BØRS

Børsnoteringen av Huddly ble gransket: «Positivt at det rettes søkelys mot dette»

Noteringen av Huddly var blant prosessene Finanstilsynet så ekstra nøye på da Euronext Growth ble gransket. Huddly ble frikjent, mens vekstbørsen og revisoren får kjeft.

Alexander Woxen.
Publisert Sist oppdatert

Torsdag formiddag kom Finanstilsynet med knusende kritikk av «teknologibørsen» Euronext Growth, etter undersøkelser som har pågått i over ett år.

Små selskaper har flokket til Euronext Growth de seneste par årene. Siden 1. januar 2020 har hele 110 selskaper blitt notert på markedsplassen. Blant disse er teknologi-startups som Airthings, Huddly, Play Magnus, Huddlestock, Otovo og Zaptec.

I rapporten fra tilsynet skrives det at opptaksprosessene har vært «svært raske», og at det fremover må iverksettes tiltak for å sikre robuste prosedyrer og tilstrekkelig kontroll av at opptaksvilkårene er oppfylt. Det påpekes blant annet at samtlige opptak har vært håndtert av en avdeling på kun fem ansatte og en leder.

I tillegg til regelverk, rutiner og prosedyrer har Finanstilsynet gjennomgått fem konkrete opptaksprosesser. Blant annet er noteringen av videokonferanseselskapet Huddly gransket ekstra nøye. Det ble ikke funnet noe kritikkverdig i oppstartsselskapets opptreden, men det påpekes altså flere ting som bør forbedres av børsen, og feil begått av revisoren Mazars.

Nyslått sjef i Huddly, Alexander Woxen, ønsker ikke å kommentere en konkrete kritikken, men skriver i en epost til Shifter at «det er positivt at det rettes søkelys på dette.»

– Vekstselskaper er avhengig av et velfungerende kapitalmarked og omvendt. Vi har vært vitne til en bråmodning over de siste par årene. Jeg vil tro at både praksis og regler utvikles i lys av de erfaringer som følger av denne utviklingen, skriver Woxen.

Han mener Euronext Growth på kort tid har blitt Norges pimærkilde til vekstkapital.

– Denne typen vekstkapital er typisk svært langsiktig i sin private form, som for eksempel private equity- og vekstfond. Markedets verdiskapningsforståelse og langsiktighet vil trolig utvikles over tid, mener Woxen.

– For de noterte virksomhetene, vil utvikling av governance være avgjørende for videre tillit.

Prosessen knyttet til opptak til handel på Euronext Growth Oslo er forenklet sammenlignet med opptak på regulert marked, der formålet er å gjøre tilgangen til kapitalmarkedet enklere for mindre og mer umodne selskaper. Den formelle prosessen for opptak til handel er normalt ti handelsdager. For utstedere som anses egnet, tilbyr Oslo Børs dessuten en «fast track»-prosess som gjennomføres i løpet av fem handelsdager.

LES OGSÅ: