Victoria Marie Evensen er næringsbyråd i Oslo Kommune

Deler ut 25 millioner kroner til næringsutvikling og innovasjon i Oslo og Viken: Se listen over alle som har fått RIP-midler i 2020

Fokuserer ekstra på helsetech.

Publisert Sist oppdatert

Regionalt innovasjonsprogram, forkortet som RIP, skal gi mer næringsutvikling og innovasjon i Oslo-regionen.

Det er Oslo kommune og Akershus' (Viken) felles næringspolitiske handlingsprogram, hvor de fleste prosjektene blir finansiert i partnerskap.

Ekstra midler til helse-tech

Målet er at det skal bidra til at næringslivet i Oslo og Akershus styrker sin internasjonale konkurranseevne gjennom klynge- og nettverksutvikling, entreprenørskap, leverandørutvikling, og kommersialisering.

Årets tildeling er litt spesiell på grunn av omstendighetene med virus-krisen.

- Vi står midt i en stor krise og nå er det viktig å bidra til at aktiviteten opprettholdes i innovasjonsmiljøer og i selskaper som er i oppstarts- og skaleringsfasen. Derfor har det vært særlig viktig for meg at tilskuddsmidlene nå kom over til mottakerne. Her ligger mange av fremtidens arbeidsplasser, sier Victoria Marie Evensen (A), næringsbyråd i Oslo, sier Victoria Marie Evensen, næringsbyråd i Oslo i en pressemelding.

De bevilger nå én million til The Life Science Cluster, som har mer enn 80 medlemmer og som favner helseindustri, marin, landbruk og industriell biotek.

1,4 millioner går til Norway Health Tech, en klynge med 270 medlemmer som er i forskjellige utviklingsstadier. En sentral oppgave er å fremme samarbeidet mellom forskning, industri og helsepersonell. Det innebærer også å øke tilgangen på kvalifisert personell til både helseindustri og helsesektor, bl.a ved å synliggjøre fordelene ved Oslo-området for både studenter, personer som er gode på industriutvikling og profesjonelle i helsesektoren.

Avgjørende for å skalere globalt

- Prosjektene som nå har fått støtte er avgjørende for at vi kan bygge helseindustrien i Norge og skalere globalt. Og selskapene som skalerer har behov for flere folk med riktig kunnskap. Ett av våre prosjekter som nå har fått støtte, fokuserer nettopp på dette, sier Katrine Myhre, CEO i Norway Health Tech.

Det ble også gitt støtte til ShareLab og flere I laboratoriet hos ShareLab, jobber gründere og oppfinnere side om side for å utvikle nye innovative produkter. Felles for dem alle er at de bruker kunnskap og verktøy innenfor livsvitenskap, bioteknologi og kjemi.

I tilegg fikk Aleap, Norges største og eneste helseklynge, samt Oslo Cancer Cluster, tildelt støtte fra kommunen.

Men det er ikke bare health-tech som har fått støtte. Til sammen 25 millioner kroner har blitt delt ut i støtte til ulike innovasjonsinitiativer i Oslo og Viken.

Se den fullstendige listen under.

