16. mars, og hadde hovedfokus på Sykehusinnkjøp og helsetjenestens akutte behov for smittevernutstyr

– Responsen fra helseindustrien var helt enorm. Vi hadde 900 unike brukere innom møtet. Og på under en uke fikk Sykehusinnkjøp over 2300 henvendelser fra aktører som tilbød både produkter og løsninger som sykehusene etterspurte.

Tilbakemeldinger fra Sykehusinnkjøp indikerer at de fleste henvendelsene var seriøse. Men det kom også noen som var mindre seriøse, og ikke alle hadde produkter som oppfyller regulatorirske krav og standarder. Det var helt massivt å skulle sorterer dette manuelt, forklarer Myhre og legger til:

– Det var da ideen om å digitalisere matchmakingen av de som har behov for helseprodukter og løsninger – og de som tilbyr helseprodukter og løsninger, oppsto.

– Manuelt arbeid tar tid. Med en digital plattform som profesjonelt kobler etterspørsel og tilbud, kan sykehus og kommuner raskere få oversikt over hvilke produkter og løsninger som tilbys av den enkelte aktør, og ideelt også anskaffe raskere.

Sterk dugnadsånd

Med lite tid til å bygge en egen plattform, gikk Norway Health Tech til selskapet som kan plattformer. Schibsted. Myhre tok kontakt med Kristin Skogen Lund, og ble kjapt satt i kontakt med FINN.no.

– FINN.no syntes ideen var interessant, og sammen har vi startet et forprosjekt.

Og FINN har valgt å gjøre prosjektet gratis i corona-ånden.

– Dugnadsånden står sterkt hos oss i FINN, og håpet vårt er at vi kan bidra på vår måte ved å fungere som en rask og effektiv møteplass for disse aktørene. Det som skjer videre er at vi har bedt helseforetakene om å verifisere hvilke behov de faktisk har, og hvor raskt de trenger denne plattformen, for å se om dette er noe vi har mulighet til å hjelpe dem med, sier Rob van Sundert, Business unit manager for nye markedsplasser i FINN.no.

Prosjektet er nå et samarbeid mellom Oslo Kommune, Røde Kors, Norway Health Tech og FINN.no.

Prosjektet er fremdeles i «mockup»-stadiet, og Myhre forteller at de nå ønsker innspill fra kommuner og sykehus på hva de har behov for av produkter og løsninger.

– Det er avgjørende at dette blir en plattform som kjøperne ønsker å bruke, og som effektivt og profesjonelt kan bistå helseinstitusjonene i deres innkjøpsprosesser. Så vi starter med å legge til hva brukersiden trenger av info, så tar vi bedriftssiden etterpå.

Utstillingsvindu

Og Myhre legger til at det ikke skal bli en kjøp- og salg-plattform for corona-produkter.

– Målet er at denne plattformen blir en effektiv digital matchingtjeneste, som kommer i forkant av selve kjøps-prosessen, og som på en god måte setter kommuner og sykehus i stand til å gjennomføre innkjøpsprosesser med høy kvalitet og effektivitet, ved at de raskt får oversikt over hvilke industriaktører som tilbyr hva. Innkjøp i helsetjenesten må til enhver tid følge innkjøpsregelverket. Forhandlinger og selve handelen må foregå mellom aktørene utenfor denne plattformen, i etterkant av matchmakingen.

– For helseindustrien representerer plattformen et godt og effektivt utstillingsvindu. I tillegg vil plattformen gi oversikt over hvilke sykehus og kommuner som etterspør hva til enhver tid, sier Myhre og legger til:

– Vi håper at dette kan bidra til å både mobilisere og skalere helseindustrien, og bistå helsetjenesten i raskt å få oversikt over hvilke aktører som tilbyr hva, og fjerne manuell sortering av tilbud. Nå gjenstår det bare å se om dette fungerer, avslutter hun.