STATSBUDSJETTET 2021

De viktigste forslagene for det nye næringslivet

Shifter har samlet de viktigste endringsforslagene for startups og innovatører i regjeringens foreslåtte statsbudsjett på ett sted.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021 onsdag 7. oktober klokken 10.00.

Under er en samling av de viktigste forslagene for det nye næringslivet. Listen oppdateres fortløpende.

 • Regjeringen foreslår at selskap skal ha opplysningsplikt til Skatteetaten om tildelte opsjoner i opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap.
 • Regjeringen foreslår at den skattefrie rabatten ansatte kan få ved kjøp av aksjer i selskapet de selv jobber i, økes til 25 prosent av markedsverdien av aksjen, men maksimalt 7500 kroner per ansatt i året.
 • Regjeringen foreslår å bruke 20 millioner kroner på å styrke Innovasjon Norge sitt delprogram for modne klynger.
 • Det foreslås å tilføre de teknisk-industrielle instituttene som Sintef med 50 millioner kroner.
 • Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har latt seg inspirere av Silicon Valley, og har fått med et program i statsbudsjettet som skal hjelpe oppstartsbedriftene til å nå frem i kampen om de 560 milliardene i årlige offentlige innkjøp. Satsingen koster staten 7,9 millioner kroner neste år (E24)
 • Regjeringen setter av 40,9 milliarder kroner til forskning og utvikling, tilsvarende 1,1 prosent av BNP. (Les mer) Mer enn 9 milliarder kroner går til næringsrettet forskning og innovasjon.
 • Det gis klarsignal for norsk deltakelse EUs gigantprogram Horisont Europa. Programmet erstatter Horisont 2020 og dekker perioden 2021–2027. Det har en total ramme på 75,9 milliarder euro. I tillegg har EUs ledere bestemt seg for å sprøyte 5 milliarder euro ekstra inn i programmet gjennom koronakrisefondet Next Generation EU. (Les mer)
 • 2 milliarder til karbonfangst og -lagring i Norge gjennom regjeringens prestisjeprosjekt «Langskip», der målet er å få på plass en full kjede for fangst og lagring av CO₂, såkalt CCS, i Norge.
 • 700 millioner kroner til det statlige investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer, som satser penger på bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi. (Les mer)
 • 100 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. 75 millioner kroner går til strategiske satsinger gjennom den nye enheten Business Norway, 20 millioner kroner til å styrke klyngeprogrammet og 5 millioner kroner til å fremme norsk kultureksport.
 • 70 millioner deles ut til 14 prosjekter på syv av landets universiteter og høyskoler som skal utvikle nye måter å gi bedre undervisning på.
 • 6,5 millioner kroner til et nytt dagligvaretilsyn som skal etableres neste år. Tilsynet vil blant annet få ansvar for å følge opp undersøkelsene om prisdiskriminering i bransjen, en debatt Kolonial-gründer Karl Munte-Kaas har vært særdeles aktiv i. (Les mer)
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 3 milliarder kroner til Innovasjon Norge over budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet. Dette er en økning fra om lag 2,1 milliard kroner i 2020. Økningen er størst på reiselivsområdet.
 • Regjeringen foreslår en ramme for innovasjonslåneordningen på 2 milliarder kroner i 2021. Dette er en økning på 600 millioner kroner fra saldert budsjett 2020.
 • Innovasjon Norges samarbeidsavtaler med Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) gjelder også i 2021, og bidrar til å muliggjøre økt låneramme og større fleksibilitet.