SKATT

Ekspertutvalg: Nytt forslag kan gi bedre kapitaltilgang for oppstarts- og vekstselskaper

Et regjeringsoppnevnt utvalg forslår store endringer i formuesskatten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mottok skatteutvalgets utredning fra utvalgsleder Ragnar Torvik under en pressekonferanse i Oslo mandag.
Publisert Sist oppdatert

Debatten om hvordan formue skal beskattes har rast i hele høst. Senest i forrige uke annonserte gründer og daglig leder i Dune Analytics, Fredrik Haga, at han pakket snippsekken og flyttet etter Kjell Inge Røkke & Co - til Sveits, for å komme unna det norske skattesystemet.

Shifter har tidligere kartlagt hvordan formuesskatten slår ut for landets suksessgründere.

Mandag la et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av NTNU-professor Ragnar Torvik frem sine forslag til fremtidens skattesystem.

Blant annet foreslår de å redusere formuesskatten og delvis erstatte den med en ny skatt på arv.

Formuesskatt på startups

  • Aksjer i ikke-børsnoterte norske selskaper verdsettes basert på selskapets samlede skattemessige formuesverdi per 1. januar året før skattefastsettingsåret.
  • For å beregne den skattemessige formuesverdien helt korrekt skal man ta utgangspunkt i skattemeldingen som gjøres klar av Skatteetaten.
  • Men man kan med utgangspunkt i bokførte verdier på eiendelene i selskapet og deretter ved å justere disse basert på en rekke skattemessige særregler, kommer frem til om lag samme resultat.
  • Forretningsverdi (goodwill) skal ikke inngå i beregningen.
  • Det finnes spesielle verdsettelsesprinsipper for skatteformål som medfører at visse eiendeler og forpliktelser kan få en annen skattemessig verdi enn hva som er bokført.
  • Selskaper notert på Euronext Growth regnes som unoterte aksjer.
  • Formuesskattesatsen er for 2022 på 0,95 prosent, opp fra 0,85 prosent.
  • Det gis en verdsettingsrabatt på 25 prosent for 2022, dette er ned fra 35 prosent året før.

Kilde: Skatteetaten

Det pekes spesielt på at det i dagens system er store forskjeller i verdsettelsen mellom ulike eiendeler - og at enkelte formuesobjekter ikke er omfattet i det hele tatt.

Utvalget skriver at jevnere verdsettelse kan bidra til at den samfunnsøkonomiske gevinsten av sparingen øker, blant annet ved at investeringene flytter seg bort fra bolig og over til investeringer som kaster mer av seg for samfunnet.

«Dette vil kunne gi noe bedre kapitaltilgang for denne delen av næringslivet som er avhengig av norske investorer for å bli å få finansiering, f.eks. vekstselskaper og andre selskaper i en oppstartsfase,» skrives det i rapporten.

Rapporten kan leses i sin helhet her (ekstern lenke).

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!