statlig kapital

Disse nysatsingene fikk starthjelp i juni

Shifter har tatt en kikk bak Innovasjon Norges tildelinger i juni. Se hele listen over hvem de er, hva selskapet gjør og hvor mye penger de fikk.

En tjeneste for mennesker som vurderer å bli foreldre sammen, ny planteteknologi og en elbil-app under utvikling var blant prosjektene som fikk penger av Innovasjon Norge i juni.
Publisert

Innovasjon Norge har som vanlig delt ut penger til en rekke selskaper, blant dem Plant Tech AS. De fikk et innovasjonstilskudd på en million kroner. Trondheim-selskapet produserer råvarer under navnet The Farm Society. Målet er å gjøre Norge selvforsynt med grønnsaker, og tidligere CCO i 6AM, Cathrine Vik Pedersen, er i dag daglig leder.

Se hele listen over juni-tildelingen under. Den inkluderer oppstarts- og innovasjonstilskudd, herunder miljøteknologi- og bioøkonomi-ordningene.

Satpos Ocean Sense AS fikk i juni et innovasjonstilskudd på 2,2 millioner kroner. Horten-selskapet utvikler sensorer for datafangst. Knut Skumsvoll tok i januar over roret etter gründer Eva Helen Rognskog. Hun har i Shifter fortalt om det tøffe valget om å gi seg. Vendepunktet kom da datteren til slutt ønsket at mamma hadde en annen jobb.

Medforeldre AS fikk samme måned et oppstartstilskudd på 100.000 kroner. Gründer Linn Marie Wandevall står bak selskapet som skal utvikle en "rådgivende tjeneste for mennesker som vurderer å bli foreldre sammen". Tjenesten skal ifølge selskapet selv formidle kontakt både digitalt og fysisk. Det ferske Oslo-selskapet ble stiftet februar i år.

Jamp AS fikk i juni et oppstarttilskudd på 700.000 kroner. Oslo-selskapet som ifølge TU først utviklet en app for én Opel-modell, endte opp med å utvikle en plattform for flere elbiler. Nå er målet å samle alle elbil-apper i én, inkludert betaling. Erik Tessem, Ragnar Ringstrøm, Stian Thoresen og Haakon Langaas Langeng står bak.

Disse fikk penger fra Innovasjon Norge i juni

SelskapsnavnVirkemiddelkategoriInnvilget beløpKommuneDaglig leder/kontaktpersonFormålStiftelsesdato
ENVIRO-TECH ASOppstartstilskudd100 000KARMØYOle Johan GjerdeUtvikle og selge ulike systemer for vannbehandling.16.11.2021
EXOLIFE VR ASOppstartstilskudd600 000OsloKetil JakobsenDrive virksomhet innenfor områdene Virtual Reality (VR), Augmented  Reality (AR), Mixed Reality (MR), kunstig intelligens (AI), animasjon,  grafikk, spillutvikling, digitale medier, forlagsdrift, film og  mechandising.06.08.2020
SURPLUSMAP ASOppstartstilskudd550 000OSLOLuis Fernando Maubant De ItaFasilitering av samlokasjon for energi konsumenter og energi  produsenter.26.10.2020
SATPOS OCEAN SENSE ASInnovasjonstilskudd (bioøkonomiordningen)2 200 000HortenKnut Salamon Hauge SkumsvollUtvikle og selge produkter mot havrommet innenfor sensorteknologi,  elektronikk, programvare og annet som naturlig faller sammen med  dette23.04.2020
NORHYBRID RENEWABLES ASInnovasjonstilskudd (miljøteknologi)4 300 000PorsgrunnCarl Ivar HolmenUtvikling og etablering av ny fornybar energi anlegg samt tilhørende  teknologi og aktiviteter.28.5.2020
AGRIBIOTIX ASOppstartstilskudd100 000ÅSTage ThorstensenMikrobiell bioprospektering og utvikling og salg av bærekraftige  produkter for bekjemping av sykdommer i planter, dyr og mennesker.23.03.2022
MEDFORELDRE ASOppstartstilskudd100 000Linn Marie LandewallDrive kontakttjeneste og rådgivende tjeneste for mennesker som  vurderer å bli foreldre sammen, med mål om å legge et trygt og stabilt  foreldreskap. Tjenesten skal formidle kontakt både digitalt og fysisk.  Etablere en nettside/digital plattform og arene som fasiliterer  kontakt mellom potensielle foreldre, og profesjonelle rådgivere.15.02.2022
INNOMAR ASInnovasjonstilskudd (miljøteknologi)2 600 000GRIMSTADTore HalvorsenUtvikling av maritimt utstyr og tjenester, medvirke i andre selskaper,  samt alt som hører naturlig til dette.11.07.2016
THEFACTORY ASOppstartstilskudd800 000OSLOIngar Steffen BentsenOppstart, kjøp, utvikling og salg av selskaper, investeringer i andre  selskaper, eller annet som står i naturlig tilknytning til dette.27.10.2017
JAMP ASOppstartstilskudd700 000OSLOErik TessemSalg og utvikling av software, samt andre tjenester tilknyttet  informasjonsteknologi.09.02.2021
PLANT TECH ASInnovasjonstilskudd (bioøkonomiordningen)1 000 000TrondheimCathrine Vik-PedersenProduksjon, kjøp og salg av mikrogrønt, urter, andre vekster,  gartnerprodukter, og andre landbruksprodukter av enhver art, samt å  drive annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder å  delta i andre selskaper.13.02.2018
OCEAN GEOLOOP ASInnovasjonstilskudd (miljøteknologi)9 200 000VERDALOdd Geir LademoDrive virksomhet, investere i og/eller eie rettigheter innen fangst,  bruk og lagring av CO2 og andre klimagasser20.01.2020
PDC SOLUTIONS ASOppstartstilskudd700 000MIDTRE GAULDALSverre HafskjærSelge varer og tjenester innen programvare - og annet som naturlig  sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper,  investeringer og nærliggende virksomhet.01.06.2021
ROADTECH RESIRK ASOppstartstilskudd100 000TINGVOLLPeder Kristian StrømsvågEtablere virksomhet for innsamling, omsmelting og produksjon av nye  plastprodukter med resirkulert plast som viktigste råvare.15.09.2021

Kilde: Innovasjon Norge/Brønnøysundregistrene