Verdsettelse

Bolt barbert med 97 prosent

Retail-rakett i 2021 - kjøper tilbake aksjer til tre prosent av verdiene i 2024.

E-handel øker, men verdiene på selskapene faller.
Publisert

E-handelselskapet Bolt, som lover å gjøre e-handel sømløs og ikke skal forveksles med mobilitetsselsakpet Bolt, ble for to år siden verdsatt til 11 milliarder dollar. Nå er verdsettelsen barbert med 97 prosent. 

Det melder The Information. 

Investorer, inkludert Tribe Capital, planlegger å selge andeler tilbake til selskapet med betydelig tap, i tråd med utfordringene venturefond står overfor med investeringer som ikke lever opp til forventningene.

Tribe Capital har informert investorene sine om at de vil selge sine aksjer til Bolt til en pris som tilsvarer en samlet verdivurdering på 300 millioner dollar. Dette er kun litt over halvparten av prisen per aksje som VC-firmaet betalte for fem år siden. 

Trekket er en del av en større tilbakekjøpsplan Bolt håndterer for både investorer og ansatte, hvor tilbudsprisen for investorer med foretrukne aksjer er omtrent 97 prosent lavere enn prisen ved siste kapitalinnhenting i slutten av 2021.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Bolt har hentet toalt en milliard dollar fra investorer, inkludert fra BlackRock, Hedosophia og  pensjonsfondet til Abu Dhabi. 

Selskapet har hatt noen tøffe år siden 2021, som har ført til flere runder med kostnadskutt, inkludert nedbemanning av 29 prosent av staben i desember.

Til tross for enighet om å delta i aksjesalget, har Tribe Capital uttrykt misnøye med Bolts beslutning om å bruke egne kontanter til tilbakekjøp, og argumenterer for at disse midlene ville være bedre brukt på en strategi for å snu situasjonen.