shifter dypdykk

De har investert i et titalls startups uten å skyte inn penger. Dette lærte de

– Vi har gjort mange gode og noen dårlige erfaringer, sier Codruța Gamulea Berg, partner i Bakken og Bæck.

Lars Johan Bjørkevoll, daglig leder i Scaleupxq, og Codruța Gamulea Berg, partner i Bakken og Bæck, forteller om sine svettekapital-investeringer.
Publisert

Denne uken guider Shifter deg gjennom muligheter og farer ved å bytte aksjer mot tjenester. Dette er del tre av en rekke saker om samme tema.

Se del én: Gründerne byttet aksjer mot tjenester. Slik gjorde de det, og dette lærte de

Se del to: Se regnestykket bak avtalen som bytter aksjer mot tjenester, og unngå disse tabbene underveis

Bakken & Bæck har ti års erfaring med å investere såkalt svettekapital i oppstartsselskaper, men også i større vekstselskaper og andre prosjekter som springer ut av etablerte bedrifter, blant andre Virdi og Fjong, som omtalt i denne saken.

Codruța Gamulea Berg, partner og forretningsutvikler i designbyrået, forteller at de ikke har hatt denne modellen som en veldig strukturert investeringsstrategi fra start.

– Vi har forsøkt mange ulike modeller med ulike partnere, og «sweat equity» har ofte vært den enkleste løsningen vi har kunnet tilby selskaper i veldig tidlig fase, som ellers ikke ville hatt tilgang på tilsvarende design og teknologi-team, sier hun.

Hovedmotivasjonen har ifølge Berg vært å hjelpe ambisiøse gründerteam med å bygge selskaper de selv har tro på, og følgelig hjelpe dem med å få konseptet raskere ut.

– Vi har gjort mange gode og noen dårlige erfaringer, innrømmer hun.

Dette ble utfordrende

Berg mener det kan være særlig utfordrende å balansere en langsiktig investeringsstrategi i tidligfase-selskaper med å drive et lønnsomt byrå selv, som igjen kan gi dem økonomisk frihet til å velge oppdrag som dyrker egen kompetanse.

– Det vi har sett gjennom årene, er at det veldig ofte gir mer mening for både selskapene og oss som investor, å jobbe tett sammen - for deretter å gjøre cash-investeringer, sier hun og legger til:

– «Sweat equity» fungerer greit, men det blir oftest kjappere, enklere og bedre avtaler med rendyrket cash-investering. De tilfellene der det fungerer best, er der vi har vært med fra starten og samtidig har et stort, men tydelig definert «scope» for vår involvering.

Som et resultat av svettekapital-erfaringen, har Bakken & Bæck nylig etablert Dovetail, et nytt investeringsselskap, med et enda tydeligere og mer rendyrket fokus på nettopp kapital-investeringer. Det familieeide investeringsselskapet Grenir står også bak.

Dovetail skal ifølge Berg investere i teknologibaserte selskap, og kombinere kapital med praktisk og komplementær erfaring innen design, utvikling, strategi og finans.

– Målet er å realisere uutnyttet potensial gjennom aktivt eierskap, sier hun.

Derfor kan det bli vanskelig

Scaleupxq gjorde tidlig flere svettekapital-investeringer. De investerer ennå i andre oppstartsselskaper, men skyter i så fall alltid inn cash, i tillegg til å jobbe med dem.

– Tråkket dere feil i tidlig fase?

– Nei, men vi så at vi potensielt kunne gjøre det, sier gründer Lars Johan Bjørkevoll.

Han mener en ren svettekapital-modell fungerer best når det er konkrete leveransekriterier, for eksempel når de kan knagge salgsarbeid på infrastruktur.

– Sånne ting er veldig greit å regne timer på. Litt mer prosjektbasert, sier Bjørkevoll:

– Men når oppdraget blir mer «eksplorativ», og med løse rammer, derimot. Da kan det ofte bli vanskeligere fordi opplevd verdi kan variere veldig fra kunde og leverandør.

Bjørkevoll trekker frem et eksempel fra et typisk salgsarbeid i tidlig fase.

– Når du skal ut og opparbeide salg, er det ikke sikkert du treffer riktig segment med en gang. Dessverre kan det faktisk ta tid å bygge en sterk «pipe line». Det kan også ta litt tid før du får verifikasjoner i market. Da blir det såpass eksplorativt at vi ikke tør å gå inn.

Han tror mange går i fella, og advarer mot at de med rådgivende funksjoner investerer med utelukkende svettekapital - i fare for at oppdraget blir for lite konkret og målbart.

– Det syns jeg personlig er litt farlig, sier Bjørkevoll.

Skrotet opprinnelig strategi

En annen svakhet er ifølge Bjørkevoll de mange ulike variasjonene av en avtale.

– Ofte avtaler du en pris, og en viss prosent av den prisen legges opp som et lån i en konvertibel låneavtale, og så skal det konverteres i en eller annen emisjonsrunde.

– Utfordringen er at det er veldig mange variasjoner. Noen kjører bare en «straight off» timeavtale, men andre sier; hei, vi kunne jo bare ha tatt cash nå, men fordi vi ikke tar cash nå, ønsker vi et ekstra-påslag, så vi ganger det med 1,2, for eksempel, sier han.

Bjørkevoll nevner også potensielle utfordringer knyttet til skatt, som lønnskompensasjon, i tillegg til at avtalene fort kan bli på leverandørens premisser.

– Vi mente til slutt at svettekapital-modellen ikke var den smarteste å jobbe etter. Vi havna aldri i noen store disputter om dette, men det er klart det har vært noen diskusjoner underveis, nettopp fordi verdien har vært vanskelig å måle, sier han.

Nå ser investeringsmodellen til Scaleupxq helt annerledes ut.

– Vi setter alltid opp et veldig tydelig prosjektomfang, en plan på hva vi skal få til sammen, hvor mye prosjektet faktisk koster. Da kan vi samtidig gå inn og gjøre parallel-investering. Det gir oss en mye mer tydelig investering, sier Bjørkevoll.

Lars Johan Bjørkevoll sitter i Shifter sitt styre.