Leder for
MobilityLab Øyvind Sævig, forskningsleder for Intelligente transportsystemer Marianne Stølan Rostoft (TØI), og
forskningsleder for Innovasjon og logistikk Sidsel Ahlmann Jensen (TØI).
Leder for MobilityLab Øyvind Sævig, forskningsleder for Intelligente transportsystemer Marianne Stølan Rostoft (TØI), og forskningsleder for Innovasjon og logistikk Sidsel Ahlmann Jensen (TØI).

De utvikler Oslos nye boltreplass for fremkomstmidler du ikke har sett før

Inviterer teknologiselskaper til å teste ideene sine før de slipper de ut på resten av befolkningen.

Publisert Sist oppdatert

Transportøkonomisk Institutt (TØI) og StartupLabs MobilityLab skal utvikle en felles testarena for løsninger og teknologi innen urban mobilitet og logistikk.

Arenaen skal bidra til at resultatene fra transportforskning blir brukt i praksis og også stimulere til mer forskning på innovative transportløsninger. I tillegg er det nyttig for myndighetene å kunne teste regulatoriske forhold.

30 000 testere

Både MobilityLab og TØI har hver for seg gjennomført flere prosjekter og piloter allerede - og har pågående prosjekter, blant annet innen elektrisk bildeling, utslippsfrie løsninger for pakkelevering og selvkjørende busser.

TØI har vært en aktiv partner i MobilityLab siden oppstarten i juni 2017.

– MobilityLab har et unikt nettverk med etablerte bedrifter, gründere og startups innen transportsektoren og er en viktig og naturlig samarbeidspartner for TØI, sier Gunnar Lindberg, direktør for TØI.

Testarenaen vil være lokalisert i Blindernområdet hvor det er mange potensielle brukere blant de nærmere 30 000 studentene ved Universitetet i Oslo, ansatte i ulike kunnskapsvirksomheter, i tillegg til mye varelevering til sykehus, bedrifter 2 og andre virksomheter. I tillegg har området en unik nasjonal miks av tilbud innen persontransport, inkludert elsparkesykler, bysykler, delingsbiler, buss, trikk og t-bane.

Raskere utvikling

For brukerne av testarenaen, som vil inkludere både startups, store selskaper, offentlige instanser og forskningsinstitutter, skal arenaen først og fremst føre til raskere vei til pilotering og muligheter for læring og kunnskapsdeling på tvers av prosjekter. Arenaen skal bestå av både fysisk og digital infrastruktur som legger til rette for rask og enkel gjennomføring av tester og piloter.

– Det er ikke bare-bare å få tillatelse for å teste ut selvkjørende busser, eller nye former for kommersielle sparkesykler for den saks skyld, sier Øyvind Sævig, sjef for MobilityLab.

Han håper arenaen vil gjøre det lettere å etablere mange flere tester og piloter innen mobilitet.

– Det innebærer selvsagt et godt samarbeid med myndighetene for å sikre best mulig teknologier og løsninger, og at krav til sikkerhet og andre samfunnshensyn ivaretas.

Sævig trekker frem flere eksempler på hva som kan testes på testarenaen:

● Kommersiell pakkedistribusjon med elektriske poder (små elektriske kjøretøy)
● Induksjonslading av mikromobilitet og/eller elbiler
● Nye løsninger innen delt, elektrisk mobilitet (gjerne kombinert for bedrifts- og privatmarkedet)
● Pakkeautomater og andre løsninger innen gods/pakker
● Løsninger for kombinert mobilitet, eks. «mobilitets-huber»
● ITS-løsninger innen sensorikk og bevegelsesanalyser
● Bruk av små elektriske kjøretøy i varedistribusjon (last mile)
● Selvkjørende busser (eks. «on-demand»)

Første piloter snart i gang

TØI og MobilityLab er allerede i god dialog med både Statens vegvesen, Oslo kommune, Universitetet i Oslo og Forskningsparken / OsloTech - som alle er tiltenkt roller som samarbeidspartnere i testarenaen.

I tillegg er nystartede Oslo Science City med i partnerskapet og vil koble testarenaen inn mot sitt arbeid med å utvikle hele området fra Majorstua til Rikshospitalet til Norges ledende innovasjonsdistrikt.

De første pilotene på testarenaen er allerede i planleggingsfasen, og vil sannsynligvis igangsettes før testarenaen er formelt åpnet, og teamet har sikte på å åpne testarenaen tidlig i 2021.

– Vi vil oppfordre alle selskaper og offentlige aktører som er nysgjerrig på hva den urbane testarenaen er og skal bli, samt hvordan de potensielt kan dra nytte av den, om å ta direkte kontakt så snart som mulig. Vi vil gjerne ha innspill fra potensielle brukere og samarbeidspartnere, sier Sidsel Ahlmann Jensen, forskningsleder ved TØI.

Powered by Labrador CMS