Carl Ivarsson bygger eget selskap basert på erfaringene fra byggekjempen Mestergruppen.

Bransjetoppen så mange problemer og få gode svar: Nå satser han på eget konsept i milliardmarked, med seriegründer på laget

Attensi- og Be Your Best-gründer Odd Skarheim og Startuplab satser på gründerprosjektet til tidligere direktør for forretningsutvikling i bygg- og anleggskjempen Mestergruppen, Carl Ivarsson.

Publisert Sist oppdatert

I 2018 omsatte norske bygg- og anleggsbedrifter for 600 milliarder kroner. Nå har tidligere bransjetopp Carl Ivarsson utviklet et system som skal bidra til å effektivisere styringen av slike selskaper, og sømløst binde sammen alle ledd - fra kjøre- og vaktlister til prosjektledere og kunder.

Han anslår markedet til å være verdt 120 milliarder kroner, basert på effektiviseringsgevinsten verktøyet skal gi.

– De har veldig mye å hente på dette. Fem prosent effektivisering i et selskap med 400 millioner kroner i omsetning, er 20 millioner kroner. Så effekten kan bli stor, sier Ivarsson.

Satset egen formue

Den tidligere direktøren for forretningsutvikling i Mestergruppen, som blant annet står bak Byggtorget, Byggeriet og XL Bygg, var den nest største ansattaksjonæren da han sluttet i sin gamle jobb for å satse på egen hånd i 2018.

Da gjorde han også en exit og skjøt store deler av gevinsten inn i selskapet sitt, Hecatex.

– Jeg så en del mønster hos medlemmene i Mestergruppen, som vi har sett er overførbart til hele bransjen. Mange klager på dårlige driftssystemer. Det er mange interne IT-prosjekter, men ingen har et brukervennlig, helhetlig perspektiv. Det plukkes herfra og derfra. Om man teknisk klarer å bygge noe sånt sammen, så blir det uansett ikke en god brukeropplevelse, mener han.

Startup-profiler på laget

Svenske Ivarsson fikk tidlig med seg seriegründer Odd Skarheim på laget. Han har lenge vært en del av det norske oppstartsmiljøet og står bak Attensi og Be Your Best.

Ikke lenge etter kom også Startuplab på banen, og i februar investerte de 1,5 millioner kroner i selskapet, til en verdivurdering før penger på 15,6 millioner kroner.

Nå girer selskapet opp salgsinnsatsen. I løpet av én uke etter sommereferien har gründeren hatt fem kundemøter som resulterte i to salg og ingen avslag. I løpet av året er målsetningen å nå ti betalende kunder, og deretter står en større emisjon for tur - i februar 2021.

– Nå har produktet modnet betydelig og salgsmotoren startet, med flere landede salg. Vi har helt andre ambisjoner for verdivurdering i neste emisjon, sier Ivarsson selvsikkert.

Den kjipe treganger'n

– Det er også kapitalkrevende å starte dette?

– Ja, det tar tre ganger så lang tid som man tror og koster tre ganger så mye som man tror. Men vi har hatt bra med kapital.

Ved utgangen av året regner Ivarsson med at opptil sju millioner kroner har gått med på å bygge selskapet. Han forteller også at de allerede er i dialog med flere fond om den varslede emisjonen, men vil ikke fastslå summen de vil hente.

Derfor skal han lykkes

– Og konkurransen er hard?

– Ja, inkludert store amerikanske selskaper som Procore og Buildtools. Nærmere hjemme har man danske Dalux og norske Holte. Det er et mylder av ulike verktøy man kan bruke.

– Hvorfor skal akkurat dere lykkes?

– Vi mener at vi har løst det smartere. Typisk lager man verktøy ut ifra én funksjon, timeregistrering for eksempel, og så ekspanderer man derfra. Vi tok utgangspunkt i hvordan et byggeselskap egentlig fungerer, fra toppen og gjennom hele hierarkiet. Da handler det om å ha fleksibilitet i systemet med ulike maler for ulike prosjekter. Et lite salgsprosjekt er helt annerledes enn et stort leilighetsbygg. Begge skal kunne håndteres.

Kundene velger sin egen prosess med over- og underfaser og får oversikt over hvor prosjekter ligger.

– Det vi sa fra starten av, var at behovene i sentral administrasjon og på byggeplass er forskjellige. Det må speiles i verktøyet som bør tilpasses de ulike brukergruppene. Samtidig er det nødt til å henge sammen så informasjon kan deles sømløst.

Løsningen til Hecatex baserer seg på et lagvis hierarki med ulike funksjoner og tilganger tilpasset brukerens oppgave, men med transparens, slik at alle kan se status i prosjektet og arbeidsoppgavene til enhver tid.

– Det er et hierarki i hvordan man må løse ting. Det starter med å ha kontroll på prosjektene, så får du kontroll over ulike grensesnitt, deretter må du håndtere ulike planer, og så delfunksjoner og til slutt et regnskapssystem. For eksempel. Den logiske strukturen, det helhetsbildet, gjør at vi kan bygge i det rasende tempoet vi gjør.

Skylappene på

– Er det aktuelt å tilpasse verktøyet og gå inn i andre bransjer?

– Det kan man fort tenke seg. Men vi har skylappene på nå. Det er bygg- og anlegg vi satser på å løse først.

– Valgte dere den bransjen på grunn av kompetansen du har der, eller på grunn av at det er mye penger i bransjen?

– Vi ville finne såkalte “monetizable pain points”. Vi ville finne noe folk hadde problemer med, og som er verdifullt å løse. I Norge er dette den nest største bransjen, og man sier typisk at det er rom for 20 prosent effektivisering. Det gir oss et marked på 120 milliarder kroner å gå etter.

Rettelse: I første versjon av denne saken sto det at Odd Skarheim debuterte som engleinvestor med sin investering i Hecatex. Det stemmer ikke - han har investert i flere startups gjennom sin karriere.