Aina Lemoen Lunde er merkevare- og markedsdirektør i DNB.

DNB spurte om det var ok å bruke #HunInvesterer. Hun svarte nei. Likevel valgte DNB å bruke det.

«DNB er naturligvis til å stole på».

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

  • DNB har lansert storsatsingen «#huninvesterer», som skal oppmuntre kvinner til å investere.
  • Gründer Heidi Aven i SHE Community mener det ligger for tett mot hennes egen merkevare "SHE Invests" og dermed at DNB bryter markedsføringsloven
  • DNB spurte Aven i forkant av kampanjen om det var "ok" å bruke "huninvesterer". Hun svarte nei, men DNB valgte likevel å bruke navnet, skriver VG.

– Dere vil fortsette med å bruke "hun investerer"?

– Ja, svarer Aina Lemoen Lunde, markedsdirektør i DNB.

– Aven forteller at dere spurte om det var ok å bruke navnet. Hun svarte nei, og likevel gjør dere det. Stemmer det?

– Vi ser at dialogen med Aven i forkant av kampanjen kunne vært løst bedre fra vår side. Vi tok kontakt med Aven fordi vi hadde et genuint ønske om å informere henne om kampanjen, dele innsikten vår og diskutere mulige aktiviteter vi kunne samarbeide om.

Formålet var altså ikke å be om lov til å bruke en hashtag, som alle står fritt til å bruke, selv om vi naturligvis ønsket at She skulle være positive til at vi brukte #huninvesterer. Her må vi bare lære til neste gang, og bli flinkere til å være tydelige i vårt møte med gründere og potensielle samarbeidspartnere.

Så vidt vi kan se har She ikke brukt #huninvesterer tidligere. Våre målinger tilsier også at kun 5% av befolkningen mente å ha hørt om dette, mot ca. 50% etter kampanjen, sier markedsdirektøren.

« Melde tilbake til oss senest i morgen, slik at vi kan vurdere å endre denne før kampanjestart »

Ifølge VG har de sett korrespondanse mellom Aven og DNB hvor følgende ble skrevet:

«Jeg ville også formelt avklare med deg at du er ok med deg at vi i vår kampanje bruker #huninvesterer».

«Fordi vi så at det ligger tett opp til ditt navn, ville vi avklare. Det er jo viktig at vi som stor aktør heier på gründere».

«Om du fortsatt har motforestillinger mot emneknaggen ber vi deg melde tilbake til oss senest i morgen, slik at vi kan vurdere å endre denne før kampanjestart».

Aven svarte nei. Men DNB valgte likevel å gå videre med navnet.

– DNB er naturligvis til å stole på

– Hvorfor spørre når dere allikevel bare gjør som dere vil?

– Vi beklager igjen at vi ikke var tydelige nok i dialogen. Vi gjorde en ny vurdering av emneknaggen etter tilbakemeldingen fra både She og HunSpanderer – som vi også har et godt samarbeid med, og vi valgte å beholde #huninvesterer. Både fordi dette var en ubrukt emneknagg på norsk, og fordi kampanjen handler om fondssparing, og ikke konkurrerer med She sine initiativer. Tvert i mot opplever vi at de supplerer hverandre og at vi står sammen med She og mange andre i kampen for kvinners selvstendighet og deltagelse i økonomi og næringsliv, sier Lemoen Lunde.

SHE-gründer Heidi Aven. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

– Dere skriver: Det er jo viktig at vi som stor aktør heier på gründere. Er denne fremgangsmåten "å heie på gründere"? Hvor dere først spør om det er OK, for deretter ta en egen vurdering på at det er ok, selv når gründeren sier nei? Kan gründere stole på kommunikasjonen de har med DNB?

– DNB er naturligvis til å stole på. Henviser for øvrig til tidligere svar, svarer Lemoen Lunde.

– Mange som forveksler oss med DNBs kampanje

– På hvilken måte er det ille for dere at DNB bruker navnet #HunInvesterer?

– Det er så mange som forveksler oss med DNBs kampanje og tror vi har et samarbeid med dem. Vi hadde tenkt til å lage en bok som het «hun Investerer» , det kan vi ikke nå. Det har rett og slett vært ødeleggende.

– DNB peker på impacten det får når de kjører en slik kampanje. Er ikke det bra?

– Jo, det er kjempebra at de lager en slik kampanje, og det er ikke det vi kritiserer, men vi kritiserer måten de har tatt navnet på. Vi har deltatt i mange møter og brukt mye tid sammen med DNB, så ønsker de ikke å være partner, men bruker likevel navnet vårt. De spør om det er ok, vi sier nei og likevel lanserer de kampanjen under det navnet. Jeg blir bare helt sjokka. Grunnen til at jeg står frem, er at det er viktig for gründere å vite at slike ting kan skje, sier Aven.