Illustrasjonsfoto.

Eksperter: Forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen kan gi høyere priser

En ekspertgruppe anbefaler ikke et forbud mot prisdiskriminering. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at han likevel har flere verktøy i kassa.

Publisert Sist oppdatert

– Vår vurdering er at argumentene for at et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen vil lede til høyere priser, er sterkere enn argumentene for at det vil lede til lavere priser, er konklusjonen i en ny utredning en ekspertgruppe har laget på oppdrag for regjeringen.

I rapporten har professorene Tore Nilssen ved Universitetet i Oslo, Espen R. Moen ved Handelshøyskolen BI og Tommy Staahl Gabrielsen utredet om et forbud mot prisdiskriminering kan bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Bedre innkjøpsbetingelser

En gransking fra Konkurransetilsynet som ble offentliggjort i november, viste at Norgesgruppen, som er Norges største dagligvareaktør med 44 prosent av markedet, får langt bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene Rema og Coop. For noen varer er prisforskjellen over 15 prosent. De undersøker nå om prisforskjellene kan være ulovlige.

I en ekstern undersøkelse ble det likevel slått fast at store innkjøpsvolum ikke alene kan forklare prisforskjellene.

Resultatet av utredningen, som ble lagt fram fredag, vil danne noe av grunnlaget for en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet som skal være klar i løpet av første halvår av 2020.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke si noe nå om regjeringen vil følge anbefalingene i den ferske utredningen.

– Jo tyngre reguleringen er, jo sterkere begrunnelse må den ha. Et forbud mot prisdiskriminering er en veldig sterk inngripen, og det er noe vi må diskutere før vi konkluderer, sier Røe Isaksen til NTB.

Har flere verktøy

Næringsministeren understreker at verktøykassa for å sikre konkurransen i dagligvaremarkedet ikke er tom, selv om de tre professorene nå fraråder et forbud.

– Det er en rekke andre ting, inkludert en sterkere, klarere og bedre håndheving og praktisering av dagens konkurranselovverk som vil kunne gjøre mye av det samme, sier Røe Isaksen.

I rapporten skriver også ekspertene at konkurranseloven, etter deres oppfatning, er tilstrekkelig for å sikre konkurransen.

Røe Isaksen nevner også eiendomsregulering, å se på konkurransesituasjonen lokalt, regulering av kjedenes tilgang på distribusjon og hvorvidt dagens lovverk er tilstrekkelig som noe av det Næringsdepartementet nå vurderer i arbeidet med stortingsmeldingen.

– Målet er bedre konkurranse til det beste for forbrukerne, og at vi ikke skal ha en stadig sterkere markedsmakt hos noen få aktører i norsk dagligvare, sier næringsministeren.

– Hvis den samme utviklingen vi har sett nå fortsetter i ti år til, så er det dårlig nytt for norske forbrukere.

– Haster med å få gjort noe

Coop sier at de ikke er overrasket over resultatet av utredningen.

– Vi venter nå på å få avdekket om dominerende leverandører og Norgesgruppen har begått lovbrudd, slik Konkurransetilsynet har indikert, og hvilke tiltak myndighetene deretter iverksetter. Det haster med å få gjort noe, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

Rema peker på at utvalget mener at dagens konkurranselov er tilstrekkelig.

– Dette har også vært Remas vurdering av saken hele tiden. Utvalgets konklusjoner understreker viktigheten av at Konkurransetilsynet nå går ut og forklarer hvordan loven skal forstås, sier administrerende direktør Trond Bentestuen.

Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen sier til NTB at de trenger noe mer tid på å sette seg inn i gruppens konklusjoner før de kommenterer utredningen.

Shifter.no: Kolonial.no-gründer Karl Munthe-Kaas har vært blant de mest sentrale stemmene i kampanjen for å undersøke prisdiskriminering i bransjen. Han har også kritiserte ekspertutvalget i E24 for å ha slagside