fornybar energi

Fikk saftig rabatt i forhold til folket: Norselab og Umoe satser på flytende solceller

Etter å ha klinket til med to impact-investeringer på rappen, går Norselab nå sammen med investoren Jens Ulltveit-Moe.

Bruker gamle laksemerder.
Publisert Sist oppdatert

Sunnmørsselskapet Inseanergy ble grunnlagt i 2020 og spesialiserer seg innen nøkkelferdige løsninger for flytende solcellesystemer, blant annet på laksemerder. Nå rigger selskapet seg for å ta en internasjonal posisjon innen desentralisert fornybar kraft.

Norselab og Umoe går inn med 30 millioner kroner i runden. 

Selskapet prises til 40 millioner kroner, en halvvering fra forrige runde i mai 2023. Den gangen hentet selskapet penger på Folkeinvest.

Løsninger der det ikke finnes alternativer

Avsidesliggende områder som ikke er koblet til kraftinfrastruktur er ofte avhengig av fossil energi —som oftest dieselaggregater.

Løsningene til Inseanergy skal gjøre det mulig å raskt installere produksjonskapasitet i områder hvor det per i dag ikke finnes alternativer.

Selv om storskala fornybare energiinstallasjoner som havvindprosjekter får mye oppmerksomhet, er dette betydelig mer omstendelige prosjekter som gjerne medfører betydelige inngrep i naturen. 

Ambisjonen er å jobbe mot øystater i fremvoksende markeder der dette er alfa og omega for omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Inseanergy har fått fotfeste blant oppdrettsselskaper, der de leverer flytende solkraftløsninger som elektrifiserer anleggene. Selskapet trekker frem gode kundepartnere i Hofseth, Ode og Bjørøya som har vært blant de første til å ønske å ta i bruk ny, grønn teknologi. 

Innen akvakultur for laks og ørret er markedsmuligheten estimert til 10 milliarder kroner, og selskapet har også et partnerskap med AKVA Group. 

— En stor andel energi globalt produseres i dag fra diesel. Vårt hybridsystem kombinerer ulike teknologier og energikilder for å oppnå mer effektiv og bærekraftig kraftproduksjon- og distribusjon. Våre solenergiløsninger er anvendelige over hele verden, og vårt partnerskap med solteknologileverandøren Ocean Sun har styrket Inseanergys posisjon ytterligere. Som turnkey systemintegrator sørger Inseanergy for en sømløs leveranse til kunden sitt anlegg, ved å eie hele prosessen fra installasjon, service og vedlikehold, til overvåkning og ESG-rapportering, sier Jan Erik Våge Klepp, gründer i Inseanergy.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Fulgt dem i lang tid

Den norske impact-investoren Norselab har solid erfaring med å sette strategisk retning for selskapene de investerer i, med mål om å skape maksimal avkastning, både for investorer og for planeten. 

Umoe er et av Norges største privateide investeringsselskap og har lang erfaring som industribygger og innen fornybar energi.

– Vi har fulgt Inseanergy i lang tid, og mener tiden er riktig for skalering. Inseanergy har et solid team og har dedikert de foregående årene på å modne både produktet og forretningsmodellen. Vi ser en økende interesse og et press mot akvakultur og overgang til fornybare energikilder i et bredere perspektiv, kommenterer Yngve Tvedt, Chief Investment Officer i Norselab.

– Gjennom effektive systemleveranser og et kompetent team, har Inseanergy solide forutsetninger til å implementere flytende solceller i markedet. Deres modell og plattform er rigget for vekst i et marked som søker og trenger alternative løsninger. Potensialet er betydelig, både nasjonal og internasjonalt, sier Jostein Eiesland, administrerende direktør i Umoe.