Selskaper som drifter og forvalter hotellbygningen er blant kundene Really retter seg mot.

Bergen-startup vil digitalisere eiendomsdrift og sette renholderne på anbud

Really-services vil la bedrifter bytte ut leverandører med et par tastetrykk. Med seg på laget har de investorer som var tidlig inne i Tibber, ClevAir og Bergen Carbon Solutions.

Publisert Sist oppdatert

– Det er mye fokus på smarte bygg og digitaliseringen av byggeplasser. Bruk av teknologi for å effektivisere drift av ferdige bygg, er det derimot lite snakk om, sier daglig leder i Really-services, Dagfinn Edvardsen.

Sammen med Anders Daniel Brekke, står han bak selskapet som har som mål å tilby «den mest komplette og raskeste anbudsprosessen, som vil endre måten bedrifter kjøper, selger og følger opp renhold- og, vaktmestertjenester, elektro- og ventilasjonsservice».

– Kunden mangler ofte et grunnlag for å vurdere kvalitet på utført arbeid. Dette gir en svak markedsdynamikk og unødvendig høye kostnader, sier Brekke.

Matcher kunde og selger

Forretningsmodellen til Really er å matche tilbydere og kjøpere av tjenester som alle bygg trenger, kontorer til borettslag.

Dagfinn Edvarsen (t.v) og Anders Daniel Brekke i Really.

Kjøper fyller ut eiendomstype og tjenesten de ønsker på Reallys nettside. Deretter genereres tilbud automatisk fra flere leverandører.

I dag er det vanlig at selskaper gjør befaring av bygget før de gir et tilbud.

Really tar en andel på fem prosent av transaksjonskostnadene. Den vil innen kort tid øke til mellom åtte og ti prosent.

– Det er fortsatt vesentlig billigere enn andre aktører, sier Edvardsen.

Gründerne mener driftstjenester er et område mange bedrifter lar gå litt på autopilot. De mener det er mye å spare på å la selskapene konkurrer seg i mellom. Tjenesten skal også gjøre det enklere og raskere å endre leverandør.

– Ambisjonen er å bli verdens største leverandør av «facility services», uten selv å utføre «facility services», sier Brekke.

Erfaring fra eiendomsdrift

Edvardsen har 16 års erfaring med innkjøp og utførsel av eiendomstjenester fra BOB BBL (Norges 3. største boligbyggelag) og Bergen Eiendomsforvaltning - BEFAS.

Det var mens han ledet eiendomstjenestene i BOB, at han ble kjent med Brekke, som var en av initiativtakerne bak Proptech Innovation i Bergen, næringsklyngen som nylig ble tatt opp i Arena-programmet til Innovasjon Norge.

Kunnskapen, erfaringen og ikke minst nettverket, har gitt de to gründerne god medvind på kort tid.

Selskapet startet opp i september 2020, og lukket i begynnelsen av desember en emisjon på 3,5 millioner kroner. BKK Spring og Bergen Angel Network er blant investorene. Førstnevnte var en av de tidlige investorene i Tibber, hvor de også har styrelederen, i leder for innovasjon og venture, Monika Inde Zsak. Ut over dette har BKK Spring også størrelser som ClevAir, Heimdall Power, og Bergen Carbon Solutions i porteføljen.

Første versjon ble lansert i begynnelsen av desember. De to gründerne er fornøyd med mottakelsen så langt.

– Flere kunder har signert. I tillegg har 17 leverandører registrert sine tjenester og sine priser på plattformen. Fire av leverandørene er nordiske, halvparten nasjonale, inkludert GK, Bravida, BOB BBL og AB Solutions, sier Edvardsen.

I løpet av høsten 2021, håper gründerne å være i mål med en ny emisjon. Gründerne vet ikke hvor mye den skal være på.

Avhengig av høyt volum

Gründerne tror at brutto markedspotensial for Really i Norge ligger et sted mellom tre til seks milliarder kroner.

På nyåret står både resten av Norge og utlandet på menyen. I løpet av første kvartal neste år er de på plass i hovedstaden.

På sikt vil de gå internasjonalt. Blikket er i første omgang festet på Norden og Storbritannia.

– Vi skal til de skandinaviske landene og UK neste år. Det er lave marginer per transaksjon, og vi er avhengig av å få et stort volum raskt for å kunne overleve, sier Edvardsen.