STØTTEDE PROSJEKTER: FELLES OSLO/VIKEN

Søker Tittel Viken Oslo
Aispot asTeknologisenter til Oslo/Akershus hovedprosjekt150 000150 000
Angel Challenge ASVC Challenge - Program for økt VC aktivitet200 000200 000
ASKER NÆRINGSRÅDUtvikle kompetanseprogram for å øke konkurransekraft gjennom bærekraft300 000200 000
AskersHus ASFlerkulturelt gründerteam400 000150 000
Charge ASCharge incubator 2020150 000500 000
Energy ValleyInkubator på Fornebu i samarbeid med Solenergiklyngen, Kjeller Innovasjon og partnere400 000300 000
Energy ValleyRegional pilot for oppstarts- og vekstselskaper: Metodikk for bruk av klyngene som testarena100 000100 000
Get Started AS50 til 100 -Nettverk for bedre løsninger100 000400 000
Nofima ASSmartPack 2030 Næringsklynge350 000350 000
Igloo Innovation ASUtvikling av snørelatert kunnskapsklynge300 000200 000
Kjeller Innovasjon ASUt av Norge, Inn i ESA- Internasjonalisering av regionens små og mellomstore bedrifter350 000350 000
Kjeller Innovasjon AS"Kjeller Deep-tech Akselerator" program500 000200 000
Kunnskapsbyen LillestrømGreen Visits Oslo Viken200 000200 000
Kunnskapsbyen LillestrømHydrogenklynge for grønn verdiskaping500 000200 000
Kunnskapsbyen LillestrømScaleUp Lillestrøm - en motor for innovativ vekst300 000200 000
Kunnskapsbyen LillestrømKapitalstrategi og investorforum250 000250 000
No Waste!Klynge- og næringsutvikling - No Waste!350 000350 000
NofimaKonkurransedyktig Fremtidsmat200 000200 000
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)Studenter til Næringslivet (StN)350 000350 000
Norges VelEtablerer-program for seniorer200 000100 000
Norway Health TechVertskap for delegasjoner med helsefokus100 000200 000
Norway Health TechNorsk akselerasjonsprogram til interessante nærmarked for helse300 000300 000
NORWEGIAN FASHION HUBKompetanseutvikling for norsk mote- og tekstilindustri200 000200 000
Oslo Edtech ClusterOslo Edtech Cluster - Videreutvikling av samarbeid for vekst i norsk edtechnæring350 000350 000
Oslo Sharelab ASShareLab: Systemer og posisjonering350 000350 000
Startup Norway Campus ASWIN: Empowering women to invest in startups. Enabling women entrepreneurs to get funding.350 000350 000
Stiftelsen byLarmHUB100 000400 000
The Life Science ClusterThe Life Science Cluster 2020 - entreprenørskap, samhandling, vekst og internasjonalisering500 000500 000
SUM FELLESPROSJEKTER VIKEN OG OSLO:7 900 0007 600 000

STØTTEDE PROSJEKTER: KUN OSLO

Søker Tittel Viken Oslo
Katapult Ocean ASGrasrotarbeid for Havet0350 000
Aleap ASAleap Helseinkubator 20200500 000
ES Consulting InternationalUtvikling av industrielle nettverksprosjekter Oslo-Toulouse0300 000
Foreningen PådrivForeningen Pådriv - Hovinbyen som et ledende innovasjonsdistrikt for byutvikling.01 000 000
IKT-NorgeDigitale anskaffelser for bærekraft, vekst og internasjonalt samarbeid i hovedstadsregionen.0300 000
Insj UiOHub for Studentinnovasjon0365 000
Leverandørutvikling Hovedstadsregionen (LUHO)Sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer0250 000
Natural State ASUtvikling av innovativ miljø0250 000
Norway Health TechTalent Attraction Management for Osloregionen0300 000
Norway Health TechAkselerasjon av helsebedrifter i Kina via Shanghai0200 000
Norwegian Fashion HubDesign and Manufacture Oslo0350 000
Oslo Cancer Cluster IncubatorCelleproduksjon - pilotanlegg0300 000
Startup Migrants ASFørskole i entreprenørskap for unge flerkulturelle0200 000
StartupLabPartneravtale mellom Oslo kommune og StartupLab01 000 000
StartupLabEtablering av kommersialiserings- og inkubatormodell for forskningsprosjekter innenfor data science0400 000
StartupLab ASEtablering av koblingsarena mellom offentlig sektor og oppstartsbedrifter ("GovTech Lab")0250 000
TheFactory ASKommersialisering av Proptech i Oslo & Akershusregionen gjennom samarbeid0700 000
Tøyen Startup VillageTøyen Startup Village - Workbar0200 000
SUM PROSJEKTER BARE OSLO:07 215 000

STØTTEDE PROSJEKTER: KUN VIKEN

Søker Tittel Viken Oslo
AskersHus ASUtvikling av nettverk for investering i Gründerbedrifter i Asker og Bærum. Asker og Bærum350 0000
Bærum kommuneInnovasjonsnettverk for preventive helsetjenester for eldre200 0000
Kjeller Innovasjon ASInnovasjonsledelse FoU - Fra forskning til globale vekstselskaper450 0000
Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenterUtvikling av mentorprogrammet for kulturnæringer i Akershus300 0000
Skedsmo kommuneEtablering av Lillestrøm helseklynge300 0000
Ullensaker kommuneBusiness Jessheim - utvikling av tilbud til gründere og regionalt næringssenter300 0000
VIKEN Teknologklynge 4.0VIKEN Connect: en videreføring av prosjektet; Utvikling av unge talenter i VIKEN Teknologiklynge 4.0200 0000
SUM PROSJEKTER BARE VIKEN:2 100 0000
SUM PROSJETER TOTALT RIP 2020:10 000 00014 815 000