TEAM: F.v: Terje Handeland, Validé, Jostein Tysse, styremedlem i Saferock, Mahmoud Khalifeh, forsker UiS, Espen Lea, CEO i Saferock AS. Bak: Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé og Ole Garborg Østrem, Saferock.

Denne startupen utvikler mer bærekraftig betong. Nå skal Snøhetta ta oppfinnelsen ut i verden

Satertupen Saferock får Snøhetta på laget når de skal etablere en pilotfabrikk for en helt ny type sement.

Publisert

Det norske oppstartsselskapet Saferock har utviklet og patentert en løsning som erstatter sement med geopolymerer i produksjonen av betong. Dette skal føre til en kraftig reduksjon av CO2-utslipp, som regnes som en betydelig utfordring i byggebransjen.

Nå har Rogaland-selskapet, som ble etablert i 2019, inngått et strategisk samarbeid med det internasjonalt anerkjente arkitektur- og designbyrået Snøhetta.

Avtalen innebærer at Snøhetta skal pilotere og markedsføre løsningen internasjonalt.

– De har en egeninteresse av å få frem bærekraftige bygningsmaterialer. De vil fremstå fremtidsretta, sier daglig leder i Saferock, Espen Lea.

Bærekraftig betong

Saferock er en spinoff fra Universitetet i Stavanger, hvor Validé TTO i 2019 bidro til å danne en startup av forskningen til Mahmoud Khalifeh. Oppfinneren jobber i dag 20 prosent i Saferock parallelt med forskerstillingen på universitetet.

– De har jobbet med denne teknologien siden 2012. I startfasen var det rettet mot oljeindustrien, men i 2019 ble det vridd mot bygg og anlegg. Nå har vi en god prototype på plass, sier Lea.

I løpet av de neste 12 månedene er planen å få på plass en pilotfabrikk som skal produsere materialet.

– Målsetningen er å lage en bærekraftig betong som er net zero på utslipp innen 2025. Det vil være en stor nyhet om vi lykkes, sier Lea.

Kontakten med Snøhetta oppsto gjennom et annet prosjekt de hadde på gang med Validé.

– Vi ble nevnt i en bisetning, og da tente de på alle plugger, sier Lea.

Snøhetta skal fremover bidra med markedsinnsikt, informasjon og spesifikasjoner som kreves for å komme i mål med produktet.

«Første steg av forskningsprosjektet er å pilotere og skalere opp utviklingen av morgendagens bygningsmateriale, i form av lavutslippsbetong. Neste steg er å sikre at teknologien og materialet er en del av et sirkulært økosystem», skriver Snøhetta i en pressemelding, og legger til:

« Dette vil virkelig ha en innvirkning på industriens klimaavtrykk»

På pengejakt

Validé var den første eksterne investoren i Saferock. I første driftsår, 2020, mottok Saferock også drøyt 3 millioner kroner i ulike tilskudd og lån fra Innovasjon Norge.

Fremover har selskapet behov for mer kapital, understreker Lea. Han bekrefter at selskapet vil gjøre en emisjon i nærmeste fremtid, men vil ikke gå ut med detaljene ennå.