TicketCo-gründerne Carl-Erik Michalsen Moberg og Kåre Bottolfsen.

Da 90 prosent av inntektene forsvant over natta, snudde TicketCo opp ned på organisasjonen: «Vil føre til vekstrekyl»

Kun måneder etter storemisjonen på 53 millioner kroner, skjøt eierne ytterligere 15 millioner kroner inn i selskapet.

Publisert

Det så lyst ut for TicketCo da kalenderen viste januar 2020. Riktignok endte fjorårets totalresultat på nesten 10 millioner kroner i minus. Men inntektene økte, og selskapet hadde lukket en emisjon på 53 millioner kroner. Blant investorene var Skagen-gründer Kristoffer Stensrud, som ikke bare bidro med penger, men kompetanse innen internasjonal vekst. For det var planen i år: 40 prosent vekst og ekspansjon til nye markeder.

Så traff coronaviruset Norge og Europa med full tyngde. Ifølge årsrapporten falt inntektene til billettformidleren med mellom 70 og 90 prosent i vår. Samtidig viser den offentlige oversikten over coronakompensasjon at selskapet kun har mottatt 600.000 kroner i kompensasjon fra staten siden mars.

– Hvordan vil du oppsummere situasjonen for selskapet akkurat nå?

– Vi ligger omtrent på 50 prosent av nivået i 2019. Det er en forbedring, sier gründer og daglig leder Kåre Bottolfsen.

Han forteller at selskapet var «on track» til å nå målet om 40 prosent vekst i januar og februar.

– Men vi ble rammet hardt da dette inntraff.

Nå har det kraftige fallet i selskapet imidlertid stabilisert seg.

– Det gjenspeiler to ting. Det ene er at arrangørene har litt aktivitet igjen. Det andre er at vi jobber knallhardt med å skaffe nye kunder. Det gir utslag. Nedgangen hadde vært mye verre om vi ikke gjorde det.

Normalitet fra juni

«Hvordan utbruddet vil påvirke fremtidsutsiktene vil være avhengig av omfang og lengde på smittevernstiltak i våre marked, samt i hvor stor grad konsernet lykkes med å skaffe til veie ytterlig finansiering og alternative inntektskilder,» skrives det i årsrapporten.

– Det som skjer i markedet nå, er regulatorisk drevet. For event-industrien er situasjonen veldig uforutsigbar, og det treffer oss, sier gründer Bottolfsen.

Han forteller at selskapet nå jobber ut ifra et scenario om tilnærmet normalitet fra sommeren 2021.

Kriseemisjonen

I årsrapporten går det også frem at selskapet har jobbet med en fortrinnsemisjon på 15 millioner kroner i sommer. Dette arbeidet er nå i mål, forteller Bottolfsen.

– Vi har kapitalisert ut corona, og da planlegger vi runway ut første halvår 2021, sier han, men vil ikke avsløre prisingen ettersom emisjonen som ble gjennomført blant eksisterende aksjonærer «ikke har betydning for markedet for øvrig».

– Med emisjonen vi allerede hadde gjort, hadde vi penger på bok. Så dette har satt selskapet i en veldig privilegert situasjon, legger Bottolfsen til.

– Hvordan har dere prioritert å bruke pengene?

– Vi gjorde en ganske stor beslutning ved å holde på en stor del av organisasjonen, for å opprettholde salget. Vi har heldigvis hatt kapital og gode eiere i denne perioden. Så vi har gått litt motstrøms sammenlignet med andre bedrifter. Det er vi helt sikker på at vil gi en ettereffekt.

Ny tjeneste

Da krisen sto på som verst i april, snudde selskapet seg rundt og lanserte en egen strømmetjeneste med «pay per view»-løsning, TicketCo TV. Hensikten var å gi selskapet «et bedre produkttilbud, alternative inntektskilder og et større nedslagsfelt internasjonalt».

Ifølge gründeren har satsingen gått veldig bra. De har solgt mange tusen billetter i inn- og utland, både til rene streaming-eventer og til det han kaller hybrideventer; arrangementer med det lille av fysisk tilstedeværende publikum som tillates supplert med digitale deltakere.

– Det er noen klare fordeler ved å ha teknologien «inhouse», sier han.

Eksempelvis har britiske fotballklubber i lavere divisjoner strømmet sine kamper og gitt sesongkorthavere fri tilgang gjennom det skreddersydde systemet.

– Nå er salget økende. Så lenge corona-problemstillingen består, vil arrangørene dreie seg mer og mer mot denne typen produkt. De kjemper også for å overleve.

– Har tjenesten gitt så mye som dere hadde håpet, og er det noe dere vil satse på videre?

– Dette er nybrottsarbeid for oss. Vi tok det du kan kalle en lite datadrevet, men strategisk vurdering da vi bestemte oss for å gjøre dette. Men kundene våre representerer en gigantindustri. En sånn industri vil kjempe for å overleve. Så vi tror det økte digitale fokuset vil gi varig effekt. Dette vil aldri erstatte å gå fysisk på en fotballkamp, men kanskje en sesongkortinnehaver som ikke har anledning til å dra på enkelte kamper når ting er tilbake til normalen, kan se favorittlaget sitt spille fra sofakroken?

– Så TicketCo TV består?

– Helt klart. Når vi har gjort grunninvesteringen, ligger det der og har varig effekt.

Utsatt vekstplan

Ifølge årsrapporten kom 20 prosent av inntektene til TicketCo fra andre markeder enn det norske i fjor. Veksten i Storbritannia var spesielt sterk. Bottolfsen viser til avtaler som med den britiske hockeyligaen som spennende; idretten er liten i landet, men fanbasen består likevel av én million mennesker.

Planen var i utgangspunktet å bygge videre med dedikerte team i blant annet Polen og Danmark. I stedet har selskapet sagt opp salgsavdelingen i Polen og rigger om hele organisasjonen.

Den regionale tankegangen er byttet ut med en global tilnærming. I stedet for den land-for-land-baserte strategien de før hadde, omfatter ekspansjonsplanene nå hele eurosonen. I tillegg har de satt planer om en søknad som betalingsforetak på vent, og heller lagt ressurser i å bygge partnerskap innen salg.

– Endringen er drevet frem av corona. Vi har blitt tvunget til å tenke mer på kostandseffektivitet. Men vi tror det blir en varig endring. Å gjøre dette er ikke uten risiko, men nå har vi tatt steget. En del utfordringer er ganske homogene på tvers av landegrenser, ifølge gründeren.

Første steg for selskapet er å etablere seg i Nederland, hvor basen for utvidelsen til eurosonen vil ligge.

– Vi har «reapporachet» markedet litt. I stedet for en territoriumorganisering har vi nå en global organsiering. Vi ser at det funker å jobbe sånn, sier Bottolfsen og legger til:

– Verden vil bli normal igjen på et tidspunkt. Kanskje vil det være en økonomisk nedgang på kort sikt, men når vi får inn nye kunder, assisterer de eksisterende, og lager nye produkter, vil det føre til at vi får en vekstrekyl når vi kommer ut av dette. Det er ufattelig viktig at vi fortetter å jobbe. På en måte kan man si at oppi alt det tragiske, er det et mulighetskart. Da må vi sørge for å være relevant.