Birger Magnus ble utnevnt til ny styreleder i NRK i 2014. Tidligere kulturminister Thorhild Widvey t.h.
Birger Magnus ble utnevnt til ny styreleder i NRK i 2014. Tidligere kulturminister Thorhild Widvey t.h.

Han er styreleder i Kolonial, Spond, Xeneta og Working Group 2. Slik mener Birger Magnus at styret ditt bør fungere.

Hva er et godt styremøte, og hvordan bygger man et styre for sin startup? Birger Magnus deler sine beste råd.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere Schibsted-topp Birger Magnus er en erfaren styreleder, og leder blant annet styrene i Kolonial, Xeneta, Norsk Klimastiftelse, Aktiv mot Kreft, Holmenkollen skifestival og NRK.

Vi tok en prat med ham for å få innsikt i hvordan gode styrer fungerer.

Hva er et godt styre?

– Et styre som gjør jobben sin. Men hva som er jobben, kan jo varierer mye. Som oftest handler det om å gjøre administrasjonen god og spesielt i oppstartsbedrifter er det viktig å være til hjelp for ledelsen. Et annet svar er at styret faktisk fungerer som et team.

– Gjennom de livsfasene et oppstartsselskap vil gå igjennom, vil styrets rolle selvfølgelig variere. I begynnelsen, da selskapet er lite, gründere og administrasjonen har lite erfaring, er det grunnleggende ting som styret kan bidra med.

– Etter hvert som selskapet profesjonaliseres, blir det et behov for mye spissere kompetanse som matcher de utfordringene selskapet står overfor, sier Birger Magnus, som legger til at det kan være lurt å justere styresammensetningen etter hvilken fase selskapet går inn i.

Hvordan lykkes man med å bygge et godt styre?

– Først må man ha riktig sammensetning. De må være de rette folkene som kan bidra der selskapet er i dag. Dernest er det opp til styreleder og daglig leder å få til styrearbeidet best mulig.

– Da handler det om å være enige om de ulike rollene: Hva er det styret skal gjøre og ikke gjøre. Dernest handler om å få teamet til å fungere som team, dette er styreleders ansvar.

– Det handler også om relasjonene mellom styret og den daglige ledelsen, og måten man kan støtte og hjelpe, men også korrigere den daglige ledelsen.

Hvor avgjørende er forholdet mellom styreleder og daglig leder?

– Veldig viktig. Hvis ikke det fungerer, vil ingenting fungere. Da blir ting fort vanskelig. Det må være et tillitsfullt forhold, ikke noe spill.

– Hvis det ikke er full åpenhet mellom styreleder og daglig leder, vil styrearbeidet fort bli veldig vanskelig.

– Det må være basert på gjensidig respekt, og så er det viktig at det forholdet ikke er så tett at alt er diskutert før det kommer til styret.

– Styreleder skal ikke være sjefen i styret, men en tilrettelegger. Dette er veldig viktig fordi vedkommende har kontakten med daglig leder. Hvis daglig leder og styreleder begynner å fatte beslutninger før styremøtet, så blir det veldig kjedelig å være styremedlem.

Bør man fra tidlig av kompensere styremedlemmer?

– Ja, enten i form av aksjer eller en form for kompensasjon. Det må være en finansiell tilknytning mellom styremedlemmet og selskapet.

– Hvis styremedlemmer representerer en investor eller en VC, får de ofte kompensasjon gjennom jobben, og da er det ikke nødvendigvis slik at selskapet skal betale dem i tillegg.

Er det noen typisk kompetanse som går igjen, som man bør ha i et styre?

– Hvis det er et oppstartsselskap, så er det viktig å ha personer som har vært gjennom dette før. Så varierer den kompetansen man trenger etter fase og hva slags type industri du er i.

– Det viktigste, hvis man skal være generalist, er å ha folk som har jobbet med tilsvarende oppstartsutfordringer, men det beste er en blanding av dette og de som er mer spesialiserte innenfor det spesifikke domenet selskapet befinner seg i.

Hva skal til for at du går inn i et styre?

– Jeg må tro på folkene bak, jeg må tro på forretningsideen og jeg må tro på at dette er et skaleringscase. Veldig mye handler om folk og at jeg tror på dem, så jeg snakker gjerne med gründerne og ledelsen, samt de største aksjonærene for å høre deres tanker. Jeg går heller ikke inn i selskaper uten at jeg blir en aktiv eier.

Hva kjennetegner et styremøte som er veldig bra?

– Det kjennetegnes av at alle får bidra og kjenner at de bidrar. De kjennetegnes også av at ledelsen går ut av møtet med fornyet energi, samt at selskapet har fått gode innspill og alle har faktisk lært noe av møtet.

– Ofte er faren for et styre at alle møtene er like, og at alle er mer orientert mot hva som er skjedd enn hva som skal skje.

– Hvis et styre gjennom et år skal bruke tiden fornuftig, må møtene planlegges med dypdykk på ulike tema. Det er ofte arbeidskrevende for administrasjonen å planlegge og forberede, men det blir et bedre styrearbeid hvor styret blir mer kompetent og ikke skyter så mye fra hoften.

– Så må man løpende tilpasse valg av tema.

Hvor ofte bør styret møtes?

– Det bør minimum være fire møter i året. Hvis disse er planlagt og de er kombinert med f eks en middag, så kan kanskje det fungere, men det er et minimum.

– Så kan det være opptil en gang i måneden eller mer litt avhengig av lengden på møtene og hvor godt de er planlagt.

Hvor ofte bør daglig leder og styreleder ha kontakt?

– Det er veldig situasjonsbestemt, men minimum en gang i måneden. Gjerne hver 14. dag. I mange av selskapene jeg jobber med, har vi et møte hver uke. Men det kan gjerne være korte telefoner på 5-10 minutter med løpende oppdatering, hvor man løpende kan gi råd og være en sparringspartner.

– Dette avhenger av om det er et oppstartsselskap i vekstfase eller om det er et etablert selskap. I den første kategorien, får jeg ofte en telefon mange ganger i uken fra daglig leder hvor vi sparrer sammen, og begge har nytte av samtalen.

Powered by Labrador CMS