F.v. oppe: Tobias Studer Andersson, sjef for Sopra Steria Scale up og Ellen Amalie Vold i Venturekapitalforeningen. F.v. nede: Øyvind Husby i IKT Norge og Øystein Eriksen Søreide i Abelia.

Digitaliseringsministeren i spill: «Må nå mye tydeligere inn i alle departement»

To kandidater peker seg ut som potensielle arvtakere som digitaliseringsminister. Hvis posten i det hele tatt består. Og det er det ikke sikkert at den bør, mener flere teknologimiljøer.

Publisert Sist oppdatert

Når den avtroppende regjeringen presenterer sitt siste statsbudsjett i neste uke, planlegger kommunal- og moderniseringsdepartementet samtidig en skryteøkt, hvor både distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup skal gå gjennom hva de har fått til gjennom regjeringsperioden.

Samtidig mener flere av teknologimiljøene, som applauderte opprettelsen av digitaliseringsministerposten i sin tid, at den er gått ut på dato og trenger en overhaling.

– Vi er opptatt av å få en nærings- og digitaliseringspolitikk som setter fart på innovasjonen i norsk næringsliv. Vi mener det ikke er avgjørende hvilke navnelapper man setter på disse statsrådene, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia.

Inn i alle departement

– Derimot er vi svært opptatt av at personene som utnevnes til denne eller disse svært viktige postene har evne til å sette fart på politiske prosesser som sittende regjering har stanset eller latt være å prioritere.

Han får delvis støtte av IKT Norges administrerende direktør, Øyvind Husby.

– Teknologi må nå mye tydeligere inn i alle departement, og ikke bli sett på som noe kun en egen minister har ansvaret for, sier han.

Han mener dagens løsning blir som om ledelsen i en bedrifter overlater digitaliseringen til IT-sjefen.

– Du kan i dag ikke være leder – uten også å være IKT-leder. Og du kan ikke være politiker uten også å være IKT-politiker.

Inn i tyngre departement

Likevel mener Husby at det fremdeles er nødvendig med en som har et spesielt ansvar. En slik post bør i så fall legges til Finansdepartementet, mener han, for å sikre nødvendig gjennomslagskraft.

Leder i Norsk Venturekapitalforening (NVCA), Ellen Amalie Vold, mener på sin side at det ikke nødvendigvis vil være effektivt å opprette nye poster, og at digitaliseringsministerposten bør bestå. Hun gir derimot både Søreide og Husby rett i at digitalisering må være høyt på agendaen på tvers av departementer og for sentrale statsrådposter.

– For innovasjon- og oppstartsmiljøet mener jeg det er helt avgjørende at en næringsminister forstår og tar på alvor viktigheten av oppstartsmiljøet som en integrert del av næringslivet, ikke at det er et isolert «prosjekt», og at hen klarer å se sammenhengen og samspillet mellom det nye og det etablerte, sier Vold.

Fra applaus til avskjed

Tobias Studer Andersson, sjef for Sopra Steria Scale up i Skandinavia, var blant de som applauderte at Norge fikk en egen digitaliseringsminister i 2019. Siden har han flere ganger kommentert statsrådens og regjeringens innsats på feltet i Shifters spalter, sist om behovet for en offentlig innkjøpssektor som tar startups på alvor.

Nå mener han at digitaliseringsminister-posten har gått ut på dato.

– Digitialisering bør være «inkorporert» og høyt på agendaen uansett aktivitet og departement, og jeg mener derfor at det å ha en utpekt Digitaliseringsminister i 2022 vil være unødvendig.

I stedet ønsker han seg en nyskapingsminister.

– Der rollen vil være å sette både gründer-Norge, næringslivet og det offentlige Norge inn i et større globalt bilde, for å kunne fremme at vi er nødt til å samarbeide med andre og forstå hvilken rolle vi ønsker å ha både for å ha et konkurransedyktig næringsliv og offentlig sektor, samt å få våre spirende gründerselskaper ut i verden.

To hete kandidater

Gjennom spørrerunden Shifter har gjort blant de over og andre gründermiljøer, er det to navn som peker seg ut som de mest populære til å ta over etter Astrup og Helleland, dersom posten skulle bestå.

  • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge: Haugli har tidligere sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet, og kjenner det politiske spillet godt. Gjennom sin nåværende rolle har han også fått god innsikt i hva som kryper og går av norske oppstartsbedrifter. I rollen som IN-sjef har Haugli lagt særlig vekt på å styrke norsk eksport.
  • Robert Steen, Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo: Steen har vært skarp i omtalen av hvordan den borgerlige digitaliseringspolitikken. Han har også vært sentral i utarbeidelsen av Arbeiderpartiets digitalpolitikk. Særlig vokal har han vært om den manglende motstanden mot de globale teknologikjempene, som han overfor Aftenposten har omtalt som den største trusselen mot den norske samfunnsmodellen. Han har også sett teknologiutviklingen fra et næringsperspektiv; : I Schibsted var han blant annet med på å utvikle Finn.no.

Det er ventet at Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterer sitt nye regjeringsalternativ innen den høytidelige åpningen av Stortinget på mandag.