Investor

De blir nye topper i Norselab - og skal bygge investorens nye kunnskapshub

Norselab-veteranene Sophie Grindstad og Maria de Perlinghi rykker opp som nye partnere i investeringsselskapet - for å bygge systemverdi på tvers av fond og porteføljer, når investoren nå skal utvide til utlandet.

Sophie Grindstad og Maria de Perlinghi i Norselab.
Publisert

Sophie Grindstad og Maria de Perlinghi, som begge har vært sentrale i utviklingen av Norselab de siste tre årene, skal bygge Norselabs kunnskapshub.

Tripler staben

Siden etableringen av det første venturefondet sommeren 2020 har Norselab skalert i rekordfart. Nylig fortalte de her i Shifter at de har investert 500 millioner kroner i 16 selskaper siden oppstarten, og at et nytt og større fond var underveis.

Men forvalteren røper nå nye og enda større planer.

- Vi planlegger nå flere nye fond og skal se etter investorer og selskaper utover Norges grenser. Vi er i ferd med å styrke staben i Norselab betydelig, forteller Investeringssjef Yngve Tvedt i en melding til Shifter.

Som en del av oppskaleringen satser Norselab tungt på kompetanse og systemverdi. De to nye partnerne, Sophie Grindstad og Maria de Perlinghi, rekrutterer nå en rekke nye ansatte for å øke kapasiteten til å sette læring i system.

De nye ressursene skal jobbe med blant annet bærekraft, merkevare, kommunikasjon, forretningsutvikling, analyse og rekruttering i porteføljeselskapene.

- Vi har folk med spisskompetanse på områder hvor vi har erfart at vi kan hjelpe selskapene til å raskere nå sine mål, sier Tvedt.

Kompromissløse på impact

Ifølge investeringssjefen blir bærekraft viktig for Norselab fremover. Nå bygger de inhouse bærekraftskompetanse i verdensklasse.

Maria de Perlinghi skal som partner lede satsingen på bærekraft, i tillegg til hele bredden innen kommunikasjonsfeltet.

De Perlinghi påpeker viktigheten av kompetanse og ressurser for å sikre troverdighet i tilnærmingen til bærekraft. Hun har nylig fått med tallknuseren Kenza Akallal fra Blackrock på impact-teamet, og planlegger å ansette flere til å styrke Norselab på fagfeltet.

- Det er få steder bærekraft får et så stort og tydelig mandat som her. Mange som jobber med bærekraft sliter med manglende innflytelse og handlingsrom. I Norselab har vi en stemme i utformingen av selve fondsmandatet. I tillegg definerer vi hvordan bærekraft skal vurderes i investeringsprosessen, forklarer de Perlinghi.

- De som ønsker å jobbe med bærekraft er ikke interessert i å bidra til grønnvasking. Vi får utrolig gode søkere til disse stillingene fordi de ser at vi mener alvor. I Norselab har vi mulighet til å stoppe investeringer i selskaper som ikke holder mål på impact, legger hun til.

Hun arbeider også med kommunikasjonsfeltet, der blant annet rebranding av selskaper har vært en del av strategien. Senest i høst gjorde Norselab en full overhaling av porteføljeselskapet Carrot, tidligere kjent som WasteIQ.

Krysspollinering

Sophie Grindstad jobber også tett på fondene og porteføljeselskapene. Som partner bygger hun et team av analytikere som skal øke verdien i porteføljen ved å samle og spre kunnskap i økosystemet.

Hun hevder også at de ved å sette læring i system blir gode til å ligge i forkant av behovene til selskapene.

- De fleste porteføljeselskapene skal igjennom de samme fasene på sin vekstreise. Vi har erfart at vi kan øke sannsynligheten for at selskapene lykkes ved å koble sammen selskaper i porteføljen eller knytte til advisors fra vårt nettverk som nettopp har erfaring fra disse fasene. Vi har også kompetanse og kapasitet til å støtte porteføljeselskapene der de ser muligheter for å akselerere utviklingen, forklarer Grindstad.

Teamet til Grindstad har i tillegg ansvar for å utvikle og gjennomføre fondenes investeringsprosesser, og legger til rette for at det tas gode investeringsbeslutninger.

- Vi investerer bare i selskaper der vi oppnår gode relasjoner til gründerne. Men samtidig må det gå raskt: Vi har fjernet hierarkisk struktur internt, og vi tar oss av alle formaliteter slik at byrden blir minst mulig for gründerne. Denne tilnærmingen er en av grunnsteinene i hvordan vi jobber med porteføljen på alle områder, forklarer Grindstad.

Blir en del av toppledelsen

Begge de nye partnerne vil som en del av toppledelsen også bidra til å utvikle Norselabs nye initiativer.

- Sophie og Maria har vært sentrale i å bygge Norselab de siste tre årene, og har i tillegg jobbet aktivt med verdiskapning i en rekke av våre porteføljeselskaper. De vil styrke ledelsen, og er de riktige personene til å ha med på laget som bygger Norselab til en ledende ventureinvestor de kommende årene, avslutter investeringssjefen.

De nye Norselab-partnerne

  • Sophie Grindstad startet i Norselab i 2018 som forretningsutvikler, før hun ble Investment manager i 2020. Som partner i Norselab har hun ansvar for gjennomføring av investeringsprosessen, og strategiske prosjekter innen forretningsutvikling i porteføljen. Hun har bakgrunn fra konsulentbransjen, og innehar en dobbel grad fra NHH innen strategi og ledelse og internasjonal ledelse.
  • Maria de Perlinghi startet som merkevaredirektør i Norselab i 2018, og gikk over i en rolle som Bærekrafts- og kommunikasjonsdirektør da Norselab etablerte sitt første venturefond i 2020. Som partner i Norselab har hun det overordnede ansvaret for Norselabs tilnærming til bærekraft og kommunikasjon, og leder strategiske prosjekter i porteføljen innen disse fagfeltene. Hun har blant annet erfaring fra Utenriksdepartementet og Norges Sjømatråd, der hun blant annet var Norges fiskeriutsending til Frankrike i fem år. Hun har bred erfaring innen merkevare, markedsanalyse, markedsføring, kommunikasjon, kriseledelse og bærekraft. Maria har en mastergrad i Internasjonale relasjoner fra Institutt for Europeiske Studier i Paris.
  • Norselab investerer i raskt voksende selskaper som bidrar til et netto positivt bidrag til folk og miljø; fortrinnsvis selskaper som satser mot tradisjonelle industrier med stort negativt fotavtrykk som er modne for radikal endring. Norselab ble etablert som en internasjonalt regulert fondsstruktur i 2020, og lukket i 2021 Norges største førstegangs venturefond med 700 millioner kroner under forvaltning. Selskapet bygger nå ut sin aktivitet med flere nye og betydelig større fond. Selskapets andre fond, Meaningful Equity II, lanseres i Q1 2022.P