Trondheim 20200422. Trøndelag tingrett, som slo fast at elsparkesykkel-selskapet Ryde igjen får leie ut sykler på Trondheim kommunens område. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bergen kommune tapte første runde om elsparkesykler: Dømt til å betale Ryde 200.000 kroner

Bergen kommune fikk ikke rettens medhold i saken mot Ryde, som plasserte ut elsparkesykler i byen uten avtale med kommunen.

Publisert

Kommunen gikk til sak da selskapet etter eget forgodtbefinnende satte ut elsparkesykler uten å ha søkt om eller inngått en avtale med kommunen. Bergen tingrett avviser imidlertid kommunens krav om en midlertidig forføyning, melder Bergens Tidende.

Kjennelsen betyr at Ryde får fortsette sin virksomhet i byen, bekrefter Bergen kommune.

Retten har ikke tatt stilling til spørsmålet om Ryde kan drive utleie av elsparkesykler uten avtale med kommunen. Retten åpner imidlertid for at kommunen skal kunne regulere dette i framtiden, men vil altså ikke gi en midlertidig forføyning i påvente av en mer omfattende rettsvurdering.

Tiltak

– Vi er veldig glade for at vi kan fortsette å tilby tjenesten vår til Bergens befolkning, Vi merker oss at retten har lagt vekt på at vi drifter på en forsvarlig og fornuftig måte, og at vi har gjort tiltak for å sikre alle brukerne av byrommet, sier daglig leder Espen Rønneberg i Ryde til NTB.

Han understreker at selskapet ønsker en dialog med Bergen kommune om hvordan utleiedriften kan foregå framover.

– Selv om vi har vunnet saken nå, betyr ikke det at vi kjører et solorace, men vi ønsker fortsatt dialog med kommunen, slik vi har gjort hele veien, sier Rønneberg.

– Venter du at saken nå er rettslig avgjort?

– Det er ikke opp til oss, men den ballen ligger på kommunens halvdel. Så må vi forholde oss til det de kommer fram til, sier Rønneberg.

Beviselige skader

Ifølge BT måtte kommunen bevise at Rydes virksomhet ville forårsake utfordringer og skader i byen. Det mener tingretten at kommunen ikke har bevist, og den dømmer også Bergen kommune til å betale Ryde 198.900 kroner i sakskostnader.

Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG) i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke, er utålmodig og etterlyser nasjonale føringer for utleie.

– Retten har kommet til at kommunen har rådighet til å bestemme bruken av byrommene og gatene våre, inkludert utleie av el-løpehjul fra offentlig grunn. Med andre ord er retten enig i vårt synspunkt på saken, men er ikke enig i at kommunen har et umiddelbart behov for at Rydes aktivitet stanser opp, sier Bakke.

Nasjonale regler

– Nå må regjeringen sette opp tempoet og gi nasjonale føringer som gjør det klinkende klart at det er norske byer som selv skal bestemme over egne gater, sier han.

Avdelingsleder Tord Holgernes i Bymiljøetaten i kommunen, sier at de nå vil sette seg inn i kjennelsen for å vurdere veien videre.

– Kommunen mener fremdeles at det er det offentlige som kan bestemme hvilken kommersiell aktivitet som skal foregå med utgangspunkt i byens byrom. Samtidig respekterer vi den kjennelsen som nå har kommet, sier han.

Ryde har også vunnet en lignende sak i Trondheim, men der har kommunen anket. Dersom Bergen kommune gjør det samme, vil det bli en mer omfattende rettssak i løpet av høsten.