Direktør for Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, har ansatt Kari Laumann som sjef for den nye regulatoriske sandkassen for AI og personvern.

Datatilsynet henter Telenor-topp: Skal sørge for ansvarlig utvikling av kunstig intelligens i Norge

Kari Laumann får ansvaret for den regulatoriske sandkassen for kunstig intelligens. Datatilsynet vil åpne for søkere i år.

Publisert

I vår opprettet Norge, som andre land i verden etter Storbritannia, en såkalt regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens (AI). Etableringen av et slikt testmiljø var blant de få konkrete tiltakene i den nye nasjonale strategien for kunstig intelligens. Regjeringen bevilget tre millioner kroner til formålet.

Ansvaret for sandkassen ble lagt til Datatilsynet. Nå har de ansatt Kari Laumann til å lede prosjektet.

Laumann kommer fra stillingen som direktør for personvern i Telenor Asia i Thailand. Hun har tidligere vært ansatt som samfunnsviter i Datatilsynet, og jobbet den gang med utredninger og utvikling av nye satsinger på tvers av fagområder.

Laumann, som er utdannet sosiolog, jobbet også i Teknologirådet i en årrekke, der hun ga råd til Stortinget om samfunnskonsekvensene av ny teknologi.

– Vi skal tilby veiledning og utveksle erfaringer med et utvalg selskaper. Målet er å stimulere til innovasjon av etisk og ansvarlig kunstig intelligens fra et personvernperspektiv, sier Laumann i en pressemelding.

Den regulatoriske sandkassen skal være åpen for private og offentlige virksomheter på tvers av ulike sektorer, som bruker personopplysninger.

Formålet er å utvikle allmennyttige og innovative tjenester med godt personvern, ifølge Datatilsynet.

I tillegg til prosjektlederen, består medarbeiderne fra Datatilsynet av et tverrfaglig team av jurister, teknologer, kommunikasjonsmedarbeidere og samfunnsvitere som skal gi veiledning til og utveksle erfaring med prosjektdeltakerne.

– Vi er nå i planleggingsfasen og ser vi fram til arbeidet med å knytte til oss eksterne aktører. Planen er å åpne for søknader om deltakelse i begynnelsen av desember, sier Laumann.