Vinteren 2020 åpnet Antler sitt første program i Norge. Bildet er tatt da programmet startet i januar.
Vinteren 2020 åpnet Antler sitt første program i Norge. Bildet er tatt da programmet startet i januar.

Fem tech-akselerator: Fordelene, forskjellene, og hvem som absolutt ikke bør søke

Shifter gir deg oversikten over de viktigste vekstmaskinene og hva som skiller dem.

Publisert Sist oppdatert

Flere av de mest suksessrike tech-selskapene i Norge har tatt del i et akseleratorprogram på et tidspunkt i selskapsreisen.

Suksessen til formatet har ført til at det blir stadig flere tilbydere av slike vekstprogrammer.

Under har Shifter gjort en gjennomgang av fem av de mest populære programmene og en nykommer.

Oversikten fremhever hva som skiller de ulike programmene, hvilke kostnader og gevinster de kan medfører, og hvem som absolutt ikke bør søke - blant annet.

Tips oss!

Hvilke andre akseleratorer bør inngå i oversikten? Send oss en mail!

Antler

Grunnlagt i Singapore i 2017 av norske Magnus Grimeland, Fridtjof Berge og Vergard Medbø. Antler er både en VC-investor og startup-generator gjennom sine akseleratorprogram.

Passer for

Enkeltindivider med flere års erfaring og en god idé. Gjerne folk som har gründet selskap før.

Tilbud

Skiller seg ut i mengden fordi akseleratoren primært ikke ser etter selskaper, men enkeltindivider med gründeregenskaper og gjerne en god idé. Gjennom det 11 uker lange programmet får deltakerne muligheten til å finne medgründere og bygge et selskap. Underveis får deltakerne tilgang til et internasjonalt nettverk med over 500 partnere og rådgivere; tidligere og nåværende gründere, eksperter, og investorer som bidrar med å validere ideer. Deltakerne får også et stipend de første to månedene, ifølge Sifted på 4000 dollar per måned. I Norge er programmet først og fremst rettet mot områdene energi, eiendom og mobilitet. Industripartnere som Fredensborg, Hafslund ECO, Møller Eiendom, Møller Mobility Group, OBOS og TrønderEnergi bidrar i arbeidet.

Eierandeler og kostnader

Selskapet har i løpet av de to seneste årene investert i 200 selskaper. Når Antler investerer, tar de som regel en eierandel på mellom 10 og 12 prosent for omkring 110.000 dollar. Store deler av denne investeringen betales tilbake til Antler, som en programavgift, avhengig av lokasjon. I Norge ligger denne avgiften på 50.000 dollar. En investering er ikke obligatorisk for Antlers del, men de som får bli med i akseleratoren må godta de potensielle investeringsbetingelsene på forhånd. Eksempelvis var det 1000 søkere til programmet som nå kjøres i Oslo, mens kun 50 fikk plass. Etter programmet er ferdig, gjør investeringskomiteen en vurdering av hvem av disse de vil satse penger på. De det ikke investeres i, trenger heller ikke å betale noe.

Obs, obs

Livsstilsgründere passer ikke inn i denne akseleratoren, får Shifter opplyst. Gjennomsnittserfaringen på deltakerne er 10 år, og halvparten har gründet minst ett selskap før. Dermed er det også en sjeldenhet å gå rett fra skolebenken til akseleratoren. I utvelgelsesprosessen hender det imidlertid at Antler tipser de som avvises om andre steder de heller bør søke.

Kjente selskaper fra akseleratoren

EqualityCheck, Sampingan, Cove, Airalo, Teemyco

Startuplab Accelerator

Startuplab har kjørt akseleratorer siden 2016, og er nå inne i sitt 9. program.

Passer for

Teknologiselskaper med globale ambisjoner, som nylig har lansert eller skal lansere produktet innen seks måneder.

Tilbudet

Programmet er tilpasset selskaper som er ute etter en investering på mellom 1 og 3 millioner kroner, kombinert med tilpasset oppfølging og individuelle introduksjoner til investorer og næringsliv. Det beskrives som et «low touch»-program med fokus på selskapenes individuelle behov, og to dedikerte medlemmer av Startuplab-teamet følger enkeltselskapene tett, samt at tilknyttede partnere fra corporates og investorsiden bistår med kunnskap og guiding.

Deltakerne må ha et kjerneteam som jobber (minst) 100 prosent i perioden, og som ønsker å bygge store selskap ut fra Norge. Selskapene får arbeidslokaler på Startuplab, enten i Oslo eller i Bergen, samt gratis juridisk rådgivning fra advokatbyrået Sands, revisorbistand fra Ekstra Ressurs, og patenthjelp fra advokatene i Dehns. I tillegg får deltakerne gode tilbud på arbeidsverktøy fra aktører som Google, Hubspot, Amazon og Stripe.

Eierandel og kostnader

Investeringen på mellom 1 og 3 millioner kroner er obligatorisk for deltakere, og Startuplab tar en eierandel på minimum 5 prosent og maksimum 15 prosent, som regel omkring 10 prosent. Selv beskriver Startuplab kapitalen som «gründervennlig», som blant annet innebærer få krav og langsiktig eierskap. Investeringen åpner dørene for ekstra finansering opptil 1,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Samtlige deltakende selskaper må betale 20.000 kroner i programavgift.

Obs, obs

Hittil har Startuplab ikke aktivt frarådet noen fra å delta, ifølge dem fordi prosessen frem til investering og tilbud om plass i programmet vil avdekke eventuell mismatch. Når det er sagt anbefaler akseleratoren noen ganger selskaper å vente et halvt år til neste opptak, dersom de har kommet for kort eller ikke har teamet på plass. Selv opplyser Startuplab at akseleratoren ikke passer for selskaper som ønsker eller trenger «tre måneder på skolebenken», ei heller for selskaper uten store og internasjonale ambisjoner.

Kjente selskaper fra akseleratoren

FundingPartner, Ordr, Oivi, Diffia, Confrere, Airtight, Imerso og Age Labs. Før selskapet gjennomførte de strukturerte akseleratorprogrammene jobbet de også med reMarkable, Huddly, Otovo, OncoImmunity og Ardoq.

6AM

6AM ble startet i Trondheim vinteren 2019, etter at T:Labs med Håvard Belbo i spissen kjøpte ut NTNU TTO av NTNU Accel.

Passer for

Selskaper med internasjonale ambisjoner som vil ta steget fra startup til scaleup.

Tilbud

Programmet spenner seg over seks måneder, hvor et stort nettverk med mentorer og har mulighet til å knytte selskapene opp i mot industrien i Trøndelag rettet mot deres bransje, i tillegg til å også knytte dem videre til andre internasjonale program.

Eierandeler og kostnader

Akseleratoren er en såkalt «non equity accelerator», som innebærer at de i utgangspunktet ikke investerer eller tar eierandeler etter gjennomført program. Selskapet kan tilby presåkornkapital, «men kun hvis det passer». Deltakelsen koster 20.000 kroner.

Obs, obs

Hvis selskapet ditt planlegger å holde seg i et lokalt eller regionalt marked, er de uaktuelle for deltakelse. Deltakere må ha internasjonale ambisjoner, og et mål om å ta steget fra startup til scaleup. Selskapet må også ha et «dedikert gründerteam». Flere søkere har blitt frarådet å delta, enten fordi produktutviklingen ikke har kommet langt nok, eller fordi de har for dårlig tid grunnet behov for å hente kapital, eksempelvis.

Kjente selskaper fra akseleratoren

Kjører sitt første program høsten 2020. Tiltrekker seg i stor grad selskaper fra NTNU.

Katapult Accelerator

Katapult Accelerator springer ut av Selvaag-arving Tharald Nustad-systemet og er lokalisert i Oslo.

Passer for

Akseleratoren retter seg inn mot oppstartsselskaper som gjør en positiv forskjell for samfunnet, såkalte impact-startups. Selskapene må ha kommet seg gjennom den første fasen - og er noe mer modne startups eller scaleups. Gjennomsnittlig verdivurdering er på rundt 2 millioner dollar.

Tilbudet

Katapult-akseleratoren tar inn selskaper fra hele verden, og er Norges mest internasjonaliserte startup-program i så måte. De tilbyr et tre måneder langt læringsopplegg for å skalere businessen til selskapene. Deltagerne får blant annet tilgang til Katapults globale nettverk av investorer og eksperter innenfor ulike bransjer og teknologier. I år har akseleratoren blitt kjørt digitalt, etter tre dager i Oslo i mars, før deltagerne ble sendt hjem til sine respektive byer. Også i fremtiden kan det bli aktuelt å kjøre hybrider med digital og fysisk tilstedeværelse, uavhengig av coronasituasjonen. Akseleratoren avsluttes med en Demo Day der selskapene vises frem for investorer og andre interesserte.

Eierandel og kostnader

Alle deltagerne får en investering der Katapult-fondet tar åtte prosent eierandel. Investeringen er på opptil 150.000 dollar, avhengig av verdivurderingen på selskapet. Katapult kan i visse spesielle tilfeller avvike fra dette. Programavgiften er på 50.000 dollar, altså en tredjedel av det vanligvis investerte beløpet.

Obs, obs

Katapult er en impact-akselerator. Med andre er det altså ikke noe poeng å bruke tid og krefter på å søke akseleratoren dersom ditt selskap ikke tilbyr noe som har en positiv effekt på samfunnet - det vil si er bra for helse, miljø, likestilling, fattigdom osv. Det hjelper altså heller ikke at du er nøytral, verken bra eller dårlig.

Katapult gir kun ut tilbud til de selskapene vi mener er en god match med det de tilbyr i programmet, og som de ønsker å investere i.

Kjente selskaper fra akseleratoren

Chooose, Ducky, Smart Plants og Diwala er blant de norske.

The Factory

Akseleratoren The Factory Academy startet som et fintech-konsept, men har etterhvert spredt sine vinger inn i både forsikring, eiendom og retail.

Passer for?

The Factory retter seg inn mot selskaper i prissegmentet 1 til 10 millioner kroner innenfor innenfor de nevnte bransjeområdene.

Tilbudet

Startup Academy er The Factorys akselerator-program som gjennomføres hver vår og høst, med en varighet på tre måneder. Programmet består av foredrag, workshops og møter med The Factorys mentorer og corporate-partnere. Hvert halvår arrangeres Investor Day hvor selskapene får møte nettverket av investorer. Scaleup Academy er et tilsvarende program for vekstselskaper.

Eierandel og kostnader

The Factory investerer mellom 100.000 kroner og 500.000 kroner i selskapene, men ikke i alle får en investering. De har individuelle forhandlinger med hver bedrift, og har i dag eierandeler i 40 prosent av deltagerne som har vært gjennom Startup- og Scaleup Academy. De ønsker en eierandel på mellom 5 og 12 prosent, per i i dag er gjennomsnittet 7 prosent. Forøvrig er det en deltageravgift per selskap på 30 prosent av det investerte beløpet, som da faktureres hvert selskap. Deltagere som ikke får investering, betaler da heller ingenting.

Obs, obs

Programmene passer ifølge The Factory for "alle som ønsker å utvikle sine ideer og selskaper gjennom å lære av dem som har gjort det før". Dette krever tid, innsats og dedikasjon til programmet, påpekes det. The Factory fraråder selskaper å søke dersom de er i en fase der de ikke har tid til å følge opplegget. Noen selskaper er heller ikke det man kaller «investment-ready», og da har The Factory gitt tilbakemeldinger på hva de bør gjøre før de eventuelt kan søke på nytt.

Kjente selskaper fra akseleratoren

Empower, Testhub, BillKill, Diwala og Pangea, Tillit, Luca, Zeipt, Enin, Norquant, Soundsensing, Eiendomsappen, Lifeplanner, Intrava og MiraiEx.

Powered by Labrador CMS