ntnu 

Delte ut 4,6 millioner til disse NTNU-prosjektene

Kahoot fikk i sin tid støtte fra NTNU Discovery. Nå er nye gründerspirer premiert med pengepott. 

Betatide var blant prosjektene som i år fikk støtte fra NTNU Discovery.
Publisert Sist oppdatert

– Det kan være en lang vei å få undersøkt om produktet man vil utvikle holder vann uten at det blir laget prototyper eller utført tester først, sier Toril Hernes, prorektor for nyskaping.

– Det er en mulighet vi ønsker å gi til prosjekter som vi synes er lovende, og som gjerne har potensial til å gjøre verden til et litt bedre sted. 

I perioden mellom 2011 og 2023 har 386 prosjekter mottatt støtte tilsvarende 123 millioner kroner. 

Disse prosjektene har resultert i 111 bedriftsetableringer med totalt 603 ansatte og med en samlet omsetning på over en milliard kroner i 2022, rapporterer NTNU.

NTNU Discovery finansieres av NTNU, Helse Midt Norge (HMN) og Sparebank1 Midt-Norge (SMN). 

Disse seks prosjektene får støtte denne perioden:

  • mHUD 2.0: Bedre oversikt og situasjonsforståelse til sjøs (ansatt-prosjekt)
  • Dagens maritime navigasjonsverktøy krever at operatører veksler mellom å observere sjøen og omgivelsene når de bruker ulike navigasjonsinstrumenter. I situasjoner med dårlig sikt, høy fart, eller utfordrende farvann, kan denne hyppige vekslingen øke risikoen for kollisjoner med skjær eller andre fartøy. 

Prosjektet «mHUD» er et nytt navigasjonsverktøy som forenkler og visualiserer kritisk informasjon fra skipets navigasjonssystemer som lett forståelige lys over brovinduet. Dette gjør at navigatøren kan holde blikket rettet mot sjøen så mye som mulig, og bare veksle blikket når det er nødvendig.

Prosjektet tildeles 1 000 000 kroner. 

Team: Ole Andreas Alsos, Ragnhild Kristina Ølstad, Clas Olaf Steinbru Andersen og Felix- Marcel Petermann.

 •  Kynetix: Mekaniske bein for eldre og pasienter med muskelsvinnn (student-prosjekt)
 • Mange pasienter med sykdommer som resulterer i muskeldystrofi kan slite med å gå som følge av muskeldystrofi. Prosjektet «Kynetix» tar sikte på å utvikle et tilpasningsdyktig eksoskjellet som blant annet kan hjelpe eldre i hverdagen. Løsningen er mer allsidig og dermed mer kostnadseffektiv enn dagens alternativer.

Prosjektet tildeles 300 000 kroner.

Team: Benjamin James Granrud, Clemens Kerschner, Mads Solem, Hans Ivar Ølberg og Shaveena Shahabdeen. 

 • Proviz: Automatisert tolkning av MR-bilder (ansatt-prosjekt) 
 • MR undersøkelser for prostatakreft har tredoblet seg i løpet av det siste tiåret. Dette krever mye ressurser i form av manuell tolkning fra radiologer, som er en tidkrevende og subjektiv prosess. I tillegg innehar den en viss risiko for feildiagnostisering. Prosjektet «Proviz» bruker kunstig intelligens til å automatisere tolkningen av MR-bilder. Dette kan bidra til å gi bedre diagnoser, pasientutfall og redusere ventetiden til MR-undersøkelser.

Prosjektet tildeles 1 000 000 kroner.

Team: Gabriel Addio Nketiah, Tone F. Bathen, Mattijs Elschot, Mohammed R. S. Sunoqrot og Rebecca Segre. 

 • PRExoCAST: Færre vonde prostataundersøkelser (ansatt-prosjekt) 
 • Det å ta en prostataundersøkelse kan både være vondt og ubehagelig for menn. Dette er også en gruppe som altfor sjeldent oppsøker legehjelp eller som oppsøker hjelp for sent i sykdomsforløpet. Prosjektet «PRExoCAST har utviklet en ny test som kan identifisere aggressiv prostatakreft gjennom urin- og sædprøver. Hvis prosjektet lykkes vil det være til stor nytte for prostatakreft-undersøkelser, og kan senke terskelen for at menn i risikogruppen undersøker seg.

Prosjektet tildeles 1 000 000 millioner kroner.

Team: May Britt-Tessem, Gaute Brede, Morten Rye og Elen Telumyan

 • Betatide: Medisiner som hindrer bakterier i å utvikle antibiotikaresistens (ansatt-prosjekt)
 • På verdensbasis er det anslått at det vil være 10 millioner mennesker som dør som følge av antibiotikaresistente bakterier innen 2050. Prosjektet Betatide har gjennom lang tids forskning på kreftmedisin utviklet en medisin som fungerer som et helt nytt antibiotikum i tillegg til å motvirke utviklingen av antibiotikaresistens hos bakterier.

Prosjektet tildeles 1 000 000 millioner kroner.

Team: Marit Otterlei, Siril Skaret Bakke, Caroline Søgaard, Jana Scheffold, Knut Jørgen Egelie og Gaute Brede. 

 • Greenledger: Digital plattform som beregner miljøavtrykk i kroner (student-prosjekt)
 • Det kan være vanskelig for bedrifter og det offentlige å beregne kostnaden til et miljøavtrykk. Prosjektet «GreenLedger» bruker tilgjengelige virksomhetsdata til å konvertere klimagassutslipp, avfall, vannforbruk om til kroneverdier.

Prosjektet tildeles 300 000 kroner.

Team: Henrik Sommerseth, Johannes Reinseth, Gunnar Eskeland, Kaja Dahl Johnsen, Kaja Mazarino Håkonsen, Hanna Roll Koppang og Tobias Fleischer.