Hvordan kompenserer du styret ditt?

Vi spurte 49 selskaper: Hvordan kompenserer du styret til startupen din? Hvor mye i honorar? Hvor mye i aksjer?

Skal du bygge et nytt styre, er det greit å ha noen konkrete tall å forholde seg til. Hvor mye skal du for eksempel kompensere din styreleder?

Publisert

Shifter har gjennomført en undersøkelse blant 49 oppstartsselskaper. Undersøkelsen er ikke statistisk signifikant, og sier kun noe om de 49 selskapene som valgte å svare.

Vi har kategorisert svarene etter omsetningsstørrelse, slik at det kan gi en pekepinn på hvordan du bør kompensere ditt styret, avhengig av det stadiet selskapet ditt er på.

Selskaper som har under en million kroner i omsetning (22 svar)

36 prosent av disse selskapene kompenserer styremedlemmer og 45 prosent kompenserer styreleder.

De som kompenserer styremedlemmer, gir i snitt mellom 26.000 og 50.000 i honorar per år, eller i snitt 0,35 prosent i aksjer per styremedlem, per år.

De som kompenserer styreleder gir i snitt mellom 51.000 og 75.000 i honorar per år, eller 0,35 prosent i aksjer per år.

55 prosent i denne kategorien sier de får lite eller ingen verdi ut av styret.

Hvis de kompenserer styremedlemmer og/eller styreleder, så er det 40 prosent som svarer at de får lite eller ingen verdi ut av styret.

Selskaper med mellom 1 og 10 millioner i omsetning (11 svar)

Av tilsvarende selskaper, er det om lag 36 prosent som kompenserer styremedlemmer og 36 prosent som kompenserer styreleder.

De som kompenserer styremedlemmer, gir i snitt 10.000-25.000 kroner i honorar per år, eller mellom 26.000-50.000 kroner i aksjeverdi per år.

De som kompenserer styreleder gir i snitt 50.000 kroner i honorar per år, eller om lag 60.000 kroner i aksjeverdi per år.

72 prosent i denne kategorien sier de får verdi ut av styret, men at de gjerne skulle hatt mer.

27 prosent sier de får liten verdi ut av styret.

Hvis de kompenserer styremedlemmer og/eller styreleder, oppgir 75 prosent at de får verdi ut av styret.

Selskaper med mellom 10,1 og 25 millioner i omsetning (12 svar)

I denne gruppen er det 100 prosent som kompenserer styremedlemmer og 66 prosent som kompenserer styreleder.

De som kompenserer styremedlemmer, gir i snitt 26.000-50.000 i honorar per år, eller 0,125 prosent aksjer per medlem per år.

De som kompenserer styreleder gir i snitt 50.000-75.000 kroner eller 0,125 prosent i aksjer per år.

75 prosent i denne kategorien sier de får verdi ut av styret, men gjerne skulle hatt mer. 25 prosent svarer de får liten verdi ut av styret.

Av de tre selskapene som får liten verdi ut av selskapet, er det to av dem som IKKE kompenserer styreleder.

Selskaper over 25 millioner i omsetning (4 svar)

Alle selskapene som omsetter for over 25 millioner kroner, kompenserer sine styremedlemmer og styreleder.

De kompenserer styremedlemmer og styreleder på følgende måte:

*Et selskap (som omsetter for mellom 25 millioner og 100 millioner) gir mellom 10.000 og 25.000 per år i kompensasjon til styremedlemmene, samt mellom 26.000 og 50.000 per år til styreleder.

*To selskap som har over 100 millioner i omsetning, gir i snitt rundt 100.000 kroner til styremedlemmer og over 100.000 kroner i året til styreleder.

*Et selskap som har over 100 millioner i omsetning, gir 0,1-0,25 prosent i aksjer til styremedlemmer per år og mellom 0,26 og 0,5 prosent i aksjer til styreleder per år.

Sistnevnte er eneste selskapet i denne kategorien som svarer at de får lite eller ingen verdi ut av styret. De andre selskapene svarer at de får verdi, men at de gjerne skulle hatt mer.

Dette selskapet oppgir også at de har 0-4 styremøter per år, mens de tre andre oppgir at de har 5-10 styremøter per år.

De seks viktigste suksessfaktorene

Av de som svarte at de fikk verdi ut av styret, mener de at dette er de viktigste suksessfaktorene:

1. Styret bør bestå av ulike kompetanser som bringer noe unikt til bordet, men likevel felles grunnverdier og ha en positiv energi.

2. Hyppig dialog mellom styreleder og daglig leder. Gjerne ukentlige samtaler og korrespondanse.

3. Styremedlemmer bør komplementere ledelsens kompetanse.

4. Styremedlemmer må introdusere sine nettverk, som kan bidra til å løfte selskapet.

5. Avgjørende at hvert styremedlem er grundig innsatt i virksomheten og allokerer tilstrekkelig tid til vervet. Det bør være en tydelig forventningsavklaring i forkant, med tydelige estimater på hvor mye tid det bør ta. Desto flere møter, jo mer verdi oppgir selskapene at de får ut av styret sitt.

6. Du må kompensere styremedlemmer. Styrer som er kompensert gir større verdi enn de som ikke er det, ifølge undersøkelsen (NB: som ikke er statistisk signifikant!)