Deler av Ducky-teamet - der alle er ledere, og dermed like viktige for å lykkes, ifølge selskapet selv. Foto: Privat

Disse selskapene får milliondryss av Forskningsrådet

Ducky og Fundingpartner er noen av selskapene som får millionbeløp på konto når Forskingsrådet deler ut 610 millioner kroner.

Publisert

Regjeringen og Forskningsrådet styrker ordninger som skal gi mer forskning i næringslivet. 57 prosjekter over hele landet får til sammen 610 millioner kroner for å øke sin konkurransekraft og bidra til omstillingen.

– Mange bedrifter har møtt store utfordringer som følge av koronapandemien og lavere aktivitet både i Norge og i verdensøkonomien generelt. Nå investerer vi 610 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet for å styrke konkurransekraften og sikrearbeidsplasser. Kunnskap er avgjørende for at vi kommer styrket ut av krisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Hensikten med innovasjonsprosjekter i næringslivet er å få bedrifter til å investere mer i forskning og utvikling som kan bidra til innovasjon, bærekraftig vekst og økt konkurransekraft. Nye tildelinger vil skje allerede i september. Totalt skal 1,5 milliarder kroner fordeles til innovasjonsprosjekter i næringslivet i løpet av 2020.

På listen over tildelingene står blant annet Ducky med 12 millioner kroner, Fundingpartner med 9,1 millioner og Glucoset med 11,2 millioner.

Høy kvalitet på prosjektene

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før koronakrisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og inkludere flere. Derfor er det gledelig at det har kommet inn svært mange og gode søknader. Det viser stor vilje blant norske bedrifter til å satse på forskning og utvikling, tross koronakrisen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Viktig å starte prosjektene raskt

Forskningsrådet har våren 2020 innført løpende mottak og flere årlige behandlinger av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan starte raskt og når bedriftene som mulig.

– Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette midler raskt i arbeid for å til å holde FoUaktiviteten opp gjennom krisen og samtidig er det avgjørende at det er høy kvalitet på prosjektene som vi finansierer. Derfor har vi valgt å forsterke og øke hastigheten i anerkjente og effektive ordninger. Det vil gi et viktig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig for flere, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør i Forskningsrådet.

I tillegg til løpende mottak og mer frekvente bevilgninger av innovasjonsprosjekter, har Forskningsrådet annonserte disse tiltakene:

  • Maksimere utnyttelse av statsstøtteregelverkets handlingsrom i innovasjonsprosjekter med tilsagn i 2019 og i 2020.
  • Korona-utlysninger for helsenæring og for å se på økonomiske effekter av krisen
  • Raskere behandling av SkatteFUNN-søknader. SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Fahlvik oppfordrer bedrifter til å sende inn søknad: – Det kommer stadig inn flere søknader som blir behandlet etter sommerferien og det er også muligheter senere på høsten.

Disse er blant selskapene som får penger:

AlumtIQ AS: 12, 8 Millioner

CELLMOVER AS:13, 3 millioner.

DUCKY AS: 12 millioner.

Zero Emission Citizen (ZEC): 12 millioner

FUNDINGPARTNER AS: 9,1 millioner

GAITLINE AS: 4 millioner

GLUCOSET AS: 11,2 millioner.

LAERDAL MEDICAL AS

MODE SENSORS AS: 14,2 millioner

NACAMED AS: 15,1 millioner

PROTAN AS: 12 millioner

SUBC3D AS: 6 millioner

SURF TECHNOLOGY AS: 16 millioner

ULTIMOVACS ASA: 16 millioner