STATLIGE PENGER

Få gründere i statens gründer-styrer: – Relevant kompetanse er det viktigste hensynet

Forsvinnende lite gründererfaring og ingen med minoritetsbakgrunn til tross, næringsdepartementet mener de har en prosess som bidrar til godt sammensatte styrer.

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet.
Publisert

En fersk gjennomgang Shifter har gjort, viser at det er svært langt mellom styremedlemmer som har erfaring med gründerskap i statens tre viktigste selskaper for oppstartselskaper: Innovasjon Norge, Investinor og Nysnø Klimainvesteringer.

– For virksomheter som representerer statlig risikokapital vil det fremover være viktig å i større grad representere oppstartsselskaper og problemene/gruppene de løser problemer for, uttalte gründer og daglig leder Marie Louise Sunde i Equality Check.

Det er staten ved Næringsdepartementet som eier selskapene, og det er dermed deres oppgave å innstille og velge styremedlemmer på generalforsamling.

– Gründerkompetanse er viktig, så dette innspillet vil vi ta med oss i det videre arbeidet, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap). – Relevant kompetanse er det viktigste hensynet ved statens arbeid med styresammensetting.

Mener de har en god prosess

Han mener styrene i disse selskapene samlet sett bør ha kompetanse ut fra selskapets virksomhet (formål), bransje, muligheter og utfordringer, samt statens mål som eier.

– Med utgangspunkt i kompetansebehovene vil staten bidra til at det enkelte styre har et relevant mangfold ut fra selskapets egenart. Mangfold er viktig for staten som eier fordi det gir ulike perspektiver og legger til rette for åpne og godt belyste diskusjoner, som igjen kan gi bedre beslutninger.

Foruten at det er god kjønnsbalanse i de nevnte styrene, skorter det derimot på mangfoldet i de nevnte styrene.

Shifters gjennomgang viser at det ikke er noen med minoritetsbakgrunn representert, og en god del av medlemmene har bakgrunn fra olje- og gass.

Likevel hevder Ingebrigtsen at departementet over tid har jobbet med å utvikle en styrevalgprosess som bidrar til godt sammensatte styrer, der mangfold følges opp systematisk.

– Mangfold i det enkelte styre oppnås gjennom å rekruttere personer med ulik relevant bakgrunn og kompetanse, blant annet som følge av ulik arbeidserfaring, utdanning, kjønn, alder, geografisk tilhørighet og kulturell bakgrunn, sier han.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*