Selv om markedet er stort, og det er flere eksempler på startups som har lykkes, er insurtech likevel en bransje det er vanskelig å få en fot innenfor.
Selv om markedet er stort, og det er flere eksempler på startups som har lykkes, er insurtech likevel en bransje det er vanskelig å få en fot innenfor.

Dette er de største hindringene for norske forsikringsutfordrere, som gjør at få tør å satse

Digisure-gründer peker på særnorske krav fra Finanstilsynet. Professor ved BI viser til et ubetingede hindrer for startups som vil inn i forsikring.

Publisert Sist oppdatert

– Det var nok flere av de casene vi tok inn, som etter hvert skjønte at dette ble vanskelig uten masse kapital fra start. Dette er en særegen bransje med lange tradisjoner, sier Simon Ruud i TheFactory.

Fintech-akseleratoren og investoren er blant dem med best oversikt over gründerselskaper innen forsikringsteknologi, såkalt «insurtech», i Norge.

Ruud er ansvarlig for akseleratoren TheFactory Academy. Han forteller at de hadde flere insurtech-caser tilbake i 2017 og 2018, inkludert Tillit. Siden den gang har det dabbet av.

– Vi har de siste årene utviklet en oversikt over alle fintechs og insurtechs i Norge, men mitt inntrykk er at det ikke er særlig mange gründere innen dette spacet, sier Ruud.

Skyhøye krav for å starte opp

I 2018 var markedet for bolig- og skadeforsikring (property and casualty insurance) verdt 364 milliarder dollar i Europa. I USA var tallet 723 milliarder dollar.

Det er flere gründere internasjonalt, som ønsker å ta en del av en så stor kake.

Et av de mer kjente insurtech-selskapene er amerikanske Lemonade. Etter børsnoteringen i juli 2020, har selskapet en markedsverdi på nesten seks milliarder dollar.

Selv om markedet er stort, og det er flere eksempler på startups som har lykkes, er det likevel en bransje det er vanskelig å få en fot innenfor.

Professor Harald Benestad Anderssen ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI, forteller at forsikringsbransjen av natur er en konservativ bransje. I tillegg er det få og store aktører som dominerer.

Og på grunn av mye reguleringer, er det svært høye barrierer man som startup må over.

Den viktigste og høyeste barrieren er kapitaltilgangen man må ha. Anderssen sier at kapitalkravet er det ubetingede hindret for startups som vil inn i forsikring.

– Årsaken til at det er sånn, er at man ikke ønsker at hvem som helst skal starte. Dette er av hensyn til forsikringskundene og samfunnet at det er disse kravene til hva som skal til for å starte et forsikringsselskap. Så kan man diskutere om kravene er høye eller ikke, men så lenge Norge er knyttet til EU, har vi ikke noe valg, sier Anderssen.

Det norske finanstilsynet legger til en høyere buffer enn i andre land

Gründer og daglig leder i Digisure, Rune Olsen Arneberg, forteller at han kjenner til flere aktører innen skadeforsikring og livsforsikring som har vært utsatt for «særnorske kapitalkrav» de siste årene.

– Et av skadeforsikringsselskapene valgte å starte opp i Sverige, et annet måtte gi opp planene på grunn av kapitalkravet, mens et livsforsikringsselskap valgte å bli filial av et utenlandsk selskap, sier han og legger til at Digisures erfaring er at det norske privatforsikringsmarkedet er det mest lønnsomme i Europa.

–Hva tror du kan gjøres for å øke antall insurtech-gründere?

– Ett av formålene med Solvens II-direktivet var å skape like vilkår for Europeiske forsikringsselskap. Det beste regulatoriske virkemiddelet for å motivere startups er trolig å øke forutsigbarheten i når det gjelder kapitalkrav. Det virker som om det norske finanstilsynet legger til en høyere buffer enn det finanstilsyn i andre land gjør ved behandling av søknader, sier han.

Mangel på kapital og tålmodighet

Men det er ikke bare høye kapitalkrav i Norge, som gjør at det ikke florerer av forsikrings-starups.

Gründer og daglig leder Lucas Carlsén i svenske Hedvig, forteller at det ikke er så mye spennende som skjer på feltet i Norden. Han peker på mangelen på investorer med nok kapital og lang nok tidshorisont.

Hedvig, som også har etablert seg i Norge, forsikret verdier for 63 m milliarder kroner i fjor, i blant annet eiendom.

Totalt har de over 50.000 kunder. Høsten 2020 hentet selskapet 80 millioner svenske kroner til videre vekst.

Runden ble ledet at Obvious Ventures fra Silicon Valley, et investeringsfond som ble startet av Twitter- og Medium-gründer Evan Williams.

For å lykkes må man både som gründer og investor være tålmodig. Begge parter må vite at man virkelig ønsker å jobbe med dette i mange år, fordi det er det som kreves for at det skal bli en bra, forteller Carlsén.

De fleste av investorene i Hedvig er enten fra USA eller Tyskland.

– Det er svært kapitalkrevende å starte et forsikringsselskap. I tillegg tar det tid å komme ut i markedet. Man er avhengig av backing av pengesterke og langsiktige investorer. Det er ikke så mange av dem i Norden, sier han.

Nå får alle abonnenter hos Shifter+ 50% rabatt på årsabonnement på E24+. Les mer

Powered by Labrador CMS