Byfounders-teamet. Eric Lagier og Tommy Andersen hentet i 2019 en milliard kroner til å investere i nordiske startups. Nå har fondet 34 selskaper i porteføljen og tilbyr i høst coaching til et utvalg av dem.

Dette venturefondet ruster gründerne med ekstern hjelp: «Mennesker som tar godt vare på hele seg, blir bedre ledere»

Byfounders lot seg inspirere av amerikanske fond da porteføljeselskapene etterlyste mer personlig oppfølging.

Publisert

Nordiske Byfounders lanserte i høst et ti uker langt pilotprosjekt med en bedriftscoach, der en samling av venturefondets gründere og daglig ledere deltar.

Investorkollektivet har noen av Nordens fremste gründere på laget, i tillegg til 34 selskaper i porteføljen. Shifter varslet nylig at et nytt og større fond er på gang.

Bakgrunnen for det nye initiativet var ifølge plattform-direktør Ida Åsle at det etter pandemien oppsto en ny oppmerksomhet rundt en gründers mentale helse.

– Vi observerte et behov blant gründerne i porteføljen vår, spesielt gjennom Covid-19 og de utfordringene som fulgte med det, sier hun, og forteller at det for eksempel var knyttet til fjernarbeid, ensomhet og et behov for sparringspartnere.

Åsle viser også til konkrete tilbakemeldinger fra gründere som etterlyste mer personlig oppfølging, ut over det som er en typisk standard i styremøter.

Vanskelig å ta opp

Northern Playground-gründer Jo Egil Tobiassen er blant dem som mener styrets rolle i håndteringen av en gründers mentale helse ikke kan undervurderes.

Men selv om Byfounders tilstreber en åpen og ærlig dialog med gründerne, og ifølge Åsle lykkes med dette, mener hun det er en kjensgjerning at forholdet mellom en gründer og investor gjør at visse ting og problemstillinger kan føles vanskelige, om ikke umulige, å ta opp.

– Det er her verdien av en uavhengig coach kommer inn, sier Åsle.

– Samtidig hørte vi fra noen av våre gode kontakter hos primært amerikanske fond, at de hadde kjørt lignende programmer med gode resultater, legger hun til.

Jevnlige møter

I løpet av programmets ti uker, skal deltakerne ha jevnlige avtaler, både individuelle og sammen som gruppe. De individuelle samtalene vil ifølge Åsle fokusere på personlig og profesjonell utvikling basert på gründernes egne utfordringer og styrker. Gruppesesamtalene vil ta utgangspunkt i felles problemstillinger som har dukket opp i de første samtalene med coachen.

Ida Åsle i Byfounders.

I etterkant av programmet skal venturefondet samle tilbakemeldinger fra alle deltakerne og coachen, evaluere og eventuelt gjøre endringer. Hvis ting går som forventet, planlegger de å kjøre programmet kontinuerlig med flere av gründerne.

– Håpet er også at de gründerne som har gått gjennom programmet sammen, holder sammen også etter at det er over og fortsetter å støtte hverandre, sier Åsle.

– Deltagerne og coachen har selvfølgelig taushetsplikt overfor hverandre, og informasjon fra samtalene ut over generelle observasjoner deles ikke med oss i fondet, understreker hun.

Vil prestere bedre

Åsle tror behovet for coaching lik dette, springer ut fra et ønske fra gründeren selv om å prestere enda bedre i jobben, blant annet ved å få sitt personlige liv, og denne balansen, til å flyte bedre. Hun mener det ikke er et problem som sådan.

– Hvis noe kan kalles et problem, så er det nok en gründer eller daglig leders rolle, og hvor ensom den kan være. Selv om man har medgründere, så er det ingen andre med det samme ansvaret, eller nødvendigvis helt identiske interesser, sier Åsle.

Hun tror dette gjelder alle i en slik rolle, men at presset naturligvis øker når flere interesser er representert, for eksempel i et selskaps styre.

– Jo mer penger man har reist, for eksempel, jo større er forventningene til at man skal prestere i rollen som daglig leder, sier Åsle og mener nøkkelen til å takle denne ensomheten er å snakke og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Fra Byfounders Summit i august i år, der mange av porteføljesekskapene og Collective-medlemmene deltok.

Større suksess

Byfounders tror og håper at de gjennom en coach kan bidra til suksess på et dypere nivå enn hva de kan direkte som investorer.

– Og hvis gründeren har suksess, har vi jo også suksess. Våre interesser er sammenfallende på den måten, sier Åsle.

– Vi har tro på at mennesker som tar godt vare på hele seg blir bedre ledere, noe som manifesterer seg gjennom selskapene deres, og gjør at de relativt sett får større suksess, legger hun til.

I et større perspektiv håper Åsle initiativet kan bidra til å alminneliggjøre det å søke profesjonell hjelp, hva enn det gjelder personlige eller arbeidsmessige utfordringer.

– Det er ikke lett å stå i alt alene, og det er ofte ikke heller nødvendig, sier hun.

– Forhåpentligvis ser flere aktører i økosystemet muligheten for å bidra til denne normaliseringen gjennom sine roller, som investorer, akseleratorer og annet.