Preben Carlsen i GoGood

Får 12,8 millioner fra Forskningsrådet for å skape cash av møbel-trash

– Overforbruket i verden kan ikke fortsette, sier GoGood-gründer Preben Carlsen.

Publisert Sist oppdatert

– I dag er det kaoset som rår i ombruksmarkedet. Nå skal vi rydde opp for å gjøre ombruk konkurransedyktig og redde tonnevis av møbler fra søppeldynga, sier Preben Carlsen i GoGood.

Forskningsrådet denne uken ut over 610 millioner til forskning og innovasjon i næringslivet til 57 ulike prosjekter. Oppstartsselskapet GoGood får 12,8 millioner til å utvikle et system som skal gjøre ombruk av møbler effektivt, lønnsomt og tilgjengelig i stor skala.

– I dag er det ingen som har kontroll over brukte møbler. Resultatet er at man ikke vet hvor møblene befinner seg, hva slags tilstand de er i, hvilket behov de har for reparasjon eller hvordan man bør selge dem. Dermed er det heller ikke mulig å skape de industrielle ombruksprosessene som trengs for å øke levetiden og kvaliteten til brukte møbler.

– Med støtten fra Forskningsrådet skal vi utvikle et system som tar kontroll over brukte møbler ved å designe en strømlinjeformet ombruksverdikjede og utvikle teknologi som gjør det mulig for våre partnere å levere lønnsomme ombrukstjenester i stor skala. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne levere fullverdige innredningsløsninger med ombruk inkludert til våre kunder, sier Preben Carlsen, grunnlegger og daglig leder i GoGood.

Skaper cash av møbel-trash

Tall fra EU viser at et europeisk ombrukssystem for møbler kan spare klimagassutslipp tilsvarende 3-5 ganger utslippene til hele Oslo hvert år. Bare i Norge kastes det rundt 140.000 tonn kontormøbler i året, og beregninger viser at potensialet for økonomisk verdiskaping ved å redde kontormøbler fra søppelfyllinga ligger på mellom 300 og 400 millioner i året.

– Til tross for korona opplever vi økende etterspørsel etter vår første tjeneste som er et unikt abonnement på kontorinnredning med ombruk inkludert. Derfor er det naturlig at vi utvikler ombrukssystemet med kontormøbler som første produkt. Ambisjonen er imidlertid å utvikle et tilpasningsdyktig system som både kan inkludere hjeminnredning og andre produktområder som klær, barneutstyr, sport og elektronikk. På sikt skal vi utnytte teknologien til å skape konkurransedyktige ombruksløsninger på så mange områder som mulig, sier Carlsen.

Teamet i GoGood

Skal styrke konkurransekraften etter korona

Bærekraftig omstilling, grønt skifte og digitalisering er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte.

– Mange bedrifter har møtt store utfordringer som følge av koronapandemien og det er lavere aktivitet både i Norge og i verdensøkonomien generelt. Nå investerer vi 610 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet for å styrke konkurransekraften og sikre arbeidsplasser. Hensikten med Forskningsrådets program for innovasjonsprosjekter i næringslivet er å få bedrifter til å investere mer i forskning og utvikling som kan bidra til innovasjon, bærekraftig vekst og økt konkurransekraft, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør i Forskningsrådet.

Støtten fra Forskningsrådet er viktig for at GoGood skal lykkes i utviklingen av det nye ombrukssystemet.

– Overforbruket i verden kan ikke fortsette. Det ser også myndighetene som nå øker fokuset på sirkulær økonomi og ombruk. Dette er områder som lenge har ligget i bakevja på innovasjonsfronten, så det er utrolig bra at Forskningsrådet tar rollen som katalysator for å skape mer sirkulær innovasjon, sier Carlsen.

Samlet sett har GoGood mottatt over 15 millioner kroner i offentlige tilskudd siden de startet opp i fjor høst.

– Vi er ydmyke for den tilliten vi har fått for å forvalte millioner av skattekroner og ser frem til å jobbe hardt for å sikre at de blir brukt til å utvikle en lønnsom og miljøvennlig ombruksindustri med potensial for å skape tusenvis av nye arbeidsplasser i fremtiden.

Et unikt partnerskap for ombruk

GoGood har analysert ombruksmarkedet i 2,5 år og konkludert med at markedet for kontorinnredning er det beste stedet å starte for å utvikle effektive ombruksløsninger. Ikke bare er ombruksverdikjeden for kontormøbler relativt oversiktlig, men mulighetene for effektiv læring er gode og det kommersielle potensialet er stort.

For å få på plass hele ombruksverdikjeden har GoGood inngått strategiske partnerskap med en rekke ulike aktører. Norsk Gjenvinning og Renovasjonsetaten i Oslo representerer det private og offentlige mottaks- og ombruksappratet i prosjektet.

– For å få til ombruk i stor skala kreves samarbeid. Derfor er vi glade for å være en del av dette laget, som vil sikre bedre ressursutnyttelse av en stor avfallsstrøm, sier Thomas Mørch, direktør for innovasjon og bærekraft i Norsk Gjenvinning.

Han får støtte av Oslo kommune som hver dag får vi inn store mengder med ombruksvarer ved gjenbruksstasjonene i Oslo.

– Vi jobber hardt for å få andre til å ta ombruksvarene i bruk gjennom ulike samarbeid og arrangementer. Hovedutfordringen er store volumer og begrenset lagringskapasitet. Det stiller store krav til omløpshastighet, som igjen fordrer at vi burde ha en digital oversikt over ombruksvarer som kan bli matchet mot behovene til samarbeidspartnerne og innbyggerne. Vi er derfor svært interesserte i læringen og overføringsverdien dette prosjektet kan gi oss til å forlenge livet til møbler og andre produktkategorier fremover, sier Hans Petter Karlsen, etatssjef i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Relokator, som er Skandinavias største leverandør av kontorflytting, deltar i prosjektet for å sikre tilgang til brukte kontormøbler og håndtere effektiv planlegging, flytting, montering og transport for bedriftene som benytter seg av de nye ombruksløsningene.

– Neste generasjons arbeidstakere stiller helt andre krav til bærekraft på arbeidsplassen. Gjennom dette samarbeidet får vi en helt ny mulighet til å hjelpe våre kunder med å utforme et bærekraftig arbeidsmiljø med ombruk som en integrert del av løsningene vi tilbyr, sier Mats Andreas Vangbo, COO i First Mover Group, som eier Relokator.

– Vi er stolte av at så mange dyktige og viktige virksomheter velger å samarbeide med oss om å utvikle morgendagens ombruksverdikjeder. En bedre bekreftelse på at vi er i gang med en spennende reise er det vanskelig å få. Vi gleder oss enormt til fortsettelsen, sier Preben Carlsen.