Investor

– Derfor ser vi en stor spennvidde i både verdivurderinger og andre vilkår i «term sheet»

Finn Persson er partner i Spintop Ventures. De har sagt nei til norske Huddly to ganger, men har til gjengjeld investert i Nomono og IndyRiot. Nå skal de bruke en milliard i Norden.

● Dette er de fire sub-gruppene de ser etter selskaper i. ● Dette er deres råd til gründere akkurat nå. ● Så stor andel bruker de på initielle vs oppfølgingsinvesteringer.

Investeringsteamet i Spintop. Finn Persson er nr. 4 fra venstre.
Publisert

Den svensk-baserte investoren som investerer i norske selskap, meddelte nylig at de hadde lukket sitt siste fond: Spintop Fund IV. Ifølge Breakit er det et fond på nesten en milliard svenske kroner, som blant annet skal investeres i Norge.

Shifter tok en prat med Finn Persson, partner i Spintop.

– Har dere fylt opp et nytt fond?

– Ja, vi har lukket fondet. Det ble gjort tidligere i år, men vi fortalte om det eksternt først nå.

– Skal dere investere noe av dette i Norge?

– Spintop investerer over hele Norden, og vi er «geografisk blinde». Det betyr at vi investerer i de aller beste tidligfase-selskapene i Norden. Vi synes det er en spennende dynamikk i det norske økosystemet og ser mange interessante selskaper.

– Har dere norske kandidater dere er i kontakt med?

– Ja, vi treffer og vurderer selskap hele tiden og har for tiden aktive dialoger med et antall norske selskaper.

– Hvor mange investeringer skal dere gjøre i Norge i år?

– Vi har ingen allokering til spesifikke deler av Norden, men vi kommer til å gjøre 5-8 nye investeringer hvert år de nærmeste årene. Ser vi på den norske andelen av vår totalt innkommende «deal flow» (tilfang av potensielle selskaper), så indikerer det 1-2 nye investeringer hvert år.

– Har dere investert i andre norske selskaper enn Nomono?

– Ja, vi har også investert i IndyRiot på høsten 2021.

– Hva slags type selskaper er dere på jakt etter?

– ”Software-based” tech. Vi har spesielt fokus på fire subsektorer der det finnes en lang historie av at nordiske teknologiselskaper har blitt verdensledende: kommunikasjonsteknikk, enterprise software, fintech og det vi kaller «Gaming and other innovative Digitale Consumer Services».

– Hvor mye investerer dere, i hvilken fase, og hvor mye forventer dere i eierskap?

– Vi gjør førstegangsinvesteringer i såkorns-fase/sen såkornfase. Deretter har vi god kapasitet til å gjøre oppfølgingsinvesteringeri de selskapene som har en god utvikling. Vi setter av 30 prosent av kapitalen til inngangsinvesteringer og 70 prosent til oppfølgingsinvesteringer.

– Hvor mye investerer dere?

– Våre inngangssummer er alt fra 3-5 MNOK til 20 MNOK, avhengig av selskapets modenhetsgrad og størrelsen på finansieringsrunden. Vi er ikke opptatt av en eksakt eierandel ved våre inngangsinvesteringer, men vi vil ha en eierandel som gjør at vi utgjør en vesentlig del av investorene. Etter vår erfaring, så er innflytelse avhengig av hvordan man bidrar til selskapets utvikling på en positiv måte, ikke hvor mye man eier.

– Hvordan har utviklingen av verdivurderinger vært i det siste? Er det blitt billigere?

– Verdivurderingsmultiplene har definitivt kommet ned et stykke. Men det er viktig å huske at de seneste årene har vært alt annet enn normale.

– Forklar.

– Markedet har vært overopphetet. Så det er snarere snakk om at multiplene begynner å komme ned til noe som er mer normalt og rimelig, dersom man ser over en lengre tidshorisont. Samtidig er det slik at vi er i en endringsperiode. Markedet går fra å være overoppheted til noe annet som enn så lenge er litt usikkert. Både på grunn av makroøkonomi og geopolitikk. Derfor ser vi en stor spennvidde i både verdivurderinger og andre vilkår i «term sheet» (vilkårsskrivet) for nye investeringer. Det ser vi både når vi hjelper våre porteføljeselskaper med å hente nye penger, men også når vi selv ser på nye investeringer.

– Hvordan forholder dere dere til dette?

– Vår filosofi er å investere, men at alltid være disiplinerte i analyser og investeringsvilkår, uavhengig av markedssyklusen vi befinner oss i.

– Hva er ditt råd til gründere som nå har problemer med å hente penger?

– I dagens marked kan det kreve litt mer jobb. Man vil trenge å ha flere kommersielle bevis og andre ting på plass. Dessuten kan der være klokt å se over vekstplaner og vekstmodeller. Hvordan kan man vokse med mindre kapitalforbruk?

– Hva mer bør de fokusere på?

– Dersom man er et B2B-selskap, se på hvordan du kan hjelpe kundene med å spare penger med en rask tilbakebetaling. Da vil man gjøre god butikk også i dårligere økonomiske tider. VC-investeringer handler om å håndtere risiko. Når markedet, både porteføljeselskapenes kundemarkeder og de finansielle markedene, er mer usikre, vil VC-selskapene også ta mindre risiko innen rammen for sine investeringsstrategier.

– Hva betyr det?

– Å søke finansiering er som alt annet salg. Det er viktig å forstå kundens butikk og hvordan kunden tenker, i dette tilfellet hvordan VC-er tenker. Men det finnes mye penger ute i markedet som skal investeres, og alle VC-selskaper som har vært med noen år ved at de beste «årgangene» av selskaper er fra en tid hvor markedet har vært turbulent.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